Thiết lập hệ thống Nông lâm kết hợp

Từ thực tiễn đó chúng tôi biên soạn tài liệu “Thiết lập hệ thống Nông lâm kết hợp” với mong muốn đưa đến cho bà con một số kiến thức cơ bản về Nông lâm kết hợp, các biện pháp kỹ thuật

Từ thực tiễn đó chúng tôi biên soạn tài liệu “Thiết lập hệ thống Nông lâm kết hợp” với mong muốn đưa đến cho bà con một số kiến thức cơ bản về Nông lâm kết hợp, các biện pháp kỹ thuật canh tác đất theo hệ thống Nông lâm kết hợp và đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng thiết kế hệ thống Nông lâm kết hợp phù hợp với từng vùng, từng địa phƣơng để đƣa vào sản xuất kinh doanh bền vững.

Tài liệu

được chia làm 3 bài:

Bài 1: Kiến thức cơ bản về nông lâm kết hợp

Bài 2: Thiết kế hệ thống Nông lâm kết hợp

Bài 3: Xây dựng hệ thông nông lâm kết hợp

Mặc dù có nhiều cố gắng và đã tiếp thu đƣợc nhiều ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, cán bộ quản lý, các đồng nghiệp, nhƣng tập thể các tác giả rất mong muốn đƣợc đón nhận những ý kiến của các nhà chuyên môn, các cán bộ, các nhà quản lý, những ngƣời quan tâm đến sự nghiệp phát triển kinh tế trong việc thiết kế sử dụng đất, để cuốn tài liệu đƣợc đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục dạy nghề – Bộ lao động và thƣơng binh xã hội đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tài liệu này.

Xin chân thanh cảm ơn./.


Tham gia biên soạn

1. Chủ biên: Nguyễn Tiên Phong – Thạc sỹ

2. Trần Quang Minh Kỹ sư


https://nhasachmienphi.com/

Từ thực tiễn đó chúng tôi biên soạn tài liệu “Thiết lập hệ thống Nông lâm kết hợp” với mong muốn đưa đến cho bà con một số kiến thức cơ bản về Nông lâm kết hợp, các biện pháp kỹ thuật

md

Related Posts

Zarathustra Đã Nói Như Thế

Zarathustra đã nói như thế là tác phẩm chính yếu của Nietzsche. Vừa thơ ca, vừa triết lý, nó ở giữa trung tâm tư tưởng Nietzsche: chính trong Zarathustra đã nói…

Read more

Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Công Việc

Nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian và năng lượng của bản thân cho công việc – tám tiếng, mười tiếng, thậm chí mười hai tiếng một…

Read more

Wife By Contract, Mistress By Demand

“Em đang làm cái quái gì vậy?” Gabriella chớp hàng mi dài đen mướt che cặp mắt xanh sâu thẳm đen thành tím biếc, nhìn Rufus đang đứng ở bên…

Read more

Xác Ấm

Anh ấy là R – không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn…

Read more

Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp

Giáo trình mô đun “ Xác định nhu cầu thị trường và lựa chọn sản phẩm nông lâm kết hợp“ là một trong những tài liệu phục vụ cho nghề…

Read more

Xách ba lô lên và đi – Tập 1: Châu Á là nhà, đừng khóc

Cảm nhận: ” Bước chân của Huyền khởi đầu cho trào lưu mới trong giới trẻ Việt: Khát khao vươn ra thế giới, đi và trải nghiệm” – Tiền Phong “’Ta…

Read more