Thừa tác viên Công Bố Lời Chúa là thế nào. Sự khác nhau giữa Đọc Sách Thánh và Đọc Kinh Thánh

Thừa tác viên Công Bố Lời Chúa là thế nào. Sự khác nhau giữa Đọc Sách Thánh và Đọc Kinh Thánh…
Ạ. Bây giờ chọn tiếp tục đời sống tu trì. tiếp tục Vẫn gọi mà ngờ á Tôi thấy tôi. để ý bên này ban đầu chúa đều mới gọi. lại luôn gọi mới vậy mới

Thừa tác viên Công Bố Lời Chúa là thế nào. Sự khác nhau giữa Đọc Sách Thánh và Đọc Kinh Thánh…

Ạ. Bây giờ chọn tiếp tục đời sống tu trì. tiếp tục Vẫn gọi mà ngờ á Tôi thấy tôi. để ý bên này ban đầu chúa đều mới gọi. lại luôn gọi mới vậy mới gọi là chỗ trọ. mà không phải các con chọn thầy mà chính. thầy chọn các con tròn Ước Mơ thấy hai. tư vấn đầu thì mình không có chọn chúa. chúa chọn trúng lô nữa cuối cùng heo. chúa lạ thế nhưng mà giờ con cái vậy nè. Tôi thấy tuổi của tôi này bạn bè ngày đó. nhiều lắm 50 tuổi bây giờ tụi nó làm ông. nội ông ngoại hết tất cả rồi đứa nào. cũng ngồi ở ngoài hết đấy cái lọ được. kia 50 tuổi thì có đỡ nóng nội ngoại rồi. 7 cho tôi mới nhìn cho tôi mới già chat. cả là lắm chả Chắc. ngồi râu ria xồm xoàm xong rồi già trao. hết cả Xem đố nhìn tôi có chân chim mất. đâu có chân chứ Du lại chỗ thằng mấy. thằng chúng mắt chân chim mà chỗ cái gì. ra thì trâu vào đen như má mày chưa tôi.

Kinh quá đã bào tại mày không có vợ á. nhon hàng đợi tay đấy nó lành làm gì vậy. đó có vợ có chân chim vết chân chim đấy. suy nghĩ ý. ạ bây giờ 50 tuổi rồi bài nhưng mà 20. năm nữa 70 tuổi Các bạn nhìn tôi vẫn. thấy căng ra như vậy à không có chân. chim lắm à. từ. 20 năm linh mục nửa 20 50 một vẫn cứ. quấn căng ra như vậy là nó không có phải. chân chim để nói chuyện đời. tôi xin chúa sống đến 120. chỉ cho sống trắng trong lại hỏi cái đó. là xót cho xin lắm Vậy thì lý do là ăn. này con được đào tạo được học hành bài. bản 7 giờ con chết sớm thì uổng công. giáo hội đào tạo con muốn là đền ơn đáp. nghĩa hội thánh cho đàng hoàng con xung. phong dạy học và làm việc phục vụ giáo. hội cho đến 100 tuổi Xin chúa cho con. khỏe mạnh đàng hoàng con không có từ. chối chúa Còn 20 năm sau từ 100 đến trăm. hay là để con đền tội đời này 20 năm đền.

Tội còn 100 tuổi thì là làm việc đấy. nhưng mà không vừa rồi đi dự lễ mừng nếu. tôi 100 tuổi là tôi sẽ mừng 70 năm linh. mục đấy bởi vì chị trước đây 1 năm 30. tuổi hôm rồi tôi đi mừng một ông cha. mừng 70 năm linh mục cũng mừng 70 100 ở. tuổi triệu trước đi 131 mà phải mới Ông. còn não sống này nhưng mà Lạy Chúa tôi. xin chúc được cho con giống bố bố 75 bố. làm linh mục Bố nhận định Cha và Con và. Thánh Thần Amen giờ làm gì nữa cha. tôi để Sumo cho tôi Bố làm lệnh đánh dấu. xong rồi không biết làm gì Xong rồi đến. khi đọc các cái thứ đội kia đến đi tôi. thu giật cùng Thiên Chúa là thứ để đến. vinh danh cũng phải đọc theo cho ông hết. đọc lời nguyện chúng ta dâng lời cầu. Nguyễn ống đọc mà ông nhìn thấy rõ ràng. đấy nó không nhìn ra chữ Đọc xong được. ông cha bên cạnh cứ đọc cho ông đọc sau. ông kia có đọc trước động đầu sau xong.

Ok mà đọc nó mà nhân quá Ông bà phải gì. đọc chậm lại nói mua trên trong mini cô. vậy Lạy Chúa tôi mà làm một cái bánh lệ. thịt cho thể tháng lẽ từ đầu đến cuối. chỉ quá sức để mình mà thôi bố Ngồi. nguyên để dưới gối dựng lễ cho nó sống. Tội Lỗi chủ tế làm cái gì cho chúng con. mà khổ quá thế kia mình xin chúa cho con. người sống 100 tuổi mà lại giống như bố. đó để nó chạy vừa là à chích. sáng quá thật chán quá Nhìn đấy Mình vẫn. đang xin trong tuổi mà bố này làm mình. mất nhuệ khí. trời làm cái gì cho tâm trí. rồi nhưng mà anh chị em thấy liệu sức. khỏe mặc kiểu nói vậy Liệu sống được. chắn không. hơn nữa hả. trăm Mấy. trăm hai. hợp cả một hợp tâm một tí này thầy nói. cho nghe ơn thầy đáp nghĩa như thế này. thấy không có cần gì cả chỉ xin học một. lòng một ít câu người cho thầy sống dai. có phải là đền Có Năm Nghĩa Thầy nhớ nhá.

Hàng ngày cầu xin con không có nhớ thầy. không có đền ơn đáp nghĩa con chỉ hợp. một lòng một ý với thầy con thấy con. muốn sống một trăm hai thì chúa nhậm lời. thầy con đấy là được rồi nhé Dân Trí Dân. Trí Dân Trí Đó là cách đền ơn đáp nghĩa. nhà ở. Ừ rồi thôi bây giờ vào bài đây hôm nay. lấy Phêrô Follow Nhưng mà tí chúng ta. cũng sẽ nói chút xíu hôm nay hứa phải. trả lời mấy câu hỏi này cho xong nhưng. mà trước khi ấy thì phải nói một chút. xíu vậy bài chứ không thì trả lời chứ nó. sẽ là vụn vặt hết chúng ta đã nói đến là. thừa tác viên trao mình thánh Chúa rồi. chúng ta nói đến việc rước lễ trên tay. với vẽ trên miệng và rất dễ bao nhiêu. lần trong một ngày chúng ta đã nói nói. chuyện đó Hôm nay chúng ta sẽ nói đến. Thừa tác viên công bố lời chúa chúng ta. xuống hàng chúng ta nói đi thưa tóc Biên. công bố lời chúa.

Thừa tác viên công bố Lời Chúa. khi chúng ta để ý thế này là khi nói đến. Thừa tác viên công bố lời chúa thì ở. trong phụng vụ đó chúng ta không đơn. thuần là đọc một đoạn văn. mà khi ở trong phòng vụ một người nào đó. đặc biệt là đọc lời Chúa thì chúng ta. biết mà là ở trong phụng vụ nó có 2 bàn. tiệc gọi giáo hội và đọc bàn tiệc lời. chúa và bàn tiệc thánh thể cái bàn tiệc. lời chú nó được quay trong quanh trong. ba bài đọc này là bài đọc 1 bài đọc 2. trong các thuốc nhập vào để chặn thì có. hai bài đọc đi trước bài đọc 1 bài là. hai bài tin mừng thì chúng ta nhớ tất cả. các cái bài mà đọc ở giảng đài lắm được. gọi là lời chúa thế thì cái người mà lên. đọc mấy cái bài đó hoặc là giáo dân hoặc. là linh mục thì gọi là hư đắp viên công. bố lời chúa Các bạn nhớ nhau chính người. mà đọc các bài đọc ở trên giảng đai hay.

Gọi là đòi rảnh lắm hoặc đó là người. giáo dân hoặc là người lính mục bất kẻ. đó ở đó thì gọi là thừa tác viên công bố. lời chúa thế thì thừa các pin công bố. lời chúa ở trong Thánh Lễ nó có hai loại. người thừa tác viên công bố lời chúa có. chức thánh thì người có chức thánh hiểu. là giám mục linh mục và phó tế và chỉ. những người này mới được quyền đọc bài. tin mừng thừa tác viên không có chữ. thánh đừng đọc bài tin mừng Đó là chúng. ta lưu ý chỗ đó nghe không ạ. ở trong Phụng vụ Lời Chúa thi là thừa. tập viên có chức thánh tức là giám mục. linh mục và phó tế đọc bài tin mừng còn. giáo dân sự là thừa tác viên không có. chức Thánh là giáo dân đó không đọc bài. tin mừng chị đọc bài đi trước rồi bài. đọc 1 là bài đọc hay mà thôi hả phía. trước rồi đó thế thì mày đọc một vài đọc. nay chúng ta lưu ý đây này nè ở trong.

Mai mốt là câu hỏi về với nhiều giáo. khoa này phải là về trách nhiệm của các. bạn phải phân biệt nhau ở đây chúng ta. để ý này các bạn Ngưởng cổng anh nghe. thầy nói này ở trong phụng vụ một ít là. trong Thánh Lễ luôn luôn sẽ nói thế này. thừa tác viên công bố lời chúa tức là. người đọc sách thánh không bao giờ các. bạn nghe nói thừa tác viên công bố lời. chúa đọc Thánh Kinh không Nó đọc thánh. kinh đọc kinh thánh mà chỉ nói là đọc. sách thánh Các bạn nhớ Nhầm cái từ nữa. không không bao giờ các bạn nghe nói. nhưng mà các bạn thấy ở trong con lớp. Tinh Khánh nó thì dụng thể lực của trang. nghĩa các bạn đem sách Kinh Thánh đi thì. ông trăng nghĩa ông sẽ nói thế này các. bạn hưởng của tôi nói là các bạn Biên. kia bạn học kinh thánh Ông bảo hôm nay. nhớ đêm kinh thánh đi nhé Hôm nay học. Kinh thánh Đấy sẽ không bảo giờ kinh.

Thánh ra chen hay là kìa Cái tháng đạt. sách tin mừng mắt Heo mắc alluka hay là. sách ra sách lại kia ở đoạn mấy câu mấy. chương mấy nhưng không nghĩa ở trong lớp. không bao giờ ống nói các bạn mở sách. thánh ra chương nọ chưa kia các bạn có. hiểu tôi không chỉ trong thánh lễ trong. phụng vụ thì người ta gọi là đọc sách. thánh mà người ta không còn đặt tháng. kích các bạn ghi để tí tôi sẽ cắt nghĩa. được bạn trong khi đó ở trong lớp thì. ông nói phải nói đọc Thánh Kinh hãi Đọc. kinh thánh bảo không gọi là đọc sách. thánh các bạn có nghe vậy bây giờ chưa. Anh nghe rồi nhá Hôm nay chị lúc nào mà. chưa nghe chốn đây nghe đó trong phục vụ. luôn luôn gọi là đọc sách thánh chứ. không phải đọc thánh kịch. ở trong lớp thì lại gọi là đọc Thánh. Kinh thể đọc kinh thánh kinh thánh cái. chi nhánh thì đọc sẽ cái nào cũng được.

Hết cả không vậy nhỉ Tại sao vậy. sau khi nói đến tháng kinh hay kinh. thánh đó là một cuốn sách các bạn nhớ đó. là một cuốn sách dù rằng đó là một cuốn. sách rất là cao quý Nhưng nó cũng là một. cuốn sách để phân biệt với các loại sách. sử sách địa xách sinh vật sách nghệ. thuật sách văn hóa sách ẩm thực các bạn. nhớ ghi đó Kinh Thánh là một cuốn sách. dù nó cao cả Nhưng khi nói đến kinh. thánh Tức là nó đến một cuốn sách phân. biệt với các loại sách khác ạ tủ sách. Kinh Thánh các sách sử khác sách địa lý. khác sách sinh vật khác sách văn hóa vẫn. bản.vận lần bệnh Kinh Thánh là tên của. một cuốn sách các bạn nhớ tên của một. cuốn sách và khi nói đến Kinh Thánh là. người ta nói đến chỉ định được bún đó đó. nó hát với cái cuốn kiện đó vậy khi ở. trong lớp hay là bất cứ chỗ nào người ta. đọc kinh thánh tức là đọc một cái cuốn.

Sách này chứ không đọc sách kia Các bạn. nhớ kìa Đọc sách này chưa phải đọc sách. kia Đọc sách kinh thánh trước đừng có. đọc sách tiểu thuyết trong lớp các bạn. hiểu chưa ông nói là giở sách Kinh thánh. đã thì các bạn đem nhiều sách lắm các. bạn đừng đem sách công đồng mà sách nó. sẽ kia đây các bạn giờ sách Kinh Thánh. bệnh kinh thánh làm cuốn sách phân biệt. với các loại sách khác nhưng trong phụng. vụ thì lại khác liệt trong phụng vụ được. gọi là sách thánh nghĩa là gì Đây là. sách lời chúa và vì thế khi Ừ được đồng. hóa với lời chúa với chính chúa như vậy. đọc một đoạn sách thánh nghĩa là khi đó. chú nói với chúng ta chứ không còn phải. là đọc một đoạn văn của trong kinh thánh. nữa các bạn hiểu tôi nói không như vậy. Chính vì thế mà chúng ta mới thấy rằng. là cũng cái đoạn ý của đoạn văn đó mà. Bây giờ ở trong lớp đã nói ví dụ như hôm.

Nay này trên mừng Theo thánh mátthêu khi. lấy Chúa Giêsu hỏi các môn các tông đồ. rằng người ta bảo con người là ai kẻ thì. bảo là Elise de libia hai cái tên chi. con các con các con bảo thầy là ai Phêrô. nói Thưa thầy thầy đã Đức Kitô con Thiên. chúa hằng sống vân vân và vân vân thì. thích đoạn Kinh Thánh này ông trang. nghĩa ông có thể dạy ở trong lớp ông mà. các bạn giờ kinh thánh ra mátthêu 15 hay. 16 bao nhiêu 15 19 vân vân các bạn Giờ. đây ông phân tích ra mổ từng chữ chữ một. à Thế các bạn tha hồ cứ giờ ra mà xem. nghiên cứu thì khi đó sẽ kinh thánh và. trở thành đối tượng của việc nghiên cứu. nhưng mà cái đoạn nó cũng gọi nó không. nghe đọc kinh thánh trong nhà thờ tính. ngay lập tức khi đọc tin mừng chúa Giêsu. Kitô Theo thánh mátthêu Tất cả chúng ta. trang trọc quay hướng về giảng đại là. khi đó chúng ta không nghe ông có đọc.

Một đoạn Kinh Thánh mà khi nó chúng ta. đang nghe chúa nói với chúng ta đó như. vậy trong phụng vụ không đọc một đoạn. Kinh Thánh mà là nghe lời chúa chúa nói. khi một người thừa tác viên công bố lời. của ngài Các bạn nhớ chờ đến Hát Việt. như vậy đó. Chính vì vậy mà đòi khách tư cách của. người công bố phải tư cách của người. không Bố vậy trước hết tôi đi theo tuần. tự này tin mừng được đồng hóa với chính. Chúa Giêsu ạ Các bạn nhớ ghi cho tin. mừng được đồng hóa với trứng Chúa Giêsu. lý do đó phải có sức tháng thì mới Công. Bố Tin Mừng được tin mừng được đồng hóa. với chính Chúa Giêsu. nụ hôn tin mừng là hôn chữ Su lắm thông. tin buồn nó không Chứ chút phải hôn sách. đâu nhé. Em. không tin mình hôn Kính chỉ sủng hôn. Kính giúp chắc cả các trò có nhớ ở trong. phụng vụ đó có mấy đối tượng hôn Kính. học chưa Mới có mấy đối tượng tôn kính.

Các xơ xe nào trong phục vụ họ cũng nọ. rồi nó có hôn Kính học rồi học chưa hôn. thị trường cậu bên trong này là ngày 18. tháng 5 này 18 tháng năm hôn kính là gì. đây này trong khi trong mày rõ rằng ai. bảo chưa chắc đó trốn học à. Em trốn học là cái gì. số 18 tháng 5 à. anh đọc cái gì vậy kênh 18. ở. đây này hôn Kính hôn Kính có ba trong. phòng Bộ Công an đối tượng hôn kính cho. trẻ dưới kia đang chỉ thứ nhất phúc âm. thứ hai là gì lại việc bàn thờ thứ ba là. cái gì Thánh Giá có ba có đối tượng hôn. Kính trong phụng vụ nó bàn thờ Phúc Âm. và thánh giá cái còn hôn tràng hạt có. phải là phụ Ngộ Không không là việc nào. đạo đức hôn tràng hạt hôn tượng ảnh các. Thánh có vẻ là phòng ngủ không không. không phải nhá phân biệt nhau nhậu học. chữa rồi rồi nhưng mà giờ thầy nói đâu. thì nhớ lấy được Chúa ban cho hơn thế cứ.

Nói đi con nghe hết đầu Bun quấy chỗ bạn. cho chụp ảnh cho bé hơn tôi đi học phục. vụ làm ơn giải trí. đi học vừa làm ơn giải trí giảm xìtrét. thay vì ở nhà xem Gala Cười thì đến đây. vừa được nhớ được cái gì nhớ Còn khi nào. mà không nhớ được thì thấy nhắc đi con. nhớ liền rồi rồi Chỗ Ban ơn nhạc đó nhớ. liền rồi. em nhớ nhầm cả thị hôn sách phúc âm là. hôn Kính Giêsu đã do đó ở trong phục một. bàn thờ cũng là chúa dế xu bàn thờ là. chị Xu thích phụ Âm Lạy Chúa Giêsu ma. thì sách thánh giá Chúa Giêsu nhớ nhà. nhớ nhà luật hội thánh nghe lời các bạn. này cái này là có điều là hơi bị lạm. dụng đấy có một số nơi làm nặng dụng làm. luật cấm ngặt đánh nhầm thì là hôn hài. cốt đây là hôn chẳng hạt hôn tượng ảnh. các Thánh hôn hài cốt xương cốt đất phải. có trở thành thì các bạn có biết có một. số nơi là hài cốt các thánh để trong cái.

