ba-rua-ay

Bà Rùa ấy [Truyện ngụ ngôn Nga]
Truyện ngụ ngôn Bà Rùa ấy
Bà Rùa ấy là truyện ngụ ngôn Nga, có ý châm biếm những người tuy tốt bụng, hay hứa hẹn nhưng lại chậm chạp,

Bà Rùa ấy [Truyện ngụ ngôn Nga]

Truyện ngụ ngôn Bà Rùa ấy

Bà Rùa ấy là truyện ngụ ngôn Nga, có ý châm biếm những người tuy tốt bụng, hay hứa hẹn nhưng lại chậm chạp, lề mề quá mức nên chẳng giúp gì được cho ai.