Sưu tầm hơn 40 phiếu bài tập tiếng anh lớp 5 cực chuẩn

Sưu tầm hơn 40 phiếu bài tập tiếng anh lớp 5 cực chuẩn.

Phiếu bài tập cuối tuần tiếng anh lớp 5 là cùng trong bộ link  tải về  Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng anh dành cho bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Phiếu này  cung cấp cho các em học sinh lớp 5 các dạng bài tập được bố trí theo đơn vị từng tuần, để dễ dàng cho các em ôn luyện và làm bài.

Bộ phiếu bài tập môn Tiếng Anh cấp Tiểu học, mỗi lớp gồm 40 phiếu theo tuần từ ngày 27/04 – 02/07). Với các dạng bài tập rất đa dạng như nhìn vào tranh hoàn thành câu, ghép câu, nối câu, hoàn thành câu, điền từ vào chỗ trống…

Với bộ phiếu bài tập này sẽ giúp các em ôn luyện, củng cố kiến thức thật tốt trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài này. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo, giao bài tập ở nhà cho học sinh của mình. Ngoài ra, còn có thể tham khảo thêm bộ bài tập ôn ở nhà cấp Tiểu học để ôn tập hiệu quả trong thời gian nghỉ dịch kéo dài này.

Link tải  ở dưới bài viết nhé .  

Dưới  đây  là demo trích đoạn

WORKSHEET– No. 38

English

Name: ……………………………………
Class: 5/ ……

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

1. A. show   B. cow  C. now  D. how
2. A. character  B. chat C. child D. chicken
3. A. ate  B. bag C. hate D. skate
4. A. brother   B. cold  C. sno D. know
5. A. tri B. di C. with  D. kind
6. A. wanted  B. chatted  C. played  D. started

Task 2. Read and match.

A B
1. Where were you yesterday? 

2. Why do you learn English? 

3. How do you learn vocabulary? 

4. How do you practise speaking? 

5. Do you write emails to your foreign friends? 

6. When will you visit the islands? 

7. How often do you have Maths? 

8. Are you at school now? 

9. Did you buy any books? 

10. Did you go to your hometown last summer? 

A. I have it every school day.

B. Yes, I do.

C. Yes, I did. I bought some detective books.

D. Yes, I did.

E. I write new vocabulary in my notebook.

F. Because I want to talk with foreigners.

G. I was at home.

H. Yes, I am. It is break time.

I. This weekend.

J. I speak English every day.

Link download phiếu bài tập tiếng anh https://bit.ly/2SlnOUl

 

Share This Article
Leave a comment