Mặt Nhật hãy để cho cái cái cái cái đang. gọi lại nhưng mặt nhật đi trong mỏi mòn. Nhật đâu mặt nhật là đúng nào gặp mình. thánh Chúa đó nếu mà ăn gian mà Ông làm. giống kiểu vậy xong mà lên hôn hôn hôn. hãy có đỡ tháng nhưng mà lục rồi cấm. nhập đem mình thánh Chúa là hôn nhé nó. cấm ngặt cấm ngặt nên lấy mình thấy chú. hôn nhé Chỉ có hôn thánh giá bàn thờ với. lạnh là sẽ thu âm thôi chứ không được. hôn mình thánh Chúa nhỉ ý là xúc phạm đó. mà hôn hài cốt thì được chứ Tại nhớ phân. biệt nó khác nhau nha nếu mà có cái điều. này Tôi nói các bạn nghe này chẳng biết. là đầu ra nữa thôi thì nó là lòng tôm. tính nhưng mà nó buồn cười lắm Người ta. bảo mình là mình đảo nghĩa kiểu mình. giống như là đạo tình cảm mắt là. cái tội vuốt nó quen này là vuốt nó quen. với số chữa tôi vuốt ơi là vuốt cái tay. chụp ăn cho cái tay vuốt vuốt cả tháng.

Đi vào cầu nguyện đức mẹ các thánh xong. một cái đơn đọc đọc đọc đọc có gì thì. đọc thì đọc đi Mẹ ơi Mẹ thương con con. đang ốm nằm ở nhất đau bụng nè mẹ ở. 18 có sao đâu quên hết rồi mà mẹ ơi mẹ. Lạy Chúa tôi còn cái vụ này nó còn tệ ra. đấy Tết mắt lại đây nào. để bắt mấy tháng ở cửa nhà thờ ấy đó. đáng để ta dùng vào đấy giúp con đấy. nước tháng nữa cửa nhà thờ cuối vào là. điểm gì giống đây vào đó để mà làm dấu. thánh giá và Nếu đánh giá cũ nghĩa là gì. nhắc ơn quý tháng 7 rồi đó hai nước. thánh tẩy đấy nhắc mình làm dấu lên nhá. mình và nhà chú là chúa đã chọn con được. làm con chúa giống đây mà nhiều khi thủ. thật là vậy mấy ông từ hai mấy cái người. trong nhà thờ nó đâu có thay nước thường. xuyên đâu hết thế lại trăm bảng tới. thuộc ở chỗ bạn ơn châm ơn châm con Trâm. giàu hết đã trăm bảng nhất ở dưới cách.

Cắt là cái đáy của nó đã cướp thần này. năm này sang năm khác thế bây giờ vào đã. nhấn nhớ ở dưới hãy nhắn ướt ở dưới mà. Thậm chí nhiều khi nó có thể vật thể. sống đó con nó còn không ăn luôn có thể. sống có nóng quá đấy hoặc qua cả rồi Vậy. con cái phải bơi Mày xúc bảo gạch ốp vào. đây động và cái nó nằm yên ở dưới đáy Nó. không có đồng ý hết mình động và các. ngón tay ấy Tại vì vậy Nãy giờ không có. ai động vào những nằm yên là bạn em đang. nằm yên sẽ phát biết phá em bởi con động. vật cái bang bãi bồi ở dưới đáy mới nhất. và cùng thế mà bây giờ nước thì thôi. chấm chấm ở ngoài ra thì không việc gì. mà hôm nay em hơi bị test mắt nó. Giêsu cầu nguyện xong Hôm nay lại thôi. trước khi cầu nguyện thì không được gì. cầu nguyện xong rồi đi a mắt em. chụp ảnh chỗ pantanal chấm mồi quen cái. tật với virus quẹt với bôi quen đi Rồi.

Quẹt quen cứ tôi cùng hết rồi hẹn bây. giờ nó ra cái này ếch. từ khi mà tôi mới gọi cho 12 năm nay. thôi chứ không có sao quen cái tay rồi. hay là những ở lớp lỗi không thì buồn. luôn buồn nên cái tay nó quen rồi trước. lẽ đi quẹt quẹt các Hãy viết tất cả đều. khi mòn hết cả chân cả cái các đấng là. quét hết tất cả xong rồi giờ cái tay của. câu dính rước lễ xong mình đang cho cái. tôi Amen. mua thuốc về bôi cái như bạn trở nên. mượt tóc. lấy. ai ở đây rất xong bôi lên đầu ngón tay. xem nào giờ đánh nữa. học Ai bảo tôi vậy Hãy bảo bôi vậy anh. thấy người ta bôi bôi à Có người kia hỏi. xong lễ xong ra và sao lại cứ quyết đến. đâu vậy con rụng hết tóc rồi tra tomboy. nên cho tóc mọc ra còn lâu tao nó quẹt. cho mình đã cắt ruột hơn nữa. để ra có H2 giờ cái bôi lên đầu mày. còn có người kia thì giải thích thì cũng. thế được đi Con không trông thấy con sợ.

Một mình thánh Chúa nó dắt ở chỗ nào đấy. con cung kính có bôi lên đầu con bôi đầu. mình thánh Chúa đầu thì thôi cũng được. hãy giải thích cũng trang trọc thì bảo. thôi bôi người ta người ta đưa lưỡi lên. đảo qua cái hả Thế lúc chốt hết tất cả. đấy biết chưa xúc. để làm cỡ nào chỗ ông bị kéo hết tất cả. vào Đấy thế là chưa. dân Việt Nam bất cứ thật này này tôi. chúc bạn sớm sáng tạo và sáng tạo tạo. ngõ của sáng tạo ở khai ở không yên. không được tay chân không chịu được va. quẹt nói quẹt kia mua nó Mỗi kia không. chịu được rồi ai không ông thầy Thế à. Ừ. thôi đó là về vẫn này à. Ừ thôi Đừng có bôi lên đầu nữa nhé được. bao đầu nữa vậy chứ Mà mai về cũng quen. tay đi cho nó xem tại môi quen lên rồi. lúc bây giờ bôi lên thắng hãy nhớ là xây. được mai không bôi nữa Mỗi rồi xong rồi. nhớ rồi thằng Trọng này. cô đơn này Thắng cái để bỏ xuống phải tí.

Nữa về này quên lại bọn mày để hay ghê. cho rồi thôi Đó là hình vấn đề lời chấp. nhận là về Tin Mừng nhá tin mừng là chỉ. có người có chân tháng đâu Chứ tôi viết. hay là đối với bài đọc một vài bài đọc 2. bài đọc 1 và đọc hay là cho thừa tác. viên không có chữ thánh thể giáo dân. nhưng chúng ta lưu ý là chỉ có thừa tác. viên không chiến thắng là giáo dân nghĩa. là người kia cho gỗ Do vậy một người. không phải là Kitô Hữu không thể đọc. thánh thơ được cũng cần lưu ý nhiều Bởi. vì đó là chất tư tế phổ quát người đó đã. à ở đó là về vấn đề người gặp mấy giờ. thế Thứ hai chúng ta nói đến cách thức. tạo cách thức đặt xin các bạn lưu ý thế. này khi chúng ta đọc một cái bài tháng 1. cái bài sách thánh bao giờ cũng gồm 3. phần các bạn núi nhà ba phần lại một bài. sách thánh bao giờ cũng gồm 3 phần các. bạn xuống ghi đây khi công bố một bài.

Sách thánh một vài lời chúa thì bài Lời. Chúa bao giờ cũng gồm ba phần phần thứ. nhất là câu dẫn vào lời chúa câu dẫn vào. các đoạn sách lời chúa đó đoạn lời chúa. đã ạ. đi câu dẫn và các đoạn Lời Chúa là gồm 3. phần câu dẫn và đoạn lời chú nó ví dụ ví. dụ bài trích sách sáng thế bài trích. sách tiên tri dai bài trích sách bài. trích thư thánh Phaolô tông đồ Gửi tín. hữu côrintô bài trích sách Khải Huyền. hãy tin mừng chúa Giêsu Kitô Theo thánh. mátthêu mắc alluka câu đó được gọi là. câu dẫn bảo lời chúa Các bạn nhớ nhầm. câu dẫn vào Lời Chúa là cái câu đó đó. không phải là lời chúa mà chỉ là câu dẫn. lời chúa mai mốt Thầy hỏi rằng là câu. dẫn và lời công bố một đoạn sách Khánh. thì câu nào được gọi là câu dẫn vào lời. chúa thì các bạn phải trích dẫn đã liền. Câu Dẫn và lời chúa ví đâu là bài trích. sách tin mừng chúa Giêsu Kitô Theo thánh.

Và Thì vụ đó là câu dẫn và lời chúa và. cách phần thứ nhất này chúng ta chỉ đọc. câu dẫn vào lời chúa này mà thôi không. bao giờ đọc câu này em còn còn này không. bao giờ nó không Này bài đọc 1 ở Ai Cập. vào một là tầm bậy tầm bạ cá nha bài đọc. 1 bài đọc 2 để trong đó là chủ yếu để. cho chúng ta phân biệt mãi một khác 72. chứ không phải để đọc ai đọc là tầm bậy. thiết kế đến là quyền ngay sau bảy màu. phải đọc một bài học hay thường nó có. cái hàng chữ in nghiêng nghiêng Tức là. cái câu tóm của bài đọc đó thì câu đó là. cái câu mà thường là người ta sẽ thay. thế bằng rất lời dẫn và bài đọc đó thì. không đọc câu đó do đó không đọc bài đọc. 1 đoạn cũng đọc Công nhận bà mà bà không. đọc hết lời cái cái cái chú thích mà chỉ. đọc liền lên một cái đọc liên phần thứ. nhất đó là bài trích sách sáng thế bài. trích thư thánh Phaolô tin mừng chúa.

Giêsu đó chúng ta nhớ nha được ăn núi đó. là phần thứ nhất phần thứ hai đó là nội. dung lời chúa. phần thứ nhất là câu dẫn và lời chúa. phần viết hai bản nội dung nội dung nội. dung của lời chúa lợi chung của chúa thì. bắt đầu là khi ấy chúa nói đây lời chúa. phán Đến reason đọc đọc đọc đọc đọc đó. là đó là vậy là ta gọi là nội dung lời. Chúa Phần thứ ba đó là gì là câu tung hô. phần thứ ba là đi câu tung hô rất là do. thừa tác viên trường học đó là nghỉ đó. là lời chúa xong được cộng đoàn với đáp. tùy theo Nếu là bài đọc 1 ờ độc hay sẽ. đáp là tạ ơn Chúa Còn nếu đối với bài. tin mừng sẽ đảo Lạy Chúa Kitô ngợi khen. chúa các bạn hiểu tiếng nói không thì. cái câu này đó là lời chúa gặp câu mà. đáp lại cô giáo dân được gọi là câu tung. hô cậu Tùng Hồ. là phụ tùng Thế thì lời chúa đúng hiệu. là cái nội dung ở giữa còn câu dẫn vào.

Không phải lời chúa và câu tung hô đó là. lời đối đáp không phải lời chúa Các bạn. nhớ chưa câu vậy Chỉ khi người ta nói đó. là lời chúa thì Cái chữ đó là lời chúa. là công tơ hô câu đó để khẳng định là. kết lời mà từ nãy giờ em đọc lắm đó là. cái lời chúa nên các bác mới nói là tạ. ơn Chúa tạ ơn Chúa vì là em vừa mới nghe. lời của chú mà bác đọc anh chị em có. hiểu tôi nói không như vậy Trước đó là. lời chúa chính là gì đó là lời khẳng. định cân nội dung mà thừa Thảo Nguyên. vừa mới công bố xong rồi chúng ta mới. đáp tạ ơn Chúa là tạ ơn Chúa Cất lời vừa. nghe các bạn nhớ Nhầm các chú ta ơn chú. là lời vừa nghe đã đọc cho nó là nó là. cái phần riêng vậy khi đọc các bạn lưu ý. phải phân biệt là cho rõ rẻ gạch cho tao. đây là thừa tác viên công bố lời Chúa. trong mình nhiều lắm các bạn hãy nhớ là. có phân biệt đã phải thấy được trả bài.

Trích sách Khải Huyền. xin hướng dẫn bàn thì các bạn phải phân. đoàn giữa cách phân biệt là giữa câu dẫn. và lời chỗ khác biệt nhau thì các bạn. phải đọc như thế này Phân Ba để trong. tác phân biệt rõ ràng phần nào gần đấy. các bạn đã đọc bài trích sách khải huyền. công nhận đền thờ Thiên Chúa Trên Trời. đã mở ra và một điểm lạ vĩ đại xuất hiện. trên trời tim đền thờ Thiên Chúa trên. thể là nội dung lời Chúa Song đạo đọc. hết và thiên chúa phán đây ta ở với loài. người hết lời chúa nhưng trong đó là lời. chua phân biệt là câu dẫn vào hết lời. chúa hát đó là lời chúa phép Theo các. bạn nào mà cứ đọc như thế này là sai bét. khách vẫn biển bài trích sách khải huyền. đền thờ Thiên Chúa Trên Trời đã mở ra và. đây thiên chúa ở với loài người đo là. lời chúa đó là 2 bit site. ý nghĩa là không biết đọc lời Chúa không. biết công bố ở chùa nghĩa là có bao.

Nhiêu chữ đặt hết nghĩa là ở đây Cái. người này là lên tập đọc vần. khi nói về chó Hải mà không biết là mình. đang làm công việc gì. 33 trích Sách Khải Huyền đền thờ Thiên. Chúa Trên Trời đang ở vào đây thiên chúa. ở với loài người đó là lời Chúa Xuống. liền được bực tay với cũng đã bực tay à. khi Đáng lý đàn bày chính sách khải. huyền đền thờ Thiên Chúa Trên Trời đã mở. ra và người này đây thiên chúa ở với. loài người. ở đó là lời chua đó và người như một tí. cho họ biết rằng là đấy Lời Chúa đến đó. là hết rồi đó là lời chúa rồi nay bên. đối đáp với nhau các bạn lắm chưa Đấy nó. hôm nay chúng ta đi học đây bài này vì. thế người nào mà công bố đợi chúng ta. phải đọc cho đàng hoàng Bây giờ mọi. người thân nhất để cả rồi chung và năm. mới Chúc đánh lừa người ta mình có bao. nhiêu chữ đọc hết là hết chán quá chán. ơi là chán.

Đấy đó làm nói chuyện thứ nhất xin các. bạn lưu ý nha bây giờ đọc cũng có đọc. nữa để cho bạn nghe tôi nói nè Khi các. bạn lọc lời chúa xin các bạn lưu ý về. này là Cát lời chúa nó nó đi vào trong. lòng người hay không cũng lại do chúng. ta đọc chúng ta có hiểu không do đó với. người đạt phải hiểu điều mình đọc trong. và đọc hết cho cái chữ đó. ở đây Thiên Chúa phán này ta ở với loài. người và thiên Chúa của tôi đọc là sao. như vậy làm sao phải không em chịu cho. được cho tôi cũng em không biết là bác. có phân biệt chủ từ động từ lúc từ 20 và. bác đọc cái gì như là mổ cò vậy chứ Chứ. tôi bắt tao cũng vậy nó mổ vào tay chúng. em tại chỗ em nghe riết cái này làm lại. trúng ngay tay chúc em bị nhiễm luôn nhá. em không phân biệt được tiếng Việt Nam. là chỗ nào Chỗ nào Này nhá. cho nó chúng ta phải dọn trước dặm trước.

Rồi cái tên riêng chúng ta phải đọc đi. đọc lại chuyện làm cho trận cách nhận. nghiền nhuyễn ở chúng ta lên Chúng ta. đọc chú mà chúng ta muốn làm gì Nó là. chúng ta sẽ lưu ý là ai đọc lời trộn và. dọn trước chứ không phải mà chúng ta cứ. đến giờ hãy đến lúc đọc là chúng ta cũng. Phan cho cả tiếng Việt Nam mình đọc được. rồi có đông người lắm nhưng mà câu cú. nữa đâu còn như vậy đâu đó chẳng cái bàn. để còn một cái chuyện này nữa các bạn. đây Ở đây các xơ thì thai bị mà nó không. phải suy lượng và xơ vì hay bị đặt có xơ. soạn thôi nhưng mà giáo dân thì bị nhiều. hơn là phải có bên này bên kia thải nó ý. nghĩa là bởi vì giáo dân là cứ cầm giấy. người ta đưa thì là đọc thế thì có. chuyện này tôi Thỉnh cầu tất cả các bạn. nhá từ dài sắp tới Đừng có làm nữa đó là. ăn này là các các bài Suy niệm chúng ta. để ý nghĩa bài này ở trong phụng vụ đó.

Thích chất giọng lắm Thôi bây giờ nó. cũng cần phải nói để các bạn nắm vững là. trong phụng vụ nguyên vẹn lời ta gọi là. lời ở trong Phụng Vụ. ừ ừ. Ừ. cái gì cái lời nói rất là quan trọng chứ. không phải là đọc khi đọc cho xong đâu ạ. anh trả lời cho một phép trong Phụng Vụ. Ừ thì ít lời này nó có chia thành 4 thể. loại lời các bạn ghi đi các bạn ghi đi. lời trong phòng ngủ thì trước hết Nó Đạt. thành lời chúa. lời chúa. Xong rồi đến đàn lời nguyện đó lại Thứ. hai là lời nguyện rất là lời cầu nguyện. trả lời thứ ba là lời tung hô đối đáp. họ. đối đáp. rồi ạ lời giảng hay là lời gấm. lời nguyện ngắm nữa thì cũng là lời lời. lời lời bác chân về lại bố lại lời nha. các bạn Các bạn có trọc trông thấy không. thì sẽ tôi đập cho các bạn nghe lời. trong phụng vụ nó còn 4 loại lời chúa. lời nguyện lời tung hô đối đáp lời giảng.

