thuvienso.com.vn Blog Ca Đoàn Cecilia – Giáo Xứ Hà Đông Hướng Dẫn đọc sách trong Thánh Lễ

Ca Đoàn Cecilia – Giáo Xứ Hà Đông Hướng Dẫn đọc sách trong Thánh Lễ

Ca Đoàn Cecilia – Giáo Xứ Hà Đông : Hướng Dẫn đọc sách trong Thánh Lễ
Chú voi con đã chọn nơi nhưng trên đời. chọn con trước đó chẳng phải con đã yêu. chúa Nhưng chính ngoài yêu con như xưa. lúc còn chưa biết yêu ngài từ lúc con. chưa nhận biế

Ca Đoàn Cecilia – Giáo Xứ Hà Đông : Hướng Dẫn đọc sách trong Thánh Lễ

Chú voi con đã chọn nơi nhưng trên đời. chọn con trước đó chẳng phải con đã yêu. chúa Nhưng chính ngoài yêu con như xưa. lúc còn chưa biết yêu ngài từ lúc con. chưa nhận biết này này yêu con giữa muôn. người ngài đã chọn con xin dùng con theo. ý cuộc ngài làm tay chọn cho Người Que. Cuộc cùng làm tay cho người bị điên xin. dùng con theo ý của người làm đôi mắt. cho người tìm buồn làm tiếng theo cho. mời bi. em chẳng phải con đã chọn nơi mình trên. nơi chọn con trước đó chẳng phải con đã. yêu chúa nhưng trên ngoài yêu con như. trước từ lúc còn chưa biết yêu ngài từ. lúc con chưa nhận biết ngài ngài yêu con. giữa muôn người ngài ta chọn con xin gởi. con đi tới mọi miền để đêm cơm cho mời. nghèo hàng và tặng nước cho người còn. khóc xin gọi con vào khóc một nhà tặng. thuốc tháng cho mời bệnh tật tặng chiếu. i10 lạnh Phúc chạm với con đã chọn nơi.

  3 BƯỚC ĐỂ ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ VÀ NHỚ LÂU (ft. Notion)

Nhưng trên nơi chọn con trước đó chẳng. phải con đã yêu chúa nhưng trên ngòi yêu. con từ trước từ lúc còn chưa biết yêu. người từ lúc con chưa nhận biết ngài. ngài yêu con giữa muôn người ngài ta. chọn con xin gởi Con giờ khắp nẻo đường. bàn tay. Ừ anh đêm rồi đường tỏa lửa ấm cho người. lạnh giá xin gọi con ra khắp nẻo đường. cảm thông chia vui buồn phấn người và. giữa chia cho đời niềm vui chẳng quay. con đã chọn nơi nhưng trên nơi chọn con. trước đó chẳng phải con đã yêu chúa. nhưng trên ngoài yêu con như trước từ. lúc còn chưa biết yêu người lúc con chưa. nhận biết ngài ngài yêu con giữa muôn. người ngài ta chọn con xin gởi con vào. khắp thôn. Anh sui An trao cho người khổ sâu gợi. lòng tin cho người Buồn chán xin gọi con. vào khóc Buôn Làng niềm vui trào những. người buồn phiền người lắng lo xin gọi. bình an chẳng phải con đã chọn ngài.


https://youtu.be/5ylUGFMmh_YCa Đoàn Cecilia – Giáo Xứ Hà Đông : Hướng Dẫn đọc sách trong Thánh Lễ
Chú voi con đã chọn nơi nhưng trên đời. chọn con trước đó chẳng phải con đã yêu. chúa Nhưng chính ngoài yêu con như xưa. lúc còn chưa biết yêu ngài từ lúc con. chưa nhận biế