Sách đạo đức lớp 2 – Dành cho giáo viên

Sách đạo đức lớp 2 – Dành cho giáo viên

Mục tiêu của môn Đạo đức ở tiểu học nói chung và ở lớp 2 nói riêng là giúp cho học sinh có những hiểu biết ban đầu, hình thành chuẩn mức đạo đức phù hợp với lứa tuổi và pháp luật.

Đồng thời nắm được ý nghĩa của việc thực hiện những chuẩn mực hành vi đạo đức đó. Nó từng bước hình thành cho học sinh kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh, lựa chọn và thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức trong những tình huống cụ thể của cuộc sống.

Không những thế nó còn hình thành thái độ tự trọng tự tin, yêu thương quý trọng con người. Bên cạnh đó môn Đạo đức còn giúp cho học sinh tiểu học có cơ sở cần thiết để học môn Giáo dục công dân ở THCS. Từ thực tế giảng dạy môn Đạo đức ở trường Tiểu học Đằng Hải, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung sách giáo khoa và phương pháp dạy học, để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Đằng Hải chỉ đạo toàn bộ các khối, đặc biệt là khối 2 nghiên cưú và thực hiện chuyên đề: “Đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp 2”

Xem nội dung đầy đủ tại: https://123docz.net//document/763399-doi-moi-phuong-phap-day-hoc-mon-dao-duc-lop-2.htm

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1-rINWaJFZH_3YIelKYDotjwpAHTMSyNY/view?fbclid=IwAR1CnbWWYggOcFyAKCJEqLkb65Pq4PxxMPU56WOGVwSw4QXhVW6xu8k-v-w

Share This Article
Leave a comment