Lời dẫn à là gắn ở rậm cái lời lời lời. đó là lời có chữ lời thì các bạn để ý. tới nói các bạn nghe này vừa rồi chúng. ta đã nói lời chúa rồi thì lời chúa ở. trong phụng vụ được đồng hóa khi chúng. ta đọc lời Chúa thì như chú nói Các bạn. nhớ chờ như chú nói Chú nói có nghĩa là. cố nói như thế này ha Khi một người đọc. có lời chúa lên thì chúng ta phải nhớ. rằng đây không phải là một đoạn văn mà. là chúa đang nói về chúng ta à đó chúng. tập cung kính lắng nghe nghe xong rồi ạ. ở các bạn xong chưa các bạn đường cổ nên. kiêng nghe tôi nói nè xong rồi bây giờ. chúng ta gọi là chúng ta cảm nếm được lỡ. chỗ trong lòng thế là bắt đầu nó bắt đầu. bị cho rắn đối cho tao mới Đáp lại lời. chúa thế là lời nguyện phải khi đó tất. cả các lời mà ông trao lại chua ban cho. chúng con này chắc Chúng ta đọc vinh. danh thiên chúa trên các tầng trời phang.

Thanhthanh thì chắc cả lời đó ta gọi là. lời Nguyễn lời cầu nguyện Thì đó lại gì. là con người nói cho chú Nghe Lời Chúa. là Chúa nói cho con người nghe các bạn. nhớ ghi chú nha lời chúa được hiểu là. chúa nói cho chúng ta nghe nhưng mà lời. nguyện là chúng ta nói cho chúa cho em. đó là lời cầu nguyện ấy lại có nghĩa là. chúng ta nói cho chú nghe tất cả các lời. cầu nguyện trong nhà thờ lai chua thì. các bạn lại chua ban cho chúng con thì. chúng nó lúc đây mình gặp cái đó là. chúng ta nói về hai nghe đấy Anh muốn. nghe thì đó gọi là lời nguyện Thơ nguyện. là con người nói cho chú Nghe Lời Chúa. là chú nói con người nghe. các bạn để ý Vậy nha Còn lời tung hô đối. đáp là con người nói với nhau chùa ở. cùng anh chị em và ở cùng cha thì ông. cháu đang nói với công đoàn của bạn nói. và ở cùng cha rất là hai bên đối đáp với.

Nhau thì câu nó có nói với chúa không. không. nghe lời tung hô đối đáp là giữa con. người nói với nhau Tôi nói lại nhá. Lời Chúa là Chúa nói chúng ta nghe lời. nguyện là con người nói cho chú nghe lời. tung hô đối đáp là con người nói với. nhau chúng ta có nắm được cái đối tượng. chưa có khó không không khó nhá khóc thì. anh bảo không khó và kiên lời và là lời. giảng hay lời gấm lạnh lời Độc Thoại Độc. Thoại lời độc thoại là con người nói cho. nhau nghe mà mọi người cùng nghe đó lời. độc thoại. lời giảng hay lời gẫm lời độc thoại do. vậy xin các bạn để ý về này bài giảng. hay lời gấm là độc thoại vì nó là đồng. thoại ra nó chỉ một người đọc lại gọi mà. thôi chứ không bao giờ đọc lời gắm may. là lời suy niệm nữa mặc cà lang cũng đọc. nhá tụi tôi chọc đã Lan cũng đọc là hồng. hết rồi Cả nữa thì có một cái chi tiết.

Này tôi sẽ Chúc các bạn luôn này Lời. Chúa là Chúa nói chúng ta nghe. chúng ta cả lắng nghe chúa nói mà chúa. thì là một do đó đứng về cái mặt luật. phụng vụ nó không bao giờ trong thận vụ. cho toàn để ý là trong vòng bỏ trong. thấy lẽ mà chúng ta đọc lời Chúa tập thể. báo rộng tức là cả làng đấy bài trích. sách sáng thế tất cả mọi người khi ấy. chúa phán mỗi người cầm cuốn sách về. cùng nhau đọc đọc ầm ầm ầm trong nhà thờ. vậy các bạn có hiểu tôi nói không ạ. trong phòng ngủ không bao giờ làm như. vậy có một vài nơi làm như vậy làm sao. mà chúa muốn nói là chú nói tập thể vậy. chúa nói chỉ có một thửa tập viên công. bố rồi và chú nói chúng ta nghe tất cả. chúng ta cầm sách cho đọc hết tất cả bài. hay nói cho anh nghe chán quá thật. cho tất cả con Lam cầm cầm sách đọc hết. cả thế đó là cái chuyện đó chúng ta thấy.

Nhiều nơi họ không có hiểu cứ vào đọc. kinh thánh nhưng ở đây cho nó nghe trong. phụng vụ thì không được nhưng mà thí dụ. chẳng hạn ở nhà trung tâm biến cái lời. chúa đã như một lời kinh hệ được. em ở nhà đọc kinh ở nhà thấy bị đập nói. là khuya nhưng mà trong thánh lễ được. không Cho nên lễ được không thì chúng ta. đọc ở nhà giống với trường là tất cả. cũng đọc để đọc mà học lời chúa hay đọc. như là độc quyền hãy nghĩa này các bạn. nguồn của tôi nói là tôi phấn khích cho. các bạn Các bạn nhớ chạy giáo dậy thì. phải về nhà nói lại cho đúng ngầm trong. Thánh Lễ luật hội thánh cấm ngặt không. được phép đọc lời Chúa chung tắc kè lời. đó là lời kinh Thái bên mừng hay là gì. bởi vì tại sao bởi vì lời đó là chúa. nóng ấy là chúng ta nghe đó chúng ta. phải cầm lòng cầm trí lắng nghe chúa nói. chứ tao đọc hết tất cả lên như vậy thì.

Còn làm sao mà biết đâu mà hiểu được chú. nói nhỉ không đúng không đúng Ừ nhưng ở. ngoài thánh lễ ở ngoài thánh lễ đôi khi. giáo hội chấp nhận cho chúng ta đọc có. lời chúa đã nhiêu một lời kênh tôi nói. lại nhá Đọc như một lời kinh ví dụ đây. là cái kênh này tính này là đọc lời Chúa. này các bạn hưởng của tao nói là bạn an. tâm nó các bạn ở ngoài bây giờ nhà xuống. vào đảo khuôn không có lẽ lại gì đọc các. đoạn đời chúa đó tối ngày tối tất cả nhà. cũng đọc các đoạn đường tới chung tất cả. thì không sao tốt Nó là điều tốt Nó như. là như một lời kinh ví dụ đây là cái. kinh và chúng ta đọc lâu lau hàng ngày. mà chúng ta không biết đó là kinh kính. mừng kinh kính mừng kinh kính mừng để. các bạn nghe tôi nói cho bạn các bạn. nghe có một số với người gọi là. anh hoặc là hái quá học là bất cập có. nhiều người ủng hộ bị đọc lời Chúa Thế.

Mà bảo đặc kinh đọc lần hạt mân côi độc. như vẹt đây đó như vẹt đọc như máy thế. là không là hạt Vẫn còn à Con này mình. có bà đã đọc như việc như máy mà ủng hộ. việc đọc lời Chúa mà hôn lấy thời rồi. đọc lời Chúa chứ còn đọc lấy cái kính. mừng như độc như máy tớ nói láo Nói láo. không biết rằng không hiểu thế nào về. kính mừng thấy anh nói về bậy tầm bạ. có nhiều khi chúng ta lại chẳng biết ở. trong thánh lễ thì đáng lý chúng ta phải. nghe lời Chúa dạy chúng ta lại kéo sách. tin mừng đã Chúng ta đọc hết cả hàng nó. vậy thì nói chứ tao đọc điên thì nóng. hơn vậy thì đây cái kính mừng kinh kính. mừng là chúng ta đọc kinh bằng lời chúa. để chúng ta cái nghe đây này. các bạn để nghe nè thuở ban đầu. kinh kính mừng chỉ có vết tích nhất Kính. mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở. cùng Bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ.

Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc là và toàn. bộ cái khuôn này cái phần thuế tốt nhất. này được gọi là kinh kính mừng và nói. cái phần sau đó tháng mà đi Đức Mẹ Chúa. Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội tiên. này ốm xào nấm mối thêm mà sau này mới. thêm mà sau này có lúc đầu cũng đã dọn. lúc đầu gọi là kinh kính mừng là chỉ có. cái thứ nhất Mà hồi đó giáo dân đọc cứ. kiếm bằng Midi ra để thôi trời cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu. con lòng Bà cũng lại kính mừng Midi nha. Để vẫn biết trời cùng Bà Bà có phúc lạ. hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà. gồm phúc là kính mừng mang đi ra để chỗ. nào Đắt như vậy đó khi họ đọc liên tục. như vậy và vì thế Kinh đó mới mang tên. kinh kính mừng nó tên là cái kính mừng. là như vậy đấy. à Còn cái bánh ma Nếu mà chúng ta mặc kệ. cái bánh ba đó thì nó phải là kinh kính.

Mừng thánh ma. Ừ thế thì các bạn biết cái tháng ma đó. là cái thêm sau này tháng ma mãnh thêm. sau này thêm mà mới đây nè thêm vào đề. gì nói lên lòng tôn cạnh tình yêu mến mẹ. nhưng mà thua bắt đầu là kinh cái mừng. là lời kinh lời chúa kênh bằng lời chúa. để tao đọc các bạn nghe nhé Đây này Kính. mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở. cùng Bà đến chỗ đó đây là chính là lời. của thiên thần chào đức mẹ trong kinh. thánh kính mừng bà đầy ơn phúc Thiên. Chúa ở cùng Bà đấy đấy Kính mừng Maria. để hút giới trẻ cũng bà ấy là phần thứ. nhất của Kinh thánh đó là lời thiên thần. trả đức mẹ Theo kế đến kéo đến tiệm Bà. có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con. lòng Bà gồm phúc lại Bà có phúc lạ hơn. mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà cũng. vẫn đó là câu nào đó là lời của bà Thánh. Y save và Elizabeth chảo Đức Mẹ chị được.

Chúc phúc bà được chúc phúc giữa các. người phụ nữ và con lòng Bà được chúc. phúc. thì nguyên một kinh đô cũng mừng Đó là. hai đoạn ở chỗ nối vào nhau đoạn mới. nhất thiên thần chào Đức Mẹ đoạn thứ hai. bài xave chào đưa mẹ toàn bộ kinh kính. mừng là lời chúa hết từ đầu đến cuối. không có một cái gì mà chiên mà toàn bộ. cái nhưng mà lời chúa Chứ tôi đọc 150k. chính mình sẽ đọc lời Chúa kính mừng ma. đi ra để đến tụi trời cùng bạn Bà có. phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con. kính mừng maria đến phương trời cũng bà. đã Thiên thần Nói Bà có phúc lạ hơn mọi. người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc. lạ là phải đi xa đen nói đã đọc tin mừng. đấy đọc lời Chúa và đây chính là cái. kinh Mẫu Mực hoặc Đọc kênh bằng lời Chúa. lý do Vậy khi chúng ta ở nhà chúng ta có. thể đọc lời Chúa trong như là một thể. loại kinh cho bạn nhớ nhau như vậy phải.

Phân biệt lời chúa có khi trở thành lời. kinh nhưng trong phòng ngủ thì lời chúa. chúng ta phải được công bố bằng một. người nó phân biệt khác nhau là chuyện. một chuyện một tại các bạn phân biệt. nhầm chứ không Mà mai mốt để bàn tra bảo. không được chắc ấm mẹ chỉ là tầm bậy tầm. bạ cá nha Rồi Kế đến thứ hai nữa là các. bạn như vậy là các lời gẫm là giẫm suy. xin là lời suy niệm lắm Xin các bạn lưu. ý vậy này. cái lời gẫm rồi suy niệm là cái gì Là. gợi cho chúng ta tâm tình để chúng ta. suy gẫm để chúng ta đi vào mầu nhiệm do. đó ở đây không phải là để cho chúng ta. học biết Do vậy xin các bạn lưu với ai. đọc cái lần suy niệm gửi gắm các bạn. phải tránh từ nay cho tới Đừng bao giờ. đọc cái này thấy giọng nói. khi chúa nói với Phêrô. ơi con có phúc Đọc và ngẫm lại đọc là Ấm. Tình Thương Của Thiên Chúa đối trong tà.

Như chúng tôi yêu thương đối với Phêrô. như chú nói không phải. con sắc thì thấy máu huyết mà hãy cho. con mà là cha thầy đứng ngựa trên trời. mặt cho khỏi Cho Con Biết thế thì cái. bài gẫm nó thông thường khi bảo ta chích. những câu kinh thánh như vậy để họ minh. họa hỏi xoáy sáng đấy thường tới người. viết Họ mở ngoặc đơn ta họ nói mát theo. 16 15 xong bạn đóng ngoặc đơn lại cho. tiếp tục vì tình thương đó chúng ta tìm. lại chua tôi đọc rồi gấm cũng vậy khi ấy. chú thương Phêrô chú nói không phải sạc. thì thấy máu huyết mặt hại cho con biết. điều đó ngocha thầy mátthêu 16 15 đọc. luôn trong đó là có mắt thêm một sáu bảy. năm rồi tiếp tục và tình thương ấy giải. dài trên chúng ta như Thánh Phaolô nói. không có tôi sống không phải là tôi sống. nhưng mà Đức Kitô trong trống trong từ. một cô Đinh tô mày 18 lại chút tôi cứ.

Tặng hết tất cả những cái số mà thích. dẫn như vậy ở trong lúc mà đọc Em đọc. chữ niệm thậm chí giảng luôn tắt thật. tôi sẽ trả lời các bạn em ông cha nào. rảnh và ai đọc ở trong phòng vụ mà nói. ba tháng ông nọ bảo trên trang nhỏ check. nó sẽ chia trong kinh thánh Trương mấy. dòng mấy câu mấy thì tôi xin trả lời. ngay đó không phải là bài giảng hay là. bài gấm màn đó là bài nghiên cứu thần. học. anh Bởi vì khi người tôi nghe chúng tôi. nghe anh nói giảng là chúng tôi không. nhắm vào cái con số hai cái tham chiếu. mà anh đọc vì không ai đi Facebook ghi. chép bao giờ người ta chị nghe là nghe. cái ý tưởng của anh gọi lại để cho tôi. tục cầu nguyện được cho nó đối với chúng. tôi con số khi anh đọc ra nó chỉ cho vui. tay mà thôi chứ Chúng tôi không có nhớ. cái con số này vào đây là quy tắc. không bao giờ trong bài giảng này là.

Trong được cấm người ta có viên chăng. nữa Là để cho con này giấy trắng mực đen. trắng là tôi nói nọ nói có sách mách có. chứng nhưng mà trong phụng vụ đọc đó là. con số chúng ta không đọc nhưng trong. lớp trong lớp mày lớp dạy phục dạ dày. phục vụ hay dễ kinh thánh bắt đũa anh. phải đọc có dấu lên bởi vì nền Chứng. minh rằng là anh dạy học chúng tôi Hãy. tôi đang nghiên cứu nó phải có phải có. vợ có sách có vở nó có sách mách có. chứng chưa phải anh muốn nói gì nói. nhưng trong phụng vụ khi nghe một đoạn. gấm Bay lời chúa thì không phải khi tham. chiếu nó quan trọng mà là ý tưởng quan. trọng. thì các bạn nhớ nhau rồi đó ai mà thấy. cái tờ giấy mà người ta đưa cho mình đọc. cái bài gấm hay là bài gì Bài gì Bài gì. ở trong phụng vụ trong nhà thờ mà các. bạn có bao nhiêu số tham chiếu chữ nọ. thích các bạn đọc tất thì tôi nói là.

Thuộc loại Đại học Y tờ à. ý nghĩa là có chỗ nào đọc hết cũng giống. kiểu ngày xưa Đại học Y tờ Thế là biết. không biết chữ nữa không biết chứ cái. chỗ là ngày xưa tiếng Latinh đấy tốt cái. nghe các bà xơ các bác ạ lại bảo là. chuông ngày xưa chúng con đâu có biết. chính là tinh đâu đọc cái thứ ba tinh. thì hết cả cái chữ đen chứ đỏ trong các. bạn biết là lúc nào tôi có nói các bạn. đã Cuốn sách này sách phục vụ tức là. sách là làm lễ sách đọc kinh ở trong. phụng vụ lắm luôn luôn ở trong là lòng. này các bạn này trong lòng này thích. cũng tương tự như vậy trong lòng này các. bạn nhớ luôn nhau Tôi kể cho các bạn. nghe Mai mốt Các bạn thấy Dù chẳng hạn. chị Nguyên làm sách Nó kia đấy em em. giận nữa chị này chị làm cái tờ giấy. quảng cáo muốn làm màu gì chữ gì màu gì. kệ Nhưng mà làm cái sách mà cầm ở trong. nhà thờ mà cho người ta hát đã tất tần.

Tật cái sách dùng trong nhà thờ đó bất. kể sách hát sách đọc kinh sách gì mà khi. đưa các loại màu vào tầm bậy tầm bạ là. người ta bảo là chúng ta thuộc loại họ. quảng cáo ở trong phụng vụ trong phục vụ. trong nhà thờ khi dùng chỉ luôn luôn có. 2 màu màu đen và màu đỏ Các bạn nhớ. không có chờ có màu nào khác các bạn. được màu vàng đến màu xanh bằng cái nữa. tao bảo là cái thuộc loại này cái này. Đại học Y tờ và thứ loại quảng cáo chứ. không phải là sách phòng chỉ có màu đen. và màu đỏ vậy thì màu đen và màu đỏ. nghĩa là làm sao tất cả những chữ nào. màu đen đó là những chữ đặt cho người ta. nghe lại chua lời nguyện hãy tất cả. những chứ nằm in màu đen là những chữ sẽ. phải đọc in màu đỏ đó là gì là những thứ. phải làm tôi nói ví dụ nhá các bạn biết. ông tra các bạn thấy ông cha đi Đang làm. lễ ông rất ông đi từ trong phòng khánh.

