thuvienso.com.vn Tài liệu,Đề thi Slide Marketing Quốc tế (KTQD)

Slide Marketing Quốc tế (KTQD)

Slide Marketing Quốc tế (KTQD) Link media ở dưới bài viết nhé

Chương I. Khái quát chung về Marketing và Marketing quốc tế
Chương II. Môi trường Marketing quốc tế
Chương III. Nghiên cứu thị trường thế giới
Chương IV. Kế hoạch hóa chiến lược Marketing quốc tế
Chương V. Chiến lược sản phẩm quốc tế
Chương VI. Chiến lược giá quốc tế
Chương VII. Chiến lược phân phối quốc tế
Chương VIII. Chiến lược xúc tiến quốc tế
Chúc bạn học tập tốt nhé.

Môi trường vĩ mô trong marketing là những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, có ảnh hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu tố nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hoá.

1. Môi trường Marketing là gì?

Môi trường Marketing là gì?

Môi trường Marketing của công ty là tập hợp những chủ thể tích cực và những lực lượng hoạt động ở bên ngoài công ty và có ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo của bộ phận marketing, thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với khách hàng mục tiêu.

Do tính chất luôn biến động, khống chế và hoàn toàn bất định, môi trường marketing động chạm sâu sắc đến đời sống của công ty. Những biến đổi diễn ra trong môi trường này không thể gọi là chậm và có thể dự đoán trước được. Nó có thể gây ra những điều bất ngờ lớn và những hậu quả nặng nề.

  Sách hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Dành cho giáo viên

Vì thế công ty cần phải chú ý theo dõi tất cả những những diễn biến của môi trường bằng cách sử dụng vào mục đích này việc nghiên cứu marketing và những khả năng thu thập thông tin marketing thường ngày bên ngoài mà công ty hiện có.

Gồm có môi trường vi mô và môi trường vĩ mô trong marketing. Môi trường vi mô marketing là những lực lượng có quan hệ trực tiếp với bản thân công ty và những khả năng phục vụ khách hàng của nó, tức là những người cung ứng, những người môi giới marketing, các khách hàng, các đối thủ cạnh tranh và công chúng trực tiếp.

Môi trường vĩ mô marketing là những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, có ảnh hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu tố nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hoá.

Tìm hiểu thêm: Bản chất của marketing

2. Môi trường vĩ mô trong marketing

Môi trường vi mô  và vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệpMôi trường vi mô  và vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp

2.1 Môi trường dân số học

Yếu tố môi trường đầu tiên mà nhà quản trị marketing cần quan tâm đầu tiên là dân số, vì dân số tạo nên thị trường. Người làm marketing cần chú ý khi nghiên cứu phân bố dân cư theo khu vực địa lý và mật độ dân cư, xu hướng di dân, phân bổ dân số theo độ tuổi, tình trạng hôn nhân, tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ tử vong, chủng tộc, cấu trúc tôn giáo.

  Kinh nghiệm luyện nghe cho kì thi TOEIC

Có những xu hướng biến đổi trong môi trường dân số học có tác động đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp, do tác động đến lượng cầu về sản phẩm và làm thay đổi hành vi của người mua như: sự thay đổi về cơ cấu độ tuổi của dân cư, sự thay đổi về đặc điểm gia đình, những thay đổi trong phân bố dân cư về địa lý, cơ cấu về trình độ học vấn của dân cư…

Link download http://www.mediafire.com/file/xa0udxcvb7rs1uv/slidemarketingquct.zip/file