Bộ mẫu câu nói hay trong Tiếng Hàn

Tài liệu

 

CÙNG NHAU HỌC DỊCH NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG TIẾNG HÀN NHÉ

MÌNH CÓ HƯỚNG DẪN KHI DỊCH CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ BÊN DƯỚI BÀI CÁC BẠN NHỚ ĐỌC HẾT NHÉ!!!
또한 귀족사회가 발전함에 따라 그들이 취향에 맞는 예술이 발전하게 되었는데 이를 대표하는 것으로는 청자를 들 수 있다. 고려청자의 특징은 형태가 지니는 선의 흐름, 아름다운 색깔, 그리도 상감법에 있다. 이는 송나라 자기의 영향을 받아서 발달된 것이었으나 그보다 우수한 것으로 평가되고 있으며 현실을 넘어선 정신적 세계를 갈구하는 당시 귀족들의 정신세계를 엿볼 수 있게 한다

Hơn nữa tùy theo xã hội quý tộc phát triển mà nghệ thuật sẽ được phát triển theo như đúng sở thích của họ. Có thể lấy đồ gốm sứ xanh ra làm vật tiêu biểu. Đặc trưng của gốm sứ xanh Cao Ly nằm ở đường nét hình thái, màu sắc đẹp và cách nạm khảm. Đặc trưng này phát triển được là do chịu ảnh hưởng của đồ gốm nhà Tống, nhưng mà quan trọng hơn hết là nó được đánh giá là ưu tú đồng thời khiến chúng ta có thể đoán được thế giới tinh thần của các quý tộc thời bấy giờ đang khao khát 1 thế giới tinh thần thoát ra khỏi hiện thực.

 

TIENG HAN
Tiếng Hàn cũng ngày càng được phổ biến hơn tại Việt Nam

Nếu bạn làm mất iPhone 6, hôm sau được mẹ mua cho cái iPhone 7 nhất định bạn sẽ rất vui. Nếu bạn chia tay người yêu, vài hôm sau người bạn thầm ngưỡng mộ đến tỏ tình với bạn, nhất định bạn sẽ hạnh phúc ngay trở lại

  Bộ mẫu câu Tiếng Hàn chủ đề tình yêu gia đình

만약 당신이 아이폰 6를 잃어버리면, 다음날 어머니가 아이폰 7을 사주면 당신은 반드시 아주 기쁠 거예요. 만약 당신이 애인과 헤어지고, 며칠 후 당신이 몰래 흠모했던 사람이 다가와 당신에게 고백하면, 당신은 반드시 행복할 거예요.

Thật ra con người không phải sợ mất đi. Cái chúng ta sợ nhất chính là sau khi mất đi rồi, sẽ không tìm lại được phiên bản nào tốt hơn nữa.

사실 사람은 잃는 것을 두려워하지 않아요. 우리가 가장 두려워하는 것은 잃고 난 후에 다시 찾을 수 없고, 더 좋은 버전이 없는 거예요.

Giữa người với người, đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, phù hợp là tốt rồi!

Một chiếc bật lửa giá 3 ngàn cũng có thể châm điếu thuốc vài triệu.

사람과 사람 사이에, 가치 있는 일과 가치 없는 일을 말하지 마세요, 맞으면 좋은 거예요. 3천동 가치의 라이터 하나가 수백만 개의 담배에 불을 붙일 수 있어요.