Nóng lên đây Các bạn thấy ông chắp tay. vậy trong ra máy bàn thờ hôn bàn thờ Ông. lên bàn thờ ông đứng ở ghế thì trong. sách nó ghi hết gì khi sân lễ linh mục. chắp tay từ trong phòng khánh ra Bái bàn. thờ hôn bàn thờ Rồi về chỗ ghế học viên. hết viên rằng chứ gì biên bản chữ màu đỏ. Ừ chứ màu đỏ là gì được gọi là cắt chỉ. dẫn cho nó khi trước người ta nói là. trong quy luật phục vụ gọi là chữ đỏ. nghĩa là các chỉ dẫn nhưng mà sau đó cần. phải khi linh mục đến bạn đến ghế nó ghi. luôn linh mục đến ghế chủ toàn đợi người. ta hát ca nhập lễ xong thì linh mục làm. giấu như sau sẽ bắt đầu Nhân danh Cha và. con mày thật Lại yên chỗ đen Đấy Nhân. danh Cha và Con và Thánh Thần Amen Amen. trong các loại ghi chú màu đỏ diệp linh. mục nói vài lời dẫn vào thánh lễ rồi chế. đến linh mục đọc tôi thú nhận cùng thiên. chúa thì tôi vẫn nhận một chú lại chút.

Màu đen như vậy tiếp chứ màu đỏ là chỉ. dẫn phải làm cái gì chứ Màu đen là đọc. các bạn thấy trong Thánh Lễ tất cả mọi. nơi trên toàn thế giới làm lễ giống hệt. như nhau là bởi vì sắc với chỉ hết thế. ngày xưa viết bằng tiếng Latinh đâu có. biết đâu đâu đọc được kết tinh trong ăn. Cảm ơn nào hết đấy cả để ra chỗ này chỗ. này ngồi Lạy Chúa cũng đã chỗ này ngồi. Lạy Chúa xe ben cho Nhờ Đôi khi tôi đứng. lên đứng lên lại đứng này có nghĩa là. đọc hết tất cả nhưng mà khổ Thay tất cả. cùng biết để chẳng biết cái nào hết nên. như là lên là cũng đứng đấy cả Chỉ có. chúa trên trời cho bạn ở lại chỗ tôi sao. nó lúc nào đứng nên nó bảo người đó đứng. lên để cho nó bảo nó có một người chị ạ. Chỗ hiểu hết các thứ ngôn ngữ và đọc. tiếng là tình nó ngồi nó cũng đọc con. ngồi này con đứng đó đọc hết cả rồi đang. ngồi đứng rồi nó mạnh và hết lời nguyện.

Để cả con trong khi quân Điếc thì các. bạn đứng cũng chẳng biết mà nhiều khi. còn ngồi viên đứng lên cũng ngồi yên đấy. không hiểu ra bởi vì điếc điếc. rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp. nữa chị chúng ta sớm nghỉ sớm một tí để. cho tao sinh hoạt lớp nào. như lời đã hứa tôi sẽ cố gắng chải đáp. tất cả các câu hỏi và các bạn đã đưa tôi. cho những lần vừa qua rồi sau đó nếu mà. còn giờ tôi dạy học tiếp bằng không thì. ai muốn hỏi gì chúng ta còn nói tiết này. hỏi nhá anh mấy câu hỏi này Thưa che là. người công bố lời chúa mà trong trường. hợp li dị rồi có được công bố lời chúa. không thì tôi trả lời của câu số 2 cũng. con cũng học tất cả hai câu hỏi nó đường. liên quan đến các vấn đề tư cách của. thừa tác viên hoặc người có con mà chưa. có phép hôn phối có được đọc công bố lời. chúa không thì trước hết tôi trả lời.

Nghe các bạn nghe này là thừa tóc viên. công bố lời chúa có điều kiện bắt buộc. phải có đó là một người công giáo đã. được rửa tội Đây là điều kiện bắt buộc. đó Đây là điều kiện bắt buộc còn cái. người không chưa được rửa tội là không. độc quyền đóng bó bởi vì họ không có gọi. là cái chức tư tế phổ Pháp do bí tích. thánh tẩy ban cho đó là nguyên tắc nha. Đây là về nguyên tắc bắt buộc phải có. như vậy đó rồi cái thứ hai nữa về trong. vấn đề thực hành thì giáo hội khuyên thế. này vào đây này Cái người đọc lời Chúa. phải là không biết tính nổi trội thì mới. được Nó không có thể làm với người mặt. vấn đề là có tội nó không có được đâu. thế nhưng bây giờ trong thực hành thì. giáo hội nói vậy vì là thừa tác viên. công bố lời chúa đóng vai Hình như là. chú nói cho chúng ta nghe và khi người. ta nghe cái người đó thì cái tư cách của.

Người đó phải gợi khơi gợi đến cho họ. tâm tỉnh đạo đức để học cung khí Nghe. Lời Chúa vì thế giáo hội nói là các mục. tử khôn ngoan hay những người khôn ngoan. chỉ nên chọn những người mà khi sự hiện. diện của họ công bố lời chúa không gây. bất phạm cho Cộng Đoàn Nghĩa là tư cách. luôn lý tư cách sống của cái người đó. phải tương đối là gương mẫu lần trước. tôi cứ nói được các bạn có nhớ không. gương máu đừng gây gương xấu mù cho. người ta đo ra thì là tráng như vậy nếu. trường hợp như vậy cả hai trường hợp này. đứng về mặt thực hành đều không được cả. đều cũng được cả do đó đừng nên đọc Khi. mà mình sống có đời sống luôn Lý Cái đời. sống vọng nọ con kiến luôn nhôm mình lên. mình làm cho người ta chia chí là người. ta thấy như thế là mất xứng đây là một. công việc ở đây không phải là đọc đâu. nhá tôi nó các bạn nghe này khổ cái như.

Thế này các bạn nào mà già giết mà ở. trong trường hợp khi mà các bạn ý thức. đều là lợi ích của dân thiên chúa thì. xin các bạn tự rút lôi. kéo rằng là các bạn gây thiệt hoài thiệt. thòi cho dân Chúa có một số người bị cái. trường hợp này chúng ta phải sửa lại có. một số người họ coi cái việc đọc lời. Chúa như là cái cách thức mà họ tỏ mình. ra cho cộng đoàn thích đọc lắm đặt chỗ. thích đọc lắm lên thích đọc thích cho. người ta thấy mình lắm đi lên đi xuống. em đặt để những ý em đấy nhé lại chỗ tôi. ơi thích lắm thích ơi là thích đọc Họ. thích đọc là bởi vì sao họ lên trước mặt. mọi người họ đọc ra cái kiểu như là họ. phô trương về mình Họ không mất xét đây. cái lợi ích của dân thiên chúa khi nghe. lời chúa bắt đầu lên cái em đây nhưng mà. mọi người nhìn thấy em là mọi người đã. chán rồi thì làm sao được chúng ta phải.

Xét lại đó những người mà thích đọc lắm. nhưng bây giờ mình thấy rằng là bây giờ. cái tư cách của mình cái gương xấu thì. mình phải sửa lại thì bây giờ muốn tự. nhận mình mà lạy chúa con xin xin sửa. đổi đời sống con cho tương hợp vẫn lời. con nào em đi về nhà muốn đọc ngon lành. thì mình làm sao có đời sống của mình. cho ngon lành đi ấy thì được nhá chứ. không mà cứ thích lên đọc rồi còn sống. luôn nhôm mà cứ sống nhôm cho tôi vui. xấu mù cho người ta à. à à. Em thưa cha trong Thánh Lễ khi linh mục. bước ra trước bàn thờ dâng hương vào. cuối mình vậy giáo dân có cùng của mình. khi li 1 túi không xin các bạn lưu ý đấy. này tôi đó dặn Các bạn rồi các bạn ạ. việc Trung tập cúi Bái Nó là một hành vi. của chúng ta cá nhân chúng ta đối với. chúa thế thì chẳng hạn như bên được khi. li bộ ra Bái bàn thờ là ông đã bàn thờ.

Ông đến trước bàn thờ Ông Bái thì các. bạn nhớ tôi đã dạy các bạn rồi đó. là bái mối khiếp nó kìa chúng ta nói hết. tất cả rồi là khi chúng ta bà trong nhà. thờ thí dụ Chẳng hạn bây giờ chúng ta. bảo trong nhà thờ Thì việc đầu tiên hết. chúng ta mãi là bán cái gì Bàn thờ Thế. bây giờ tôi hỏi các bạn nhé các bạn nói. cho mày thấy các bạn máy bàn thờ Rồi các. bạn đái rồi bắt đầu việc đầu tiên vào. máy bàn thờ Rồi hãy chờ tí nữa ông cháu. cha không phải còn giờ các bạn đã đứng. lên mái nữa à cái chỗ mát Nó vừa vừa chứ. em thấy ai làm cái gì cũng làm mà. ạ Bây giờ mình có máy rồi bây giờ thấy. nhà hay là thấy chẳng lại thấy ai ra cứ. thế mãi là bão khổ vậy cứ phải là cái. liên miên vạch Bái là bởi vì đương sự. tăng ma trước bàn thờ là đương sự phải. máy còn mình bái rồi thì thôi. nên đã chính vì vậy mà tôi nói cho các.

Bạn nghe các bạn phải hiểu rằng việc tôi. làm đó là liên quan đến con người của. tôi cho nó đừng có bị virus lây lan bệnh. đang đứng như thế này đang được kia này. đang đứng bên này hàng đến như vậy Chúc. bạn thân giật mình hay giận mình lắm ạ. đang đứng ta mình đang học rõ ràng vàng. là tôi thấy hôm vừa rồi có người bảo tôi. về cha cha con học rõ ràng hàng đã nói. rồi trong nhà thờ trong lễ có mấy chỗ. cúi à Đâu mà cái dưỡng cúi nhất là chúng. ta hay có cái tật là cái nghe chó mà khá. là chúng ra giật mình cúi đầu hai chúa. đó là lời chua ta ơn chúa ngay cái chỗ. mà cách mà trong khi tên là chỉ có cúi. là khi nghe tên Đảng tên Giêsu thì cúi. rồi khi chẳng hạn cúi đầu là cái gì Cái. chúng ta cúi đầu này này là chúng ta. nhắn tin giêxu. Anh cúi mình là khi chồng hình thể thì. lên mục lưu vị thánh Chúa lên đây mình.

Thấy chú lên thời bỏ xuống anh chị em có. thấy ông cha ông đứng Đông Cuối mình sâu. không trở lại thì ai đứng thì khi đó. cuối mình sâu với ngày thật lòng thờ lạy. thánh thể còn ai Quỳnh thì thôi Không có. không có phải túi nữa rồi chúng ta gì. chúng ta cúi đầu chúng ta chào nhau có. phải khi là chúc mừng anh đó rồi Khi. chút anh lên rước lẽ là chúng ta cúi. mình trước thánh thể cho lỗ tháng vậy. thôi Đây là cứ gật liên miên nữa đấy cả. Thế mà bây giờ thì chả nói rõ ràng là. bao giờ khi đọc thánh thư đó là lời chua. ta ơn chuông Lạy Chúa Kitô người khác. thì là hai cái thì thấy con không có. những có thấy người bên cạnh nó không có. đi học nó cúi Cái này có thật mình vẫn. không biết thế nào chả hơn khó vi rút. gạch. Cái đó là vắcxin nó chưa có hiệu quả và. chết nhiều lần vắcxin mới được cái còn. vắcxin này nó gọi là nó lờn thuốc rồi à.

A virus gặp quá trời quá đất có ai nó. nay là chỉ trong nhà thờ chỉ cuối có mấy. lần theo như thầy dạy còn không lần khác. không cối trên giơ tay xe nào giỏi lắm. hay lắm thế rồi Giờ mình tưới đều có khi. nào mà bị virus bên kia Lê Sang mình. giật giật mình không có thấy đúng rồi. chưa có sai đâu chứ không bán được hơn. gặp nhận biết rõ đang nào Làm một con nó. không được nhưng mà đang lo ra lạc lối. ra thế là thấy nó làm cái làm cách đây. là làm theo cái khổ Tôi nói cho các bạn. nghe này thôi thì cũng thôi Thôi biết là. tôi là cái cái cái cái lây làm nó thì. thôi cười của mồ hôi mình nhỡ thì thôi. chịu mai mốt để mình chữa lại tôi đi này. cho các bạn biết đâu Đấy tôi đây này. thầy giáo dạy phục vụ đấy nhưng mà không. lần kia nhà thơ vườn xoài đấy Nhưng mà. nếu mà ai tỉnh thế biết còn nếu ai không. tỉnh thì cũng thấy vui vẻ Vâng chút được.

Chưa chí các bạn biết là làm lễ ông chín. lắm đấy Thật sự trước mặt chúa tôi xưng. tội với các bạn cũng khai này 20 năm là. mấy mục Và làm lễ mấy chục ngàn lần 30. bình mỗi năm là coi là 365 ngày và 36. song song là lỗi của con này phải làm. hai lễ ngày là ba lễ thì 20 năm thì làm. lễ bao nhiêu mới bao nhiêu ngàn lần này. mà nếu mà nói như thế này một cách chân. tình theo lương tâm ngay thẳng đó mà hôm. khi nào mà làm lễ bắt đầu từ khi ra cho. đến khi bè đã sẽ rất đầu gà ra toàn thờ. cho đến khi chết lễ về mà cầm lòng cổng. chí suốt từ lúc đầu cho đến cuối không. hề lo ra chị Chí Thì làm thì có thể cho. nó là mười đầu ngón tay về các đốt ngón. tay tôi đến chưa hết nữa. Mấy chục ngàn lại mặt bao nhiêu lần tôi. đâu khi đã cho khi thì chia chí lúc này. khi chia xin chúc Yên lúc khi ít khi. nhiều khi nào cũng có thế nào mà chín ổi.

Trí thiệp còn cầm trí suốt từ đầu cho. nước cuối Tôi còn nhớ có một lần nó tôi. làm lẽ là gì xin amoni hôm đó thật sẽ. con người ngây ngất tôi có cảm giác là. phòng đó tôi mất cảm giác luôn về vấn đề. thế giới trần gian này nó nghĩa là tôi. ngây ngất chung sống hạnh phúc đến như. là tôi đang ở trên bàn đấy Hạnh phúc đến. như vậy mà những ngây ngất từ đầu đến. cuối xấu sáng tôi như là mình mình thấy. chó vậy lễ xong ra em coi cuộc của Phan. cho tôi câu cái này hết hồn luôn Chạy. chang từ hồi mà chăm làm để tại quê làm. lễ về cho nên muốn đi thứ 12 năm đấy. chạy tra từ ngày cha con biết cha nằm lễ. đấy giờ chưa bao giờ con thế cho nằm lẫn. lơ mơ Như hôm nay. chưa bây giờ có thấy rằng là mẹ lời. nhiều Hôm nay. cha đi Mặt Trăng Ôm xéo nhìn nó mơ màng. lắm cơ Nói luôn ngay câu vậy mà không. nói quả thật là mình làm lễ trong suốt.

Sáng quá sức chính cái lúc mà mình lấy. thiên đàng thì nó bảo mình lơ mơ Chán. quá thật còn lại chỗ thật tôi nói không. có điều một tí nào điều từ thời gian đấy. nói dối điêu là đặt thì nói vậy còn lại. tôi không có nói điêu một tí nào cho tao. hôm nó đúng là thật độ cho tôi ráo nước. lạnh mà mình như thì mình thấy cho chúa. số sáng đi Bạn hãy cho Trang nhìn thấy. chán lên ước mơ lắm cho tôi nhìn Ngố ơi. là ngố Chắc là đi trên đàn hơi ngố vậy. chắc người Trần gian nó không có cảm. được cái Thiên Đàng nên các bạn muốn ngủ. còn có khi nhau có lúc tôi tôi thì đấm. ngực trước lại chú Ừ tôi còn tha tội con. trí thay thưởng chính nhất là có lúc nào. các bạn biết không Cái lúc mà hát Đáp Ca. nó đập cả Thế mình người ta hát Đáp Ca. mình ngồi đây Bắt đầu nhìn người nọ nhìn. người kia lại cho tôi nhìn nhìn nhìn. nhìn Lắm lúc nhìn nhưng mà nhìn thì có.

Người ta cũng không biết mình nhìn đâu. Thì bởi vì mình ngồi ngay ngắn mà nhìn. ngay ngắn nên cả chẳng biết con mắt của. mình nhìn kéo rồi đừng có điện cho ta. trông thấy mình có đảo đấy được nhìn cái. kéo vậy mà đâu có biết nói đâu có biết. là mình đang nhìn nhầm trong khéo rồi. đừng có nhìn lại cho tôi mà nhìn chòng. chọc chọc như là như có mang đến này. nhìn thấy con ma vậy ta biết nhưng mà. nhìn theo kéo thôi có lúc lúc hai trí. vậy mà ra Nó bảo như trà hôm nay chả. khuôn nhìn Trang sốt sánh lắm mày có. biết đau chia trí không ở vị trí quá. trời quá đất đây. thật sự là các bạn Vậy tôi cũng thật. công khai các bạn khi hai chí lắm thế tự. làm lễ vườn xoài hôm bộ đội chị chí làm. sao chẳng nhiều mỏng mai thời Thắng thịt. rất là phang thịt không Thì nó đi quá. trớn thì không biết đường nào Một Lần. Đến lúc mà sau khi mà đổ nước và đọc lời.

Chúc trên bánh và liệu thế giới câu anh. chị em Hãy cầu nguyện để lấy vật của tôi. cũng là của anh chị em lời thiên chúa là. cha Toàn Năng chấp nhận ra ngay cho câu. anh chị em chúng tôi anh nhìn nhận tội. lỗi chúng ta đều xứng đáng ngồi chụp ảnh. rồi lại cho thật vừa khi học xong bắt. đầu anh thì em sẽ ra những nhận tội lỗi. ta để cho anh chị em Hãy cầu nguyện đấy. nhìn thấy của tôi cũng là của anh chị em. lấy việc đau chân bà chắc hôm nay cha có. con lời nguyện đặc biệt. mà họ đâu có biết là mình đọc cái câu đó. là cái câu mà sám hối đầu lễ xuống à. em chia trí cho chí rõ rành rành nữa mà. Soccer cầm lòng cổng trí và Tiến có đoạn. trẻ mấy cầu nguyện lễ vật của tôi để anh. chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng. ta sẽ nói cho anh một niềm hạnh rồi tôi. là chán thất. ê ê còn đó tao hỏi và ông khác không hát. mà cha không còn đỡ cho con Thắng kịp.

