Bộ mẫu câu Tiếng Hàn chủ đề tình yêu gia đình

연애는 남녀의 만남, 결혼은 가족들의 결합 Yêu đương là cuộc gặp gỡ giữa nam và nữ, kết hôn là sự kết hợp của 2 gia đình
현대 한국의 결혼은 두 남녀가 자유롭게 만나서 연애하고 결혼을 약속하는 매우 보편적인 절차를 따른다.
Hiện nay kết hôn tại Hàn Quốc theo một trình tự khá phổ biến đó là nam nữ 2 người gặp nhau rồi yêu nhau sau đó là hứa hôn.
하지만 과거 전통사회에서 이 같은 자유연애에 따른 결혼은 생각하기 힘들었다.
Thế nhưng mà trong xã hội truyền thống ngày xưa thì việc kết hôn theo yêu đương tự do giống như vậy là việc không thể tưởng.
연애결혼 대신 중매결혼이 결혼의 거의 유일한 형태이며 절차였기 때문이다.
Là bởi vì kết hôn mai mối thay cho kết hôn yêu đương tự do là hình thức và là thủ tục hầu hết của phong tục kết hôn.
중매결혼에서는 남녀 두 개인이 아닌 남녀가 속한 두 집안의 결합이 더 중요한 것이고, 집안의 어른인 두 남녀의 부모님이 오히려 주인공이었다.
Trong kết hôn mai mối sự kết hợp giữa 2 gia đình là quan trọng chứ không phải mối quan hệ cá nhân của nam và nữ, hơn nữa bố mẹ của cô dâu chú rể mới là nhân vật chính.
그래서 결혼식의 주체를 의미하는 ‘혼주’라는 말은 결혼 당사자인 남녀가 아니라, 두 집안의 부모님을 가리킨다.
Vì vậy từ “chủ hôn” mang ý nghĩa trọng tâm của buổi lễ kết hôn không phải nam nữ là đương sự kết hôn mà ý chỉ chính là bố mẹ của 2 gia đình.
Từ vựng chủ đề gia đình được sử dụng rất nhiều
현대 한국에서의 연애결혼의 경우에도 여전히 최종 결정은 부모님의 승낙을 거쳐야 한다.
Đối với trường hợp kết hợp dựa trên tình yêu tại Hàn Quốc trong thời buổi hiện nay thì quyết định cuối cùng cũng giống như thời xưa, phải có sự đồng ý của bố mẹ.
부모님의 승낙을 얻지 못하면, 그 결혼은 이루어질 수 없는 경우가 많다.
Nếu như không thể nhận được sự đồng ý của bố mẹ thì cũng có nhiều trường hợp không thể kết hôn được.
두 남녀의 의지가 강해서 부모의 의사를 무시하게 된다면, 두 남녀는 부모와의 유대를 온전하게 유지하지 못해서 마음의 고통을 겪게 된다.
Nếu như ý chí của cả 2 người nam nữ quá mạnh và xem thường chủ ý của bố mẹ 2 bên thì cả cô dâu và chú rể cũng không thể duy trì được tình cảm gia đình 1 cách trọn vẹn nên có khi phải đau lòng, khổ sở.
더불어 부모들의 근심도 더할 것이다.
vào đó nỗi lo lắng của bố mẹ càng lớn
결혼 당사자들의 결정권이 완전하지 않은 것은 다른 문화에서 보면 매우 이상한 일일 것이다.
Việc mà đương sự kết hôn hoàn toàn không thể quyết định được là một việc rất lạ nếu như nhìn từ góc độ của nền văn hóa khác.
이러한 문화적 현상은 여전히 중매결혼이 한국 문화의 심층에 자리 잡고 있기 때문에 일어난다.
Những hiện tượng văn hóa như vậy tồn tại là bởi vì kết hôn theo mai mối đã aen sâu vào văn hóa Hàn Quốc
남녀의 사랑은 자유롭지만, 결혼은 연애와는 달리 가족들의 결합으로 인식하는 것이다.
Tình yêu nam nữ là tự do, tuy nhiên việc kết hôn dược nhận thức là sự kết hợp của 2 gia đình khác với chuyện yêu đương

Related Posts

Slide Marketing Quốc tế (KTQD)

Slide Marketing Quốc tế (KTQD) Link media ở dưới bài viết nhé Chương I. Khái quát chung về Marketing và Marketing quốc tế Chương II. Môi trường Marketing quốc tế…

Read more

Bộ thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm toán 12

Tải  thủ thuật giải nhanh trắc nghiệm toán 12 Giải nhanh trắc nghiệm toán 12 bằng máy tính casio là tài liệu môn Toán trong chương trình Lớp 12 được…

Read more

Tổng hợp 8 chuyên đề thi trắc nghiệm Toán 12

Tổng hợp 8 chuyên đề thi trắc nghiệm Toán 12 Link  tải  ở  dưới  bài  viết  nhế Thi Toán trắc nghiệm từ bao  giờ? Thi trắc nghiệm môn Toán được…

Read more

Bộ tài liệu ôn thi địa 12 Cực đầy đủ

Bộ tài liệu ôn thi địa 12 Cực kỳ đầy đủ Link  tải  dưới  bài  viết  . Nhớ  làm  theo  hướng dẫn  nhé          MA TRẬN ĐỀ THI TN THPT…

Read more

Bộ Tài liệu giáo dục công dân lớp 12 đầy đủ

Chia sẻ các bạn tải toàn bộ sách tài liệu ôn thi đại học 2020 đầy đủ nhất Việt Nam tại đây, tổng hợp bởi Anh Pháp Tô Nguyễn từ…

Read more

Tài liệu Làm quen với bảng chữ cái cho bé

Tài liệu Làm quen với bảng chữ cái cho bé Bé học chữ cái là một trò chơi dạy cho các bé 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng…

Read more