Đọc Đúng Sách Yêu Đúng Cách – Anh Rồng Video lyrics

Đọc Đúng Sách Yêu Đúng Cách – Anh Rồng | Video lyrics
Mình đã yêu nhau từ lâu. rồi chia tay kết thúc Mau thật mau. có lẽ tình yêu này nên dành cho. một người nào đó xứng đáng hơn anh. thương thì thương thương vậy thôi. Nói là yêu yêu vậy thôi.

Đọc Đúng Sách Yêu Đúng Cách – Anh Rồng | Video lyrics

Mình đã yêu nhau từ lâu. rồi chia tay kết thúc Mau thật mau. có lẽ tình yêu này nên dành cho. một người nào đó xứng đáng hơn anh. thương thì thương thương vậy thôi. Nói là yêu yêu vậy thôi. cũng trôi qua nhiều cuộc tình mình mới. biết. Anh Chỉ Là Người Để em lựa chọn mà mua. vui. nằm trọn tình thân anh mất niềm tin đã. em rồi. người về nơi ấy sẽ để anh một mình nơi. này. Chỉ Còn Nỗi Nhớ đắng cay một mình đơn có. hỏi anh trong tâm trí chỉ là những thứ. xa vời Thôi. mình còn nợ nhau bao nhiêu nỗi nhớ chúa. lấp đầy. vậy mà còn lại thấy tôi khổ mà còn quay. đi. Hãy chọn đúng cách đúng sách đọc để yêu. không chán chồng vấp ngã là do tự chọn. và đi sai đường. nhành hoa bằng lăng được tô màu tím thể. hiện chung thủy ở trong tim ngày em theo. chồng bước chân ở đây anh biết đâu mà. tìm cũng do cuộc đời của anh quá khổ nhà. chị mỗi được chiếc xích lô người ta đi.

Xe thì được 7 chỗ kể cả ba em cũng chần. chột anh đây chẳng trách anh đây chẳng. tiếc là do duyên số mỗi người thôi đời. anh lần đầu không được may mắn giống như. bèo dạt Lục bình trôi bài ca vừa tắt. người đàn ông ấy đưa tay dắt em đi hoàn. cảnh nhà anh hiện tại qua khổ nên anh. chẳng tiếc thương chi. thương thì thương thương vậy thôi. Nói là yêu yêu vậy thôi. cùng trôi qua nhiều cuộc tình mình mới. biết. Anh Chỉ Là Người Để em lựa chọn mà mua. vui. nằm trong tình dẫn anh mất niềm tin á em. rồi. người về nơi ấy sẽ để anh một mình nói. này. Chỉ Còn Nỗi Nhớ đắng cay một mình đơn. côi. anh trong tâm trí chỉ là những thứ xa. vời Thôi. mình còn nợ nhau bao nhiêu nỗi nhớ chưa. lấp đầy. vậy mà còn lấy thấy thôi khó mà còn quay. đi. Hãy chọn đúng cách đúng sách đọc để yêu. không chân trường Vâng nghe là do từ. chọn và đi sai đường.


https://youtu.be/q9V-_1ZkU9IĐọc Đúng Sách Yêu Đúng Cách – Anh Rồng | Video lyrics
Mình đã yêu nhau từ lâu. rồi chia tay kết thúc Mau thật mau. có lẽ tình yêu này nên dành cho. một người nào đó xứng đáng hơn anh. thương thì thương thương vậy thôi. Nói là yêu yêu vậy thôi.

Share This Article
Leave a comment