Cho còn quay lại được con còn con cất. lên cả nhà thờ đọc vui vẻ hết trong nó. yên đến cái chỗ mà sau khi giảng xong. đọc kỹ lên kính á tất cả nhà thờ đứng. lên đang đợi tôi tin kinh mổ Thiên chua. là cha Tuấn Anh cũng tôi thương ấn không. Thiên Chúa toàn nằm. đâu có tắm nữa đâu có thắng nữa Bây giờ. bà ccdc khách hàng nhà thờ Tôi đang ở mà. không tôi nhiều ở trong từ môi tại tôi. nhiều hơn tay thì thôi Thế là xong hết. cả đầu đây tôi tìm kiếm mọi thứ. này có bảo sao bố là hai lần chứ tôi hỏi. sao vậy Ông bảo coi như là mình nghe dàn. xong thì thông với tâm tình là bây riềm. thống với ánh nắng. sáng một ít ra tôi tin kinh mà nói tên. cái học vui vẻ vậy cất lên rồi đâu có. thắng này rồi nó tháng rất thắc thấy ngủ. trằn trọc một mình mình thì anh được. chưa Họ đã bắt nói ba rồi giáo dân cả. hàng nó nối vào rồi thì Thắng làm sao DC.

À Thôi tao đọc cái van thì tôi rồi Tôi. lấy tay tôi gọi là tôi tin kính một. tiếng suối này. con người ta nói yêu tôi. có đưa thật là yêu đuối các bạn đã thấy. vậy bây giờ chưa thấy rồi À mà các bạn. có san ra và các câu lạc bộ lọc to không. có đọc đuôi gà lắm mà đọc xong cũng. chẳng biết là mình đang đọc có gì Tại. sao bảo đọc cái kết lên để có độc không. ạ. Khi. con người ta nó yếu đuối như vậy thì. thôi Nhong cô. cúi đầu khi nghe tin Chúa Giêsu khi đọc. chung vậy trong trong kinh thương xót và. thi công bố trên mình có vấn đề khi đọc. tên Chúa Giêsu không Tôi nói được không. đã bạn nghe nói nè Khi mà cúi đầu nghe. tên vì Lạy Chúa Giêsu Kitô là trong Kinh. Vinh Danh còn bây giờ ở trong kinh. thương xót trên Chúa thương xót chúng. con xin chúa Kitô xin chúa thời gian rồi. chiến chua thường do nó còn chua kỳ tôi. sẽ di chuyển gà mổ thóc.

Xong rồi hay là vào lúc Công Bố Tin Mừng. tới đây Bật khi tập kích không thì bắt. đầu hãy đọc và ghi ông cha đọc tin mừng. chúa Giêsu Kitô tiên mượn cho Suzuki tôi. nói lại chùa Thiền sư của bà chúa Giêsu. có thể ai đọc Công Bố Tin Mừng như vậy. không thấy mà sao nó lại hỏi như thế này. Chỗ tôi chắc điệu này vui Chúc gặt máy. giờ phải hoài để cho gặp cho nên Biên nó. giật liên biến để cho tạo thành bị bạc. khi chân cho mà xem nhé. sau. khi linh mục cuối trước bàn thờ giáo dân. có cuối mình lúc này nó đã vừa nói xong. rồi còn hỏi nữa Chán quá ngoài phòng vụ. khi lên đi xuống cũng tháng để chuẩn bị. họ dọn đấy có cần cúi mình hay không Tức. là thế này ngoài phục vụ nhưng mà chúng. ta hễ mà đi nhanh con mình thấy có là. phải mái kính thấy cái danh mà mình thấy. vậy với hãy ra ngoài và bãi chính trừ. trường hợp khi đó chúng ta đang mang cái.

Gì thì thôi Đang trên tay trên tay đang. cầm cái gì thì thôi chứ còn chúng ta Tôi. thấy người này chắc là hay gặp lắm đây. tôi mới hỏi vậy rồi tôi hỏi cho yên chí. Chán quá này Thưa cha xin cha giải thích. chó biểu rước lễ bằng tay và bằng miệng. với con nghe nói không có quản văn chính. thức nào rất lấy bằng tay Ai bảo vậy Hay. bảo vậy dựa đâu chưa mà nói con cũng. chẳng chứng kiến nhiều càng rước lễ bằng. tay rất là mất kính có nhưng mà tôi nói. xin bác ạ rằng là đừng có ấy tức là luật. giáo hội ngay từ thuở bằng 10 thế kỷ đầu. hai hôm sau với chúa Giêsu về trời mưa. thế kỷ được 1000 năm đầu là giáo hội. rước lễ bằng tay không mà còn mới rất dễ. bỏng miệng từ thế kỷ thứ anh ra mới đây. thôi đó cho nó cả hai cách thức đều được. chấp nhận cả nhưng điều quan trọng nhất. Đạt chúng ta khi rước lễ bằng miệng hay. bằng tay đòi hỏi chúng ta phải có một.

Thái độ cung kính phải có đỡ mình thánh. Chúa đó là vậy thôi Còn bây giờ Hỏi lúc. nãy bằng tay rất bất chính để tổng chưa. hiểu cái hình thức nó như thế nào nếu mà. nó bảo bận mà mấy thằng sửa xe tay nó. toàn nhớt không Thì giờ làm sao mà nó. hết nhớ được thì giờ nó bẩn Đó là các. bệnh về ngoài không giống chúa nói không. phải là những người khác ăn ở cho người. mới sinh ra bận mặt bọn nó thì trong tâm. hồn mở ra đã thấy như vậy đó thì thôi. mình phải thông cảm và bây giờ nếu mà. trường hợp Nó bất chính là bát chính em. đánh nhau thì tôi nói cho bạn nghe này. Luật Giáo hội nhá là khi chúng ta lúc. nãy trên tay bắt buộc chúng ta phải rước. lấy ngay tại chỗ tính nhà khi chúng ta. nhận thấy chú rồi chúng ta bước bước. sang một bên chúng ta lấy tay mà đỡ dưới. tay kia chúng ta cần mình thánh Chúa. chúng ta nước mà liền không được phép.

Đem về chỗ Nếu chúng ta thấy một người. nó đem về chỗ chúng ta phải yêu cầu hoặc. mà người đó đem giả lại hay là không nói. chứ ban ngày thì các bạn nhớ báo cho thử. ta Anh hiểu viên xuống đấy Tao ngại thì. báo cho mọi người là thừa tóc viên trong. hội thánh Chúa tôi xin nói mày thừa tác. viên trong để tránh chúa không chỉ là. người là trao cái chú con là người bảo. vệ mình thánh Chúa nữa cho nó trong mọi. trường hợp khi thấy mình thánh Chúa bị. xúc phạm thì thừa Tao nguyên trong thành. phố phải đem thân mình ra để bảo vệ mình. chú cho chưa nhận thậm chí chấp nhận cả. luôn mạng sống của mình nữa luôn để bảo. vệ mình tháng cho được chứ Khỏe chúng ta. chỉ trao thôi thấy người ta bảo cho nó. mấy cái người mà giáo dân bình thường họ. ngại họ không có nói với người kia họ. nói cho chúng ta là người thử thách cho. mình chúa vào này bác cái bát này anh.

Anh là chị mày cái người kia đem cái. Chúa Xuống mà chỉ nó đang làm gì thì. mình là phải bột lưu tâm là phải xuống. đòi lại hay là làm cái nào đó để bảo vệ. Khánh Chút ra được sức mạnh người ta nói. xong cái mà chúng ta mà Phớt lờ điện cho. tao mang một trọng trong người đấy bởi. vì chúng ta là người chùa trong bên. trong những phút là chúng ta không chỉ. chăm đấy chúa mà còn có nhiệm vụ bảo vệ. mình thấy chúa bằng ngay cả mạng sống. của bảo vệ mình chút nữa chúng ta nhớ đó. nhầm đó ừ ừ. ô thưa che theo dẫn giải của cha chúng. con biết trong nhà thờ trên cung thánh. quy định chỉ có một bục giảng nhưng có. một giáo xứ nọ cha xứ làm hai bục giảng. hai bên và giải thích với giáo dân rằng. một bục một bục dùng để giáo dân Sám hối. cho Tang lễ một bục dùng để công bố lời. chúa thì cái này nói như vậy không không. không đúng Chắc là ông cha ông giải.

Thích để cho các bạn hiểu thôi là nó nhớ. này không không có mục nào là sám hối. rồi cả Ở trong Thánh Lễ đã thì một cái. gọi là Giảng đài ta gọi là bụng giảng. cũng được hay là gọi là toa giả nhưng. tùy còn một loại nữa nó gọi là cái giá. để bắt đầu đầu lệ thì các bạn biết là. như thế này nếu các bạn để ý cái lễ mà. cái ông hoàng làm nữa thì nó có chuyện. như vậy này là khi tức dấu Hoàng làm lễ. đó thì. các bạn nhớ lần trước tao có nói các bạn. hình như tớ nói rồi ở trên cung thánh. chỉ có 3 đối tượng này thôi Bàn thờ di. ảnh đài và ghế chủ tọa các bạn có nhớ. không trên cung thánh chỉ có ba cái đối. tượng này giảng đại ở bàn thờ bàn ghế. chủ toàn có bắt buộc một trong nhà thờ. trên cung thánh phải có bạn có nhà trầu. không không nghe trâu có thể nên đặt ở. đâu đảm bảo rằng nhánh trường hợp qua. chẳng hạn như giờ không có đánh không có.

Chỉ biết một đọc ở trên cung thánh nhưng. mà mọi cũng đánh bắt buộc phải có 3 đối. tượng này Bàn thờ di ảnh đài và ghế chủ. tọa thế ghế chủ tọa là cái gì Là cái chỗ. cái ông chủ Tòa ông cứng thì trên nguyên. tắc là cái chủ tọa như vậy nhưng mà ông. sẽ làm mới để gây chú trọng sẽ làm gì. bắt đầu lẽ làm dấu thánh giá này ông sám. hối này ông đọc có lời nguyền nhập lễ đó. thì gọi là cái kế chủ tỏa đấy Thế thì. bây giờ cũng đọc được quyền giúp đấy chứ. không phải có chút sách các quan sát cái. thì đúng được ra ông đứng cho nó thì đến. lúc mỏng đọc có lời nguyền nhập lễ thì. có chú giúp lễ nó cầm cuốn sách ra nó bê. có sách đã trông đọc nhưng mày nhiều của. ông cha mà hỏi mất công giúp đỡ nó bây. giờ mới vào thế là ông có một cái giá. sách để chỗ đó để ông tiện ông bây giờ. cho nó dễ Khỏi phải mất công Gửi đi ra. đi vô các bạn hiểu thế nói không thì cái.

Giá nó được gọi là cái giá đầu Lễ. về giá để đọc sám hối xin phân biệt hai. khác nhau nha Cái cái giá đó là nó làm. hết các việc nào là là đầu lễ sám hối. nào cả đọc lời nguyện nhập lễ nữa tất cả. đó thì cái giá này không phải là một. dạng nó chỉ là cái giá thay thế cho. người b sách các bạn nhớ ghi cái đó nha. Cái giá đầu lễ là cái thay thế cho gửi B. sách còn cái bụp rẻ nhá Nó chính là cái. gì Là giảng đài tức là chính là nơi công. bố lời chúa được hình ảnh nó là lại hình. ảnh của bàn tiệc lời chúa chúng ta phân. biệt hai khác nhau nha Ở đó các bạn. nhiều khi các bạn bảo là uống làm 2 buộc. Không phải đâu ông muốn nói nhưng mà tại. vì các bạn chưa hiểu hết nên nó không. dùng một mục sám hối bục giảng cũng phải. về đâu chỉ có một mục thôi Nó là mục để. do đó muốn đâu câu này nếu mỏng làm về. đó làm bậy này đóng vào đây này À bây.

Giờ hai bục lâu chúa tất cả giáo dân hay. là cha tất cả thật đã đọc Lời Chúa là. phải đến lại có một nhà hết thế nhưng mà. ông lại không làm hết ông mà thế này để. có cha đọc thôi cho đọc là tin mừng thôi. nó cứ phục kia để cho giáo dân đọc lời. Chúa cái ông làm hay bụp ông phân biệt. lời chúa lời chúa dù trai là chủ con rất. tạp để vào lời chúa cả khi ông lại lại. cho là ông cao trọng hơn thấy bụng này. đóng đọc tin mừng oke uống cho đọc bài. đọc một vài Đồng Nai Mày vô cùng là bậy. Cái đó cũng không đúng các bạn hiểu tớ. nói không ạ nhé Mà cái kia ông có phải. là mục đâu mà là cái giá để ông bắt đầu. lời chỗ Bắt đầu đọc bắt đầu Lễ hay vì. một người b sách cho ông phát biểu hay. khác nhau nhau chứ không thì lại không. hiểu làm sao. Ừ rồi. ô Thưa cha Nếu có công việc chúng con. phải đi sớm không tham dự thánh lễ được.

Chúng con chỉ có rước mình thánh Chúa. rồi đi vậy có được không Tao cũng không. hiểu Nghĩa là làm sao nếu có công việc. chúng con phải đi sớm không gian thì. thấy lẽ được mà chỉ có rước lễ thôi thì. sớm thì đáng lẽ nó phải xấu trước thì. mình lại còn dậy sớm thì mới đi lấy được. em ở đây sớm và chúng con không lẽ được. mà chỉ ra nước lãi rồi đi sống nghĩa là. sẽ có hiểu cái người này nói như thế nào. chú con không có công việc phải đi sớm. phải đi sớm không rước lễ được không. thăm như thế đấy được mà chỉ có nước lễ. rồi đi thôi Có nghĩa là các bạn nhiều. lúc nào. biết ai đâu mà nói với mày thưa che vì. có công việc phải đi sớm Chúng con không. tham dự đầy đủ thánh lễ rồi rước lễ xong. chúng con đi thì tôi nhậu 005 thì thánh. lễ được với nhà không có đi lễ rồi lại. đi rước lấy thì sẽ không sao hiểu đây để. chơi các bạn đi như đen nghe này Nghe.

Này à. anh nghe này trên Trước hết cho hết đêm. này là việc tham dự thánh lễ hoàn chỉnh. là rước lễ đó là một điều ra hội rất là. mời gọi Kêu gọi chúng ta đây đồ hoàn. thành bởi vì khi chúng ta tham dự thánh. lễ chúng ta tham dự bàn tiệc lời chúa. Nghe Lời Chúa đã quan kiểu bàn tiệc. thánh thể làm rước mình máu của người đó. hoàn chỉnh và con đều rất là tốt Tuy. nhiên có những trường hợp bất đắc dĩ thì. người ta vẫn không thể tham dự thánh lễ. mà người ta vẫn rước lễ được ví dụng đây. chọn lọc đất thành hình ảnh bất đắc dĩ. ngoài đất hình thành Đó là những người. đau yếu không tham dự thánh lễ được họ. nằm ở nhà đâu em dễ một chút lễ thế nào. thế Mà linh mục truyền phép sau một cái. thì mình thánh Chúa Song khi chuyển phép. Các bạn nhớ tôi nói chưa mình thánh Chúa. sau thánh lễ chuyển phép là nhắm lại thì. nhắn cho bệnh nhân thì các bạn nhớ chưa.

Vì thế tôi nói là đừng bao giờ các bạn. nhớ đây Luật Giao tháng là mình thánh. Chúa truyền phép mà số dư không phải là. chuyện để dư được Cất đi mà làm số dư là. để cho bệnh nhân do nó không có phải. đừng có ai bảo long rồi Làm cái này nhà. mình có bảy tám bình cứ truyền truyền lễ. lễ này ăn chưa hết để Giận dành cho ngày. mai ăn ăn 5345 lễ hết 7 Bình hết Xong. rồi mình lại truyền tiếp là cứ ăn dần. dần đấy Hay mà nói như vậy là ai mà nghĩ. như vậy là phải sửa lại nhau không Chúng. ta đừng có truyền phép mà ăn dần dần lễ. nào là chuyển phép mình tháng chỗ đấy. Thế thì nếu một số mà chuyển Du lại là. ngắm cho bệnh nhân trong trường hợp này. là bệnh nhân không có đi lễ được anh bất. làm gì thế thì bây giờ điều đó được hiểu. rộng ra đối với bất cứ ai vì một lý do. nọc Bất Khả khén không thể là tham dự. trọn vẹn rước mình thánh Chúa rồi thì đi.

Cũng không việc gì đó Các bạn nhớ chưa. hay là tôi nói ví dụ như vậy nè đây Cái. người này là tham dự đang tham dự chung. đến đó là phải vội phải đi cái đầu được. rồi còn có trường hợp này nữa này cứ Che. Con đi lễ chúa nhật con ở xa đến mà con. không có cách nào khác được Bây giờ con. đến đi đang đi giữa đường ngọn bình. thường nó là con đến đúng giờ hôm nay đi. giữa đường nổ bố bánh xe đi con bà con. sử ở bến xe bá mãi đã đợi đến nơi thì nó. đầu đã đọc phúc âm này hãy đến lên cho. truyền phép bây giờ có đi lễ vậy Thư cha. cô chẳng có thể nào đi lễ được sau được. đỡ bởi con bận lắm mày nhà có một lại. này à Rồi sao con đi về vậy thôi trai. trong trường hợp đó có lẽ nửa mùa như. vậy ở Hương rỡ đưa mày thứ nhất là lễ có. hàng không Thứ hai có được lẽ không được. tất vì đây là lý do Bất Khả Kháng thì là. bất khả kháng trúc bệnh cho mình còn ở.

