Bộ tài liệu ôn thi sử 12 Cực đầy đủ

Bộ tài liệu ôn thi sử 12 Cực đầy đủ

 

Chia sẻ các bạn tải toàn bộ sách tài liệu ôn thi đại học 2021 đầy đủ nhất Việt Nam tại đây, tổng hợp bởi Anh Pháp Tô Nguyễn từ các khóa luyện thi đại học ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia  nxb giáo dục và các thầy cô nổi tiếng…

Demo  1 đoạn  :

LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 – 2000

 

BÀI 1:   SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1945 – 1949)

***

Câu 1: Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu những quyết định quan trọng của hội nghị (nội dung) và hệ quả của nó ?

  *Hoàn cảnh lịch sử:

   – Đầu 1945, chiến tranh thế giới II ở vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề cấp bách được đặt ra cần phải giải quyết: nhanh chóng kết thúc chiến tranh; tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

   – Từ 4 – 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô.

  *Những quyết định quan trọng

   – Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh.

   – Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

   – Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa 3 cường quốc ở Châu Âu và châu Á

  *Hệ quả: Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới – Trật tự 2 cực Ianta.

Câu 2:Hãy cho biết Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của Liên Hợp Quốc ?

  *Sự thành lập:

   -Từ 25/4 -> 26/6/1945, hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mỹ) với sự tham gia 50 nước đã thông qua Bản Hiến chương và tuyên bố thành lập LHQ.

   – Ngày 24/10/1945 Hiến chương chính thức có hiệu lực – Tổ chức Liên Hiệp Quốc ra đời.

  *Mục đích:

   –  Duy trì hòa bình và an ninh thế giới,

   –  Phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới

  *Nguyên tắc hoạt động: (5 nguyên tắc)

   – Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

   – Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

   – Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào

   – Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

 

Link  download : https://drive.google.com/drive/folders/1H8YTjmF1-5kmFiYv4UEFe3z0-RVNqtNQ

Share This Article
Leave a comment