Nhà bây giờ như vậy là là là không được. đâu phải ý của tôi nói dán này ở nhà. chuyên gia chúa chỗ cho trộm trộm là dậy. đầy đủ hết tất cả đó tới giờ đàng hoàng. đi bộ từ nhà ra 5 phút đồng hồ thôi. nhưng mà tất cả mà cái có đúng 5:00 Cha. làm lễ thế mà chuyên gia là thức 5 giờ. 15 giờ năm bắt đầu mới chải đầu bắt đầu. 18 chuyên gia cứ đến như vậy 5 giờ 5 bắt. đầu mới chải đầu mới tắm các thứ mình cứ. đình có bao giờ không vậy em đi ra trẻ. tí Bà Rịa vẫn thích hơn bớt đường tí là. cho dạng hay là canh đúng rồi ra rằng. cái đó là có tội đấy Đó là chúng ta đã. có thật đó là cái tật phải sửa lại mà. chúng tôi là anh ra nên bớt còn bên kia. là người ta không có và có ý hướng này. bằng đã làm gì tốt lành nhưng mà bây giờ. bất đắc dĩ là chịu vẫn cho nó xin các. bạn đừng xưng cái tội này nhong Tôi chán. nó hơi dài cậu trong Tao chán là bờ phải.

Không có phân biệt tội hè hay là cái gì. nữa ô thưa che con xưng tội 1 tháng con. bỏ lễ chúa nhật 3 tuần bởi vì con sốt. cấp cứu trong nhà thương 3 tuần mà con. xót tưởng chết không đi lễ được bỏ lẽ ba. lần trong nhà thương của tôi rồi nghe. chán quá chắc chắn không có phân biệt. được như thế nào Có nghĩa là cứ cho là. vậy thôi Còn cái người khác đấy con. người khác tội giết tạm quen mà chẳng. thấy xinh gì cả Thưa cha không có thể. nói gì hết về sau mới biết ra chẳng thế. bây giờ sưng tôi bỏ lại chỗ nhật chuyên. gia này đến lấy đến cha giảng xong rồi. lẽ nào ông như vậy thì làm xong được Mẹ. nó bảo chứ Con bảo nó không giết cha con. bảo nó mãi. Ê mày biết đến giờ lễ 5 giờ ra làm lễ. Bắt Đầu Năm 57 chạy đầu khi tắm có. đi ra xong mặc quần áo đi ra nên nhà thơ. đã trả rằng nó cứ như vậy đấy mà chẳng. thấy chưa tội này không không không.

Tương tự ăn đốt bao giờ hay thế Phạm tội. quen ăn bớt đấy thành tiền không có chị. thấy con cái người kia thì lại chỗ tên. nằm trong nhà thương mày xưng tội Chán. quá. nhiều kiểu lắm nhiều kiểu đấy à Ừ thôi. chúng ta bệnh nhất chúng ta phải nhớ để. chúng ta phải lương tâm của chúng ta nó. phải nhạy cảm cái gì thật cái gì phải. trong chúng ta Cái gì cũng nói với cả. Chán quá cha ơi chị Chuyện Tình Cha ơi. cha ơi cho con hỏi trọng suốt thì ta ơi. Trong này cho con hỏi trong giờ chầu giờ. kinh gia đình hay trong các ngành đạo. đức khác đi học cái mình có ho hộ sẽ. được hô hô hô. không có xuống cá hô. chuột thật sướng họ. tôi kể cho các bạn nghe này tôi hay nói. câu này lắm đó người ta bảo bảo hô tụi. bạn đừng có bảo đứng bảo hô thôi tôi là. Cái răng nó đưa ra thì gọi là hô gọi là. hô các bạn đừng có hô nó hôn nó cực kỳ.

Lắm các bạn biết là hôm nay mẹ tôi như. thế này các bạn biết là tôi tập thể dục. và tôi cố gắng ăn uống cho nó đàng hoàng. tử tế kiêng cữ tôi xuống 7k đô trong. vòng 3 tháng 7 ký Đâu Vòng bụng của tôi. xuống từ 103 có kinh cho thế giêxu. giống như bà bầu Kinh quá đi uống mệt. cối xuống đi cột cái giày nó không cũng. được nữa khổ quá trời nó mấy giờ tôi tập. xuống cũng được 9 phân gần 1 tấn gọn. gàng thấy gọn gàng chưa Đây gọn gàng. chưa à Thấy gọn gàng chưa xuống 7 cái. lâu từ 81 ký rưỡi mà bây giờ xuống có 74. kg còn hiện nay giờ phút này 74 cái qua. tháng ạ tập dưới tợn làm sáng là một tập. thể dục một tiếng ồn mà kéo bởi ô mặt. mấy cái người ta trông thấy bà chai chai. như cha dội nước con người vật vã mồ hôi. nào vậy hãy cái lại nhầm. thế là tôi cố gắng tập đàng các chữ nói. chuyện thế thì có người nó có người nhà.

Bảo em này trai tre con nói cho anh nghe. này cho tập Vậy mai mốt cho ốm lắm cho. bà không Đừng không Có ốm đâu Tôi không. ốm được ngoài Bắc này gọi hỏi bác trông. đấy trai tra xong rồi độ này chắc còm. với cho Còn với chó còn con lắc khỏe con. bắt gọi là còn miền Nam gọi là ốm có. người gọi là giày cho bạn thôi đừng có. còn đường ốm như vậy thì tôi nói ạ Bây. giờ tôi Các bạn nhìn thấy lúc nào tôi. cũng tươi nhé cả nhưng khi nào mà các. bạn thấy tôi lúc mà nó tất cả ta gọi là. gọi là ốm còn gầy đi thì tôi dùng cái từ. này ốm còn gần Tết là khi đó cái ra nó. ôm vào cái bộ xương cách trí bộ xương. thì ôm hết cả mà Vậy cái nôm hết tất cả. vào. cảnh như vậy thì nó ôm bà như vậy thì. lúc nào các bạn thấy tôi cười liên tục. ngủ cười huyện gẫm cười không nói cũng. cười suốt ngày cười không ai bảo gì cũng. cười thì khi đó được gọi là hạ còn đó.

Nha Vậy thì tôi nói là này để cho tôi. cười liên miên đêm ngủ cũng cười không. ai bảo gì cũng cười thì có nghĩa là khô. nó. hô hô cười liên miên tôi có thành ngữ là. lại chua thì sau này cười cười liên miên. bẩy tôi nói ai là sao đội này cười liên. miên vậy chẳng ai bảo gì cũng cười thì. biết là lúc đó là ốm lắm rồi đấy nhá Còn. giữ sợ nó thế là danh vọng hết rồi tara. tôi có thành ngữ vậy. đi vắng Có nhiều người Việt ra đẹp lắm. đi em thì đã đẹp nhưng mà răng đó là. răng người ta cho chứ phải răng răng. chân trời cho răng trời cho thì nó định. xô quan cát xô lại còn răng người ta cho. nó đều hết tất cả Thế nhưng mà bây giờ. đẹp biết thế là răng trời cho hay răng. người ta cho thì đưa kẹo mạch nha thì. biết liền. đỡ khi hòa bình cha có cái cây trắm có. cái cây dài như vậy cho một cái kéo ra. nếu mà răng mặt trời cho đó thì là nó.

Giữ cái kẹo lại còn kiếm bằng răng người. ta cho thấy không cái thì gặp nó ra theo. kẹo. kẹo bệnh ga bị cho mày ngang Cắn một cái. Cắn một cái răng trời cho thì cái kẹo. cái kẹo giữ trong nắng còn hết răng mà. người ta cho kéo cái ý ra bộ đôi đã bộ. đúng à. nghe có ông cha kéo Cười đẹp lắm tối của. đến thăm ông ấy cái xuống để cho nó hết. tất cả rồi ông màu bỏ trong cốc kìa. ông ngầm trong cốc cốc cho chăng nữa mà. nó có giọng nói cũng được nữa ông con ốc. màu ống màu đợi đợi tôi tí hợp lý Cái. răng cao cấp cổ nắng nào ông ấy nói được. cho bạn nhớ không có răng mà nói không. được đâu nhá À không biết cái quy tắc về. đâu có biết không Không có răng mà nói. lúc được rồi mới tới cả là không biết. đường nói đâu Không nói nó là Nguyên nó. là cái kết nối răng nó là cái điều khiển. đấy nó chuyển là tải hơi nước này đã đọc.

Mất răng hết là không chỉ làm mà không. biết đường nói lỗi nó không bật được có. biết đâu không biết à bây giờ xin cho nó. rụng hết răng đi biết liền đi. không có là không nói được đâu hãy nhớ. anh nhá Đang cái gì mà tao không đã sinh. vật đấy ạ. sữa chất xơ có được phép mở cửa nhà tạm. hay đặt mình thấy chuối trong chậu tại. nhà chầu riêng của dòng không nghe Đây. này bây giờ tôi sẽ trả lời Hôm nọ tôi đi. chưa có nói về Chầu Thánh Thể cách chào. nhưng mà tôi sẽ nói các bạn đã có ba. cách chào là mở cửa nhà chầu đặt bình. đựng và đặt hào quang thì mai mốt tôi sẽ. cắt cái này thì ở trong nhà dòng đó nếu. trường hợp như mà không có thử cao phí. có chữ tháng cũng có linh mục thì các xơ. đều có quyền được đạt Nếu mà xơ đó là. thừa tao khuyên trong Thánh Chúa chỉ. được phép mà chỉ trong nhà dòng thôi chứ. cũng đã ngoài thì được Mai mốt tôi sẽ.

Nói về chầu xuống cho ba cách thức cả. thì mới đây hỏi làm đặt nhà mình thánh. Chúa đặt nhà tạm như thế nào đó trên nói. trong phụng vụ có trùng tử tra để nói về. Chúa Giêsu hay không ở một số nơi người. ta đổi từ cha thành từ chúa trong các. bài hát nói về Chúa Giêsu tôi nói này. chưa Nghỉ trưa vào người tôi nói cho bạn. nghe đêm này tất cả các bài hát mà nói. Chúa Giêsu là tra thì đã phải chuyển mà. đặc biệt là trai nhạc sĩ Nguyễn Duy. cho phép các tác giả để đổi hết tất cả. những từ đó để tránh Mậu nhận tòa thánh. có hai cái từ này trong đây tôi nói nhá. là tòa thánh ta chỉ thị có hai cái từ. này khi mà hát phải chuyển đổi để tránh. ngộ nhận thứ nhất từ gọi Chúa Giêsu là. cha Lý do là chúng ta biết là Thiên Chúa. ba ngồi Cha Con và Thánh Thần chúng ta. gọi Chúa Giêsu là cha có thể sẽ gây ngộ. nhận về chúa Giêsu như chúa cha nó đỡ đó.

Khi nói về chúa cha thì dùng chữ tra còn. Chúa Giêsu Chúng ta sẽ tránh cho nó khô. cái bài hát này rất là ngộ nhận bằng một. nhận không biết là đạo rỡ luôn là cái. bài hát Thờ Lạy chúa có câu này thờ lầy. chùa thơ lấy chúa ủy quyền khai trong. đình bang yên thân thờ lạy chúa trong. kết trong các quản trị cái Facebook này. hồi từ xưa kia tre đánh y sinh nằm Thành. ra thì cái tra lại tra này đi sang lắm. đấy đã tra này là hiểu chưa Trung bị. chui xuống làm trên cá nhưng mà nó lại. lập tức Đó là một cái hạc giáo. từ ngữ là hồi tưởng sức kiểm tra đã hi. sinh làm đánh giá thì có một lạnh giáo ở. trong giáo hội đầu thế kỷ Họ nói là trên. thánh giá nằm trên đánh giá không phải. là chúa Giêsu mà là chút cha làm chuyện. ấy giá mang hình tượng Giêsu mà chúng ta. hát Ngẫu nhiên cho ta nhạc giáo luôn rồi. đó chàng Nguyễn Duy mấy cái từ như vậy.

Nó có sai rồi đó là bị trong phụng vụ là. bây giờ tất cả những từ nào gọi susu là. tra phải đổi thì ông Duy ông có một cái. công là ông xin phép có tác giả không. sửa lại bây giờ hiện nay các bài hát về. vấn đề chậu đánh đề nhưng mà lời nào mà. nói về Chúa Giêsu là cha đó là sửa hết. lại rồi khi thì chúa khi lại người khác. chứ không phải tra nữa thì ông có làm mà. tôi có đưa cho vườn xoài mới cuốn mà có. lẽ đã hỏi cái mà Ở đây các bạn cháu uống. thể tôi đã làm một hãng một cái cuốn về. trầu không tất cả các bài hát về cháu. cũng này mà những lời về chúa Giêsu gọi. Chúa Giêsu là cha đã sửa hết lại cho nó. hoàn chỉnh rồi Thế bây giờ ạ tôi tôi đã. làm cho hoa ở vườn xoài họ dùng lắm Bây. giờ ở đây này Ai muốn cái cuốn bài hát. đó còn các bài hát về cái bài chặn mời. trầu và sửa lại cho hoàn chỉnh theo đúng. chị của thoáng lắm thì hỏi liên hệ với.

Lại cô máu được cả đấy có mẫu đứng lên. người vườn xoài đấy có mẫu Đứng lên đi. đấy công Mậu là phó Nội vụ của ban. thường vụ của Hội đồng mục vụ giáo xứ. Vườn Xoài cô chịu trách nhiệm về vấn đề. các sách vào đấy Cố lo về cái sắc hát. này hôm nọ tôi cũng đưa cho cố cố nào. mày chắc hạt này thì nếu ai cần thì hình. như là 10.000 một quấy phải tao không. biết vậy thì hỏi cô ấy ngoan chỉnh sửa. lại hoàn chỉnh đầu đem về nhà hát Chầu. Thánh Thể cho đàng hoàng là thế trước nó. phát lôm côm quá Thế bây giờ như vậy chị. miên cứ bây giờ quy về một mối Bây giờ. chị Nhiên cần như thế nào đó hỏi chị. mộng nên là để tiền một chỗ cho nó dễ. rồi chị Mậu chị sẽ liên lạc với chị Biên. đó hai chị đều trong hội đồng mục vụ cả. ban thường vụ và cả đi trễ thì các bạn. lần tới về bài hát về cháu thì có đánh. nhạc đáng nhớ đầy đủ hết rồi Cả một cái.

Lời cho nó hoàn chỉnh bài hát Say quá. trời là một Đó là chuyện nhất chuyển thứ. hai bài hát là quà bánh cũng chỉ dị luôn. phải sửa lại để gây tránh gây gọi là cây. chia rẽ và gây gọi là cây làm cho người. ta coi là cho là mình coi lại khiêu. khích đó là tất cả các cái từ mà chúng. ta hát ở trong phòng vụ mà ta gọi tên. chú là ra Vì buộc phải sửa hết thí dụ. chẳng hạn Thân lấy ra về người con đến. Khiết Ban ơn Huyền cho đôi con phải sủi. hết không được dùng chữa Levin nữa Tại. sao biết ông đã bởi vì thế này là anh em. Do Thái giáo yêu cầu Giáo hội Công giáo. là đừng gọi tên chúa là ra phê vì ra v. là tên cái của Thiên Chúa ví dụ chẳng. hạn người ta gọi được hạnh thúy thích. cho chẳng hạn như tôi đây anh chị em gọi. là cha sở vườn xoài chứ được Hay gọi là. cha vinhsơn được nhưng mà đừng gọi là. cha thủ cho thù thì còn là tên cái không.

Tên cái vào tội tình tiếp tục của Anh. tên cái mẹ để tiếp tục làm mà buồn cười. em. thì ra VP là tên cái của chúa đối người. Do Thái do đó ngồi cho thấy không bao. giờ ta gọi là ra AV đâu mà ta gọi chạy. thế này ta phải gọi chạy ra gọi là a. dolite hay gọi là gọi elohim thích chụp. ảnh thì ta gọi bạn người ta gọi vậy chứ. là không nhắm vào được gọi ra về hết đấy. cũng giống như ngày xưa các Vua chúa ở. Việt Nam ta mà có cái tên đó là con cái. phải đổi hết tên không dám gọi gọi thì. là Phạm Thúy thì người Do Thái hoài cũng. gọi tên chúa là giả về trên cái một số. là ra về người Do Thái không bao giờ gọi. ra Vinh ở đây gọi là tên lagim đồ này. gọi người elohim cái Lạy Chúa Lạy Chúa. Lạy thiên chúa thì dù bệnh cho không gọi. ra bên con con nhà mình là cứ ra đây cà. phê giống như kiểu ấy cầu thủ cầu thủ. cầu thủ để xuống xuống là trúng tên.

Người Do Thái thấy gọi ra về ra vậy. Giống như gọi là cầu thủ thủ tục thuốc. cho uống tới thì làm sao mà chưa được. anh em cho anh ta vgv như vậy là tốt tôi. họ điên lắm mà không có chịu được đâu. Còn quân ta thì cứ ra đây lại càng to. mồm nữa nhiều lắm nhiều bảng ra về lắm. do đó tất cả các bài nào mà các bạn hãy. có chữ ra bên là phải lo mà chuyển đổi. hết mà ông trai suy nghĩ cũng có các câu. mong sửa lại cái chỗ này nên có một số. nhiều bài ra về lắm thân lại ra về được. cái gì ra phê nữa nhiều vậy Các bạn có. biết mày máy bay ra không nhiều lắm cho. nó bây giờ nhớ cái bằng gevey Thế mày ra. về một cái làm lo đổi từ khác nha ra b. là chúa thiên chúa nó đó thì chúng ta có. thể trở thành chúa Thiên Chúa hay là nếu. mà cái âm xát vào chỗ đó đi sửa sao đâu. chỉ có hai cái đừng gọi Chúa Giêsu là. tre bà đừng gọi Thiên Chúa là ra đây nó.

Hai cái từ đó gây ngộ nhận và gây gương. xấu hay là khiêu khích cho người ta. rồi bây giờ hôm nay là cố gắng giải. quyết hẹp của mình quá gần xong rồi à. ô Thưa cha vui lòng giải thích về việc. sau năm 2000 vị trí của nhà trạm nghiền. trầu cho sự thay đổi từ phải sang trái. và ngược lại ý nghĩa của thay đổi này. riêng dậy sáu xứ Phú Hạnh trong màn lại. ở đây là cô giáo xứ cũng mạnh vậy Có ai. ở cũng hạnh đi học đi không vậy thôi là. mà Vũ Hạnh là máy hạt hạt Phú Nhuận đấy. vẫn còn thấy như cố hoặc nhà thờ nào. khác trong Nhựa Thuận con thấy viết là. cái gì đây Để sẽ con một con không biết. tức là nhà tạm Nhà chầu tôi trở vị trí. mục Bây giờ tôi xin trả lời về này Trước. hết các hạ bạn học rồi còn bây giờ mỗi. cái để các bạn nhớ nhựa và đấy các bạn. kiểu ở nơi cũng tháng chỉ có 3 đối tượng. bắt buộc phải có bàn thờ di ảnh đài và.

Ghế chủ tọa còn nhà tạm thì tùy nếu có. điều kiện thì để một chỗ gian nhánh còn. nó có điều kiện thì để trông cung thánh. cũng được Tuy nhiên có một câu chuyện. như vậy là hai cãi nhau lắm là cái bục. giảng nữa buộc dàn rất là to dạng ấy ấy. cảnh Đài đó thì có người bạn phải để bên. trái em không có luật nào hết Không có. luật nào hết để bên phải bên trái Sao. cũng được miễn làm sao khi mà Để cái bộ. dạng đó một người lính công bố lời chúa. thì mọi người trông thấy rõ là đã được. đó là như vậy thôi và cái bục giảng nó. nó không che khuất cái bàn thờ mà được. cái đó là không có không có luật nào bảo. trái phải gì nhé đã để ý tới đó sau khi. mang dép này cha chủ tế chục bình an. Giáo xứ Phú huyện và giáo sư Vũ hoạch. cha mi kẻ và Zelo mini vẫn chúc ra về. bình an một giáo dân học trò như là vậy. thánh lễ hiện nay đến số có nhiều ông.

Cũng lung tung lắm nghĩa là vậy thôi. Nhưng mà đại khái có nhé Vậy tôi trả lời. các bạn nghe trong các bản văn hiện nay. là ly mặt xong xin Thiên Chúa toàn năng. là cha mày con mày chút là cái chị lễ đã. xong Chúc anh chị em đi bình an Các bạn. nhớ không lẽ sân lễ đã xong rồi anh. nhiều chị em cũng đi bình an thì cái chỗ. là thật sự ra là đây là tiếng Việt Nam. tôi cũng là một trong những tác giả để. cái cuốn sách đấy cãi nhau lắm các bạn. có cãi nhau lắm thực sự ra các thím đã. tinh mà nếu các bạn nhớ là xưa nằm tiên. làm lễ và kiếm ra tinh này Anh đang bí. mật special ability to do xong rồi bắt. đầu mới nói là gì là nói về tiếng gọi là. yt Misa syt Miss is song Delta sẽ itame. size S dịch nó từng chữ này yt là các. động từ mệnh lệch chống ghi tiếng Anh. tiếng Pháp mà hãy đi đi tên là hết đi. Hãy lên được Mỹ size S nghĩa là tháng.

Đấy là xong nếu mày dịch ra tiếng Việt. Nam mà chị từng chữ một phải dịch là thế. này lễ xong hả Không phải Không phải vậy. không không không nói như vậy đó thì các. bạn hãy lên đường lễ Xong rồi đó lịch. từng chữ nó phải bạn hãy lên đường hãy. ra đi lễ xong rồi mà xịch như thế thì nó. làm sao được Thế để nó buồn cười lắm thế. là cuối cùng cá tra Việt Nam với 10 sửa. lại là bây giờ thánh lễ đã xong lúc chúc. anh chị em đi bình an thì chốt đây để. ông mai trong camera hai ông Địa ông mới. cứ theo cái cũ thì trước đây dịch lễ. xong cho anh chị em về bình an thật sự. đã Ừ vậy thì không đúng khi tên là hãy. đi bởi vì như vậy đó là mất lệnh của. chúa là chúng ta lẽ xong chúng ta hãy đi. đâu Đi loan báo tin mừng nữa chứ đó cái. câu này là các câu chuyện giáo đó lễ. xong anh chị Em Hãy Đi Đi loan báo tin. mừng mà anh chị em mới vừa buồn nhận lại.

Nhớ Đây bây giờ mà về thì nháy không kế. hoạch ngộ nhận về là về nhà để lại về. nhà hay về đâu bạn đấy đi Thế thì tao. nói cho anh chị em. tôi nằm trong dịch trong ấm thì trước. đây này Để xong cho anh chị em ra về. Bình An thì có chữ là ra về thêm Khi. dịch mới bản về thì bệnh người tại tưởng. nó về nhà mày phải ra đi để mà Loan Báo. Tin Mừng Thế là cái ban dịch đầu tiên nó. ghi là lễ xong Chúc anh chị em ra đi. bình an các bản dịch đầu tiên thế là ở. cái đám ở cái chỗ quận 8 mới họ biết. được ưng ý kiến ý kiến viết về bảo lại. thuốc đấy Cao bố mày gì hết phải có mà. chết chúng em lễ xong cho anh em ra đi. bình an cho chúng em đi ra nghĩa địa ở. đấy Mình chúc em mở ra đi chứ là đang. xem lên paladi nghĩa địa liền nói à mà. trước đây để ra về Bình An bây giờ mình. không nhấn mạnh cái bè nữa mà mình nói. là ra nhận đi mà mình nói lại ra đi thì.

Chúng em lại hiểu đó là ra đi ra đi. nghĩa địa à thế là quá đầu muốn nhồi bỏ. phiếu lại thấy bắt đầu với sửa lại lễ. xong Chúc anh chị em đi bình an bỏ ra. đấy bỏ cái chữ ra cho có một số bố quen. cái mồm ra rồi nó mồm ra rồi bây giờ ra. đi thì sợ hết là bọn ra về lại quay trở. lại vũ như cảnh nên Vũ nhiều lần vẫn như. cũ và đang vậy Vũ được khuẩn vẫn nó cũng. như vậy lại là bởi vì nó quen đi quen để. lại nó toàn dịch mới là lấy trong Chúc. em đi chứ hỏi ra đi và để chết à nó khổ. vậy đấy khổ dịch tiếng Việt Nam rất là. khó khăn vô cùng mày dần nếu mà dịch nói. gì hãy đi lễ xong rồi lại còn chết nữa. mà Đúng là thiếu là tiếng là tên nó là. vậy hãy đi lại xong rồi cho tôi. khổ dịch anh chị em miễn dịch là vô cùng. vô cùng khó khăn. Thưa cha giáo xứ Tân Định Con nhà cháu. 24 trên 54 đi trong nhà trầu một có một. số giờ không Khi đến trước giờ chậu của.

Hai ca không ai trầu vậy đến trầu của. con có phải là chầu lượt hay trầu ngắn. biết là có mấy chú đâu mà không có người. trầu nghĩa là chỗ đứng ở đấy chúng mày. ơi Tao đứng ở không Này tội nghiệp tao. mà sao Cái người này biết là giận mà sao. Cái người này cũng ai Tôi đọc cái này. tôi thấy buồn cười có một số chậu mà. trước con có 2k không có ai trầu mà sao. biết ở 2K không nhai trầu nghe con dòm. Dòm lén biết là không có người giàu mà. là không vào chậu hay ghê đấy như làm rõ. biết cả rõ là không người chồng mà trong. dư luận xã hội là mình thánh Chúa có rồi. có người giàu mà biết là hai cái có. người chỗ làm sau biết để chống dòng mà. hả bà cưng à phải hay ghê chỗ này Vậy. thì con đến thì sao Thế chỗ thì cho bây. giờ cũng biết mấy câu hỏi này thì nó có. lòi ra cái là chưa phải giờ cậu em kệ. không có ai thì cũng chịu khó đứng đến.

Nhé em có chưa viên em đấy nhé Chịu khó. đấy thì nó người khi kẹp người ta em để. bây giờ vào thì có thể sống được không. Cháu nhắn lại trâu dày thơ Nghe bài dù. có hay không có thì là ta và ta cứ trầu. chúa đáy sẵn rồi chúng phải vào cái cầu. từ Thiên Chúa tha anh thần Tùng hồ nữ. vương cao sang là cái tung hô Đức Mẹ lạy. mẹ xin Yên Núi trong lại Cầu xin chúa. cắt đốt mày mới vào cầu xin chúa chúc ra. lại mẹ thì gọi là trầu bátánh á chỗ bên. trong thì có một cái cụm từ này mà chúng. ta nghe rất thường hôm nay chúng ta bài. học. ở đó là khi mà nói đến chẳng hạn như trở. lại đây là Thiên Chúa của iCloud của y ã. và của giacóp có nghe nói về không Thiên. Chúa của arm y á bà ra code Tại sao. không nói thiên Chúa của David Thiên. Chúa của mỗi Sen Thiên Chúa của Andrea. là các nhân vật ở trong cứ Tại sao không. nói thiên Chúa của Phêrô Thiên Chúa của.

Phaolô Thiên Trúc của ông nào mà lại. dùng từ là Thiên Chúa của iCloud chúng. ta nhớ ba tên này Thiên Chúa của Apple. âm y ã và gia có Tại sao đây là một. thành ngữ Thiên chú của Abraham Y giá và. giacóp trước hết. pi giá và ra cốp là ai mà tại sao lại. dùng là Thiên Chúa của evra mi giá và. giacóp để chúng ta nghe cái tiếng này. ápraham a a a bờ bò r a r a Mở ham. praham a rồi bờ bò bò bò đó chúng mày. Pơmu ở đó bờ bò bờ Mr Tức là không có. các bạn đi theo tôi nhưng mà. các sư các con những người trẻ kiểm tra. đã Vĩnh Bình thì đã biết được Còn những. người lớn thì tôi cứ nghe viết rồi nhá. ápra-ham a bờ bò. ram2 lại đấy. nhá clip địt nhau nói tiếng viết lên. ngọn Nam. y xa ác. Y chữ y z a. c. a z a. xin. visa em hai chữ A địt nhau ấy xa ác từ. Asia a cờ ác. xa ác is a. nữa DC đó Y giá nhớ chưa. Issac ra cốc ra tức là ờ đó giờ g cho.

Giờ chúng mà giờ đúng 0g gà đá gà đá gà. nha. Chứ tại sao không em nói các bác nghe. các bác cái nhìn em cái tờ giấy xin lễ. cái giờ xin lễ con xin cha lễ giỗ linh. hồn Maria. mẹ Chúa rõ giờ cao bây giờ giờ audio ngã. giỗ lễ giỗ biết chỗ đâu rõ ràng đó đánh. ký giỗ là rối ở dưới giò gà giò giờ. Jo ngã giỗ đi vết D cao con xin cha cho. linh hồn mang tiếng Việt Nam luôn nhôm. quá bố vậy ra cốc đây là ra cốp là gà. thì d&g gà. yc. xe ôm có người thì biết B có người thì. biết Bờ phở có cả bờ cũng được ra cốc áp. lamp is a ác bảng ra top đây là một. thành ngữ. Tại sao thế 3 cái tên này được gọi là tổ. phụ của người Do Thái. ba cái tên này được gọi là tổ phụ của. người Do Thái tựa tựa như chúng ta nói. Hỏi tổ tiên của người Việt Nam là ai là. ai là các vua Hùng và đừng nói tựa như. vậy đó các vua Hùng mà họ đã mua cùng. các đời vua Hùng có Hùng này vô hình kia.

Thì đấy là bà tổ tiên của tổ tiên của. người do người Việt Nam thì đối với. người Do Thái họ phải có tổ tiên bà tổ. tiên của họ họ coi D3 cho nhân vật này. exam Y giá và giacóp tại sao mà lại tổ. tiên tốt nhất 32 người như vậy khi ông. tổ lớn nhất lão exam. ông ấy sinh một đứa con duy nhất đó là y. giá đó là cái đứa con thứ hai đó là cái. gì vậy là hậu duệ thứ hai rồi ông stop. ông Mẹ xin lỗi. y6y xã Ông này ông mới có 2 đứa con là E. sau và giacóp thế thì cái thằng ra cốc. nó sẽ kế thừa vào và cái ông Do đó chúng. ta tựa như thế này cho dễ hiểu này giống. như các anh em có gì Em có biết là bên. Thái Lan vừa mới coi là hỏa táng đức vua. ram A9 lần đầu tiên con tôi có thể đi. không có theo dõi không hả Mới loại bán. thì bây giờ đức vua chết thì Cha truyền. con nối người con thứ con người con cái. ông con trai của ông vua Nó bây giờ sẽ.

Kế vị vào đó Anh Đức vua rama 10 trông. chết của rama 9 người ta gọi là chế độ. còn là chế độ ngày xưa ở chế độ vua là. Cha truyền con nối con cha làm vua thì. cha chết thì con kế và đấy hoặc là con. trai là vô của con gái thì là hoàng hậu. Ví dụ ở trên nó con gái thì là nước. Hoàng thì đối với người Do Thái Ba các. nhân vật này được gọi là cứ Cha truyền. con nói aqualem có một người con là ý xá. kế và đấy ysác có hai mẹ con thì chọn. một người con là ra có kế và đó và ba. cái người này trở thành gốc tổ phụ lớn. của người Do Thái đến từ gọi là ba cái. tên nhân vật đó thế nhưng mà bây giờ cái. vấn đề được đặt ra là tại sao gọi là. thiên Chúa của iCloud cái chỗ quan trọng. không phải là exam practice á phải ra. góc mà là Thiên Chúa tôi đã lưu ý chứ. Nhật Thiên chó của ablum nên tôi nói. ngay từ đầu đó chúng ta không nói thiên.

Chúa của Phêrô Phaolô của Mochi mà thiên. chú của aquamid Anh gạch cái chữ là. Thiên Chúa đó chứ Thiên chúa tại sao thế. đây trong và hiện nay đi lễ chúng ta cầu. nguyện anh chị em có biết cầu nguyện với. chúa không ai biết cầu nguyện với chúa. chơi đây cha xứ xem nào biết cầu nguyện. với chúa hãy hỏi ngược lại ai không biết. chú của mình thờ mà mình chả cầu nguyện. với chúa bao giờ cho tay em xem trước. tại em xem ai không Biết ai không hề. biết cầu nguyện với chú của mình là cái. ông phải gió nào mình không biết ai. không biết giờ này em xem. Ừ vậy thì. ai biết giờ đây em xem. Có ai biết giờ đây em xem em hỏi ngược. lại thiên chúa nó như thế nào nói em. nghe nào à. ta. nên chú nó như thế nào kể cho em nghe. xem nào ạ. em có một cái chuyện thế này là điều rất. thật chúng ta cứ nói Chúa lạy Chúa con. lạy chúa chó Chúa Chúa ơi Chúa mà dường.

Như thật sự là Trung già. nói chuyện với chú chúng ta không biết. chúa như thế nào. Nói thật sự là giống như vậy cho trái. hiểu này chứ có đâu nhưng mà chút như. thế nào trong bà không có tốt không có. hiểu. em không có hiểu đây là sao. hôm nay nó nói cái chua cần nói chuyện. với chú mà chúng ta không biết người như. thế nào ấy chúng ta nói ông muốn là ông. chúa thật đấy nhưng mà ông làm sao chung. là không nguồn tượng được. Ừ thế thật bên chị em chúng ta ngồi đây. mà chúng ta mới thật vậy đó lúc mẹ nó đó. thì chúng ta có thể cầu nguyện à Đức mẹ. Đức mẹ bởi vì nước Mẹ đức mẹ thêm này. đấy Mẹ Đồng Trinh Đức Mẹ nói gì nữa con. chúa cùng lơ mơ. Ai đồng ý cho đến giờ này chúng ta cầu. nguyện với chúa mà trốn như thế nào với. chúng ta chúng ta dứt lời mời rồi tay. thì khai giảng Còn không thì thấy không. có dạng ai thấy rất là lời chia tay xem.

Nào nói về chúng mình rất là lơ mơ. thật mà nói chuyện với chúa mà chả biết. chó Kệ cứ nói chúa ông có nghe mà ống. như thế nào thì mình không biết. em thật sự vậy. em nói tình trạng đó mà à. ạ bây giờ Hỏi lại lần nữa nha mình cứ. cầu nguyện với chúa cứ chú chú chú nó. xếp cả đời thì lại có chúa chó mà chuông. ấy như thế nào cho đến giờ này mình vẫn. không ngừng tượng được trong đầu hay là. như thế nào nghĩ thế nào là chúng như. thế nào thì ai thấy như vậy giờ tay em. xem em sẽ giảm Còn nếu không thì em vốn. lướt qua luôn đó nhá ráng chịu nhé. à. mà nếu không sao tay có nghĩa là biết. suối em gọi lên hỏi xem nó nói như thế. nào Có đúng không nhá em hỏi nói đúng. như vậy không tả đúng chúa như vậy Không. trả tào lao thì là lạc đạo Nga. tào lao thì lạc đạn đạo nha Em gọi được. nhá Mấy người nào không cho tay lại gọi.

Lên nhá gọi lên thì thấy chú như thế nào. nói cho chúng em nghe xem nào sao nào về. rồi nói cái câu này cái lại in dịp đi. cúi hết xuống đây giờ không còn nhìn. thấy nữa thôi và cái câu này thì biết. rồi hay thế nào thiên chúa nó như thế. nào đây các bạn nghe đây tiếp tục đây. Thiên chú của ablum y á và giacóp đây. chính là một vấn đề rất lớn rất là lớn. của Kinh Thánh mới vì chúng là không thể. từ rừng biết được thiên chúa thế nào. được thế thì các ông tổ thiên chúa làm. cách làm sao Thiên chúa không ai trong. thấy bao giờ đến trưa trưa Nó không ai. trong thế Tiên chưa bao giờ mà Thậm chí. Kinh thánh lại tình yêu chúa là chết thế. Bây giờ làm sao thế bây giờ Thiên suốt. tìm cách ngài cho chúng ta biết về ngày. để cho chúng ta cầu nguyện với ngài nói. chuyện với ngài Thế thì ngày phải dẫn. chúng ta đi từng bước từng bước để chúng.

Ta biết ngày thiên chúa với các bạn nhớ. nhà thiên chú mà chúng ta đang cầu. nguyện hiện nay ngày dẫn chúng ta đi. từng bước từng bước để viết lại cho đó. chúng ta học của chúng ta để cầu nguyện. với chúa chúng ta phải biết Thiên Chúa. của iCloud Iraq bài đã có chứ không thì. chúng ta không chắc cậu nghĩ tào lao. thiên niên viên luyện thi Địa luôn nha. Vậy nha Vậy các bạn nó ghế này chúng ta. không thể tự mình mà biết được thiên. chúa thiên chú phải dẫn chúng ta đi từng. bước từng bước để chúng ta biết ngày đi. từng bước từng bước. nói thế này cho dễ hiểu này nói thế này. cho dễ hiểu. chúng ta hôm nay lớn. cho bố mẹ của chúng ta chúng ta biết. mỗi một ngày chúng ta lớn lên khi từ tấm. bé. chúng ta chỉ được nuôi dưỡng thôi nhưng. cái người đó là cha mẹ của chúng ta thế. nào thì chúng ta mỗi một ngày lớn lên. từng bước từng bước từng bước chúng ta.

Mới hiểu các ngài thế nào thì y như vậy. không thể một lúc chúng ta biết thiên. chúa ngài Thiên Chúa dẫn chúng ta đi. từng bước với Thiên Chúa dẫn đi chung. bước như thế nào Ngày dẫn đi ba bước sau. đây chỗ là núi nhàng rất định 3 bước sau. đây hãy dẫn thì bà bước qua cái hình ảnh. của thiên Chúa của Apple II giã và đã ko. phải dẫn đi ba bước sau đây mỗi thứ nhất. Mỗi thứ nhất. nó đầu tiên hết. là Thiên Chúa. từ ngày dẫn chúng ta đi Dương luôn người. rước một người rồi ngày sẽ cho chúng ta. bắt đầu Chọn Lựa. Ừ vậy thì giữa con người như thế nào em. bắt đầu các bạn xong rồi thì giấc mơ gửi. Các bạn nhìn trọng với Garena cả đêm nay. lại selen. exam là ai. đầu tiên hết là tổ khô của người Do Thái. Ông ta là một tộc trưởng. anh chị em trên Ban Mê để Ban Mê Thuột. Hoặc là lên trên mấy cái vùng cao nguyên. anh chị em sẽ thấy có các dân tộc thiểu.

Số vàng trong các dân tộc thiểu số ấy. trong một cái hàng luôn luôn là có một. người đọc trưởng anh chị em nghe rõ tộc. trưởng bao giờ chưa ai nghe Đức tộc. trưởng nói cho tay xe nào phải hiểu với. tôi mất nghĩa được tộc trưởng là đúng. rồi có người gọi là già làng có lẽ bây. giờ chưa già làng trong cái làng đó có. một người ra làng tóc trưởng trong các. già làng đó. thế là một già làng ở thời đó giữa môn. người giữa muôn người. thế thì chúng đang lưu ý là thế này ilm. cách Chúa Giêsu. 1900 năm trước đáng nhớ ở 1900 năm hỏi. từ Hùng Vương cho đến chúng ta đây trách. bao nhiêu năm khoảng 4000 năm khoảng. chừng bốn nghìn năm ta nói vậy bốn nghìn. năm còn em cái chui xuống 1950 tức là. bằng một nửa. thế thì airframe đầu tiên hết chúng ta. lưu ý về này Chúa Giêsu thuộc dân tộc 6. cái không cách 1900 lúc bây giờ phải có.

ICloud rồi bắt máy cô cho máy nó phải đi. từ từ thì lúc bây giờ iCloud là một tộc. trưởng là một già làng. nhiều già làng thì làng nào cũng có cái. ông thần của mình ha ghi bắt đầu nhớ nha. Đang nào cũng có ông thần của mình. hellas cũng có một ông thần của mình à Ừ. bố làm có công thần của mình Chúng ta đi. lên trên những vùng Nguyên vùng cao. nguyên có ở chỗ này thành này thần nọ. thần kia thằng có người chỉ là thần đất. có người thành sấm xin lỗi nghe không. bạn nhìn em đây này các bạn biết ấn độ. không ai biết Ấn Độ không biết ấn độ Ấn. Độ ở Châu Mỹ hay Châu Âu. Ấn Độ ở có gần mình không có biết nữa Ấn. Độ không các bác lớn tuổi có biết nữa Ấn. Độ không biết nghe biết nữa Ấn Độ Nga. nữa đổ Châu Á nhá. Nhớ nha các bạn có biết. ấn giáo Đạo ấn giáo. xe côn trùng con bò không các mẹ có biết. không ấn giáo họ rất sùng con bò ai thấy.

Anh nơi đây em biết bên áo nhiều bò Đó. là hình ảnh của một vị thần đó. bò đó Các bạn nhớ nhà hiện nay bây giờ. ra bây giờ này họ coi con bò nó là một. hình ảnh của một vị thần vị thần lỗi nốt. con bò á ý là chưa các mắt biết lại ở. bên Ấn Độ nữa Hindu Đảo Yến nó lại là. con khỉ có biết không có biết con gì. không cũng là một vị thần đón năm mới vị. thần nó luôn. ý nghĩa là họ dùng những hình ảnh đó. hình ảnh này hình ảnh cái họ có rất là. những vị thần Họ không nhìn nữa là con. bò Họ không nhìn nó là con khỉ Mà họ đòi. nó hỏi bà đó là một vị thần mang cái. hình ảnh đó Và thậm chí các bạn biết cho. bạn hiện nay hiện nay bây giờ việc ở gọi. là miễn Thiện họ đi gọi là họ có một cái. cuộc gọi là thăm dò đó họ chọn một em. gái nó phải có những đặc tính này Đặt. tính kia đầy đủ cả họ có các em gái đó. là hiện thân của một vị thần.

Hiện thân của một vị thần trong họ bay. em ghé em bé đó họ đem vào trong các nhà. cơm một với nhà hoặc thờ phượng em bé đó. rồi hoặc không có cho em bé Chăm nó đấy. Thế em bé đó ở như vậy cho đến khoảng. chừng là mười 12 tuổi đến tuổi dậy thì. thì em đó hết thành thần lại đi ra ra. người đời họ lại cho em bé khác thành. thần họ bảo ông thần tài thần này quá. chỉ hiện diện ở trong các em bé này cho. đến tuổi chưa tới tuổi dậy thì thôi hết. rồi dậy thấy được cái gì thì là Anh. thành thần. nó kiểu nhìn của họ như vậy chứ ta lưu ý. nhé Thì thời của ABS em mỗi một già làng. sẽ có một ông thần khác nhau câu thần. khác nhau. đây Thế thì a problem cũng chỉ có một vị. thần của mình đó là ông chúa của exam. nhưng ông chó nó như thế nào. Anh chị ăn cơm không có cái mô mày. thì nó là cái thời là thời cổ học hết. vừa vậy thôi họ cũng không được rằng.

Thiên chúa ra sao. vì họ tin là một sức mạnh siêu nhiên mà. họ gọi đó là ông thần của mình như vậy. khởi đầu tiên hết Thiên Chúa của sram là. một vị thần trong một già làng cho một. làng một độc như những thần mà người. khác Thầy Các bạn nhớ ghi cái đó nhau. đây là các bước thứ nhất phương trình. hát Muôn Người Muôn người chúa rất thanh. luyện để Chúa sẽ tan luyện sẽ tan Luyện. này. Chúa sẽ thành luyện ra em con thở thiên. chúa và thiên Chúa của ultram được đồng. hóa như các công thần vậy đã có hàm cũng. giống như vậy chưa hiểu như vậy thôi. thiên chúa mà ram biết rất là mômen rồi. thế thì làm sao nhưng mà iCloud có một. có điều đặc biệt là thế này Ram có ba. cái điều đặc biệt này Thứ nhất là iCloud. rất tin vào cậu hình của mình dù không. biết rõ ông có ra làm sao. Anh Em Thần Đó là một sức mạnh siêu. nhiên là một cái gì đó là một cái đứng.

Nào đó mà ông ta chưa biết Nhưng mà ông. ta rất tin vào không này rất tin vào. thành này đó là được nhất là một người. rất im định Miu rồi cái tin đó là lúc. bây giờ. đã gọi hiện nay là thiên chúa nhưng mà. ông thần ấy bảo vệ exam Thế mày. Android là một cặp trường là một già. làng rất giàu có giàu có lắm không ra có. thằng ngàn nô lệ chiên bò lửa thời đó. làm một có cả làm một cái kính già làng. rất giàu có nghĩa chủ nhưng mà cái ông. thần này ông bảo thế này bây giờ ta nói. cho người nghe cũng nuôi bỏ tất cả tài. sản của người đi người sẽ đi đến một. vùng đất ta chỉ cho người vậy thì cái vô. tài sản của Lam ở đâu tài sản của. Abraham nằm ở tiểu vùng mà theo cái nhà. khổ học khoa cổ đó là vùng qua tức là hi. khi mở khoảng đất nước Iraq hiện nay. Bắc thiện này ở nằm gọi là cái vùng có. nước là của xúc pháp tức là đang nói cho.

Dễ hiểu Nó nằm ở cái vùng đó là bụng. chưa mà Đó cái giàu có của đất nước Iraq. thời xưa là một địa chủ Mão thân này Ốc. đảo người giàu có vậy nhưng ta nói ngươi. bỏ hết người hãy đi đến tất ta chỉ cho. anh ơi. Ôi trời ơi đất đó là chất gì Em đang ăn. cư lạc nghiệp nó mình được bảo em có đi. đâu nhưng mà cái ông này ông rất tin. động thành ông bỏ hết Ông đi Bảo đi đâu. Lúc đó như thế nào không có bản đồ không. có địa giới cứ đi cứ cứ đi cho biết khi. nào tao bảo Đứng lại thì hơi nước lại. lại cho tôi các bạn thử xem Bây giờ các. bạn bỏ nhà các bạn đi đang có nhà. bowling đang với nhà biệt thự bây giờ. bảo bỏ nhà đó đi đi cho đi bảo đến chỗ. nào ở lang thang phiêu bạt giang hồ với. bố là ai vậy đi Thế mà ông ấy đi thế mà. ông mới đi học làm pin đến như vậy tin. đến như vậy là đi không đi đến đất đàn. tay trắng không thông tin bảo chúa tin.

Mà không thận đó bỏ tất cả khi đó ông. không bám vào cái tài sản mà ông ấy ám. vào chó bám vào công phần này và Ông coi. ông thần đó chính là Hạnh Em muốn có cái. thần đó xét phù hộ cháu hết đó là chuyện. Thứ nhất chúng ta nhớ nhỉ thông tin. truyền tin thứ hai là trong cái thời của. ông arafat thì chúng ta lưu ý là cách. đây cả ngàn bao nhiêu ngàn năm thời đó. sinh một người con trai là quyền kế thừa. rất lớn nên anh chị em biết là bây giờ. hiện nay Cái não chạm là con trai Trọng. nam khinh nữ đó con trai nó nói dòng thì. Chính con là quý con trai hôn con gái. thì ở bên Trung Quốc hiện nay hiện nay. đang hiện nay bây giờ ông Tập Cận Bình. tổng bí thư nước Trung Hoa bây giờ một. trong những cái chuyện ống vừa được bầu. lên tổng bí thư mới đây này Cái kế hoạch. mới của ông này mà Bây giờ ông ấy nói. trong cái chuyện mà trước đây thì cứ hồi.

Ông Hồ Cẩm Đào tổng bí thư đó thì đã. nghĩ đến cái chuyện là kế hoạch khóa mỗi. một gia đình chỉ có một đứa con thôi Tôi. nhìn một đứa con họ sợ một đứa con gặp. đứa con gái thì làm sao hết là họ cứ đi. chọn giới tính chọn con trai Cho đến. thời Tập Cận Bình hiện nay Hiện nay nước. Trung Hoa hơn 1 tỷ người thì bị lệch. giới tính nghĩa là số người con trai. nhiều hơn con gái đây là một cây hoa mà. không một cái điều lạ thế này các bác. này em nó các bác nghe này em đọc sách. cảm thấy rất là lạ này. sau khi con gửi can thiệp vào để kể. chuyện giới tính thì lấy mình lệch. như Trung Quốc cả hàng tỷ người hiện nay. bây giờ con trai đâm con con gái nhưng. mà cứ để tôi nghiên cứ để tự nhiên không. có con người không can thiệp thì trước. là người ta thống kê một điều lạ này. phải không có cái bàn tay của đức quan. phòng nào là cứ để tự nhiên người ta rất.

Xinh bình thường không có can thiệp và. chọn giới tính thì có thể nhà này sinh. toàn 10 đứa con trai nhà kia toàn 10 đứa. con gái. nhà này con trai con gái đầu nhau nhà. kia toàn con gái nhà Mẹ Toàn con trai. thì thấy tướng về phương diện cái gia. đình này thì sao Mà nhà em toàn con gái. không cho nhà kia Toàn con trai không mà. toàn thế giới cộng lại tất cả các quốc. gia cũng lại thì cả hàng ngàn năm nay. cân đối con trai con gái chưa ạ. hai chân đối đàn ông đại bàng. a. super làm. sao mà giải thích cái chuyện này được. Nếu không có bàn tay của đấng toàn năng. trò vào. Ừ mình thì nhìn cái nhà này xong rồi còn. con trai em cứ đang một đứa con gái. không được nhà kia toàn con gái em hứa. một đứa con trai không được nhưng mà. nhìn tổng thể toàn thế giới thì cân đảm. cân bằng đàn ông đàn bà lại chưa là sức. là lạ. Các nhà khoa học nghiên biết sức là nhà.

Nghiên. khi con người không can thiệp mà ông. trời ông can thiệp cách nào đó cân bằng. khi con người chọn giới tính lệch luôn. thế giới. lạ chức là hết sức lạ lạ quá trời à. Quyền Năng Của chúa la hết chứ. ở đây là chuyện một nhé Thế thì chất. thời của orihime mong có một đứa con. trai để nối vòng mà ahem Thì mới bảo vợ. là Sala thử lại son sẽ không có con thế. mới khổ chứ Thế để nhưng mà chúng ta lưu. ý thế này là cái thời Abraham thì cũng. được bà vợ chính thức và vị là tộc. trưởng do đó có các coi là các Thê Thiếp. tức là có những người vợ lẽ thời Sao đời. rồi đó nhiều thời gian hơn nha Đang thì. có một người và tri thức mà có vợ lẽ thế. thì có vợ lẽ thì có người đang sống vậy. Thế thì ông cũng có con con con con con. nói con kia các bạn biết hiện nay bây. giờ là ở trong các nước Hồi Giáo là một. người đàn ông có quyền có 4 đứa con có.

Bốn người vợ bé không thấy là hồi giáo. hiện nay một người đàn ông có quyền lấy. bốn người vợ chính thức chỉ có một điều. này khi anh mới gửi vợ một được rồi ngay. lấy vợ hai anh phải trưng anh phải coi. là chứng minh và anh có tí đã đủ để mà. anh nuôi người vợ thứ hai nếu là phải. trước minh và tài sản là anh cưới vợ. thêm thì mà có khả năng nuôi vợ đó và. nuôi con vì thế có những ông mà ông có. bốn vợ ông Cúc 72 đứa con Lạy Chúa tôi. ngơi cho tôi. sao mà ông khỏe thế không biết. em không Cái này cũng nói được ấm Nơi. được không Được đấy dưới đây bây giờ. hiện nay thời nghĩa này còn thời còn. thời áp làm đây là có thể tiếp Thế thì. cái đưa vợ người vợ chính thức đó là bà. Sala Không có con ông có một người thiết. đó là gọi là người đó là ai ga. là một người thế tiếp thì xin cho ông. một cái đứa con để lại đứa con cũng là.

Con của ông nhưng mà nó làm thi tới là. thấy tiếp tôi mà người ta gọi nó là một. lứa thì ah ra tên của nó là its main. Nhưng chỗ nói với iCloud thế này không. Đó là nó trò chơi thấy tiếp không phải. là đứa mà sẽ là kế vị của con ta sẽ cho. con chính người vợ chính thức Sala các. đứa con côi con vợ tôi dào rồi làm sao. mà sinh con được không sẽ sinh con an. toàn an toàn tâm luôn thế là chỗ cho bà. Sala vợ 90 tuổi lại chưa đến xu thời xưa. 90 cử các đêm 1900 1900 năm mà Thời đấy. cách chua sao mà 900 năm có cách chúng. ta để bốn ngàn năm mà nằm xong mà xin. được tài gây 90 rồi Thế bà xinh quá xinh. một đứa con chú chó sợ khi sinh đứa con. đứa con nó tên là y sẽ. em đừng quá mừng quá đây là đứa con đã. đứa con thức sự bởi 17 vợ thật chứ không. phải là đứa con izManga Nhưng đây là cái. thử thách rất lớn này nhưng ta nói cho.

Người biết Hãy đem nói đi sát thế dâng. hiến ta. hứa cho con một con đứa con duy nhất mà. mới đi chơi ở lại bảo đem đi sắp tới bởi. vì chúng ta lưu ý để đây là văn hóa thời. xưa anh em em sắp tế là người ta đem sắp. tới mọi người Tôi là giết một người đó. dâng Tiến cho thần vì Amazon vẫn còn rất. là lâu mới về Thiên Chúa nên aflam có. giống với các vị thần vậy thôi Đi xa thế. anh sẽ em biết đâu vui lòng để tôi đọc. với bạn đó và tôi rớt nước mắt với nhau. Tôi đọc cái đoạn đó lúc mấy giờ em nào. con của mình là yêu sáng hôm nay hai cha. con mình đi nhiên thế chúa thế thì lấy. thằng bé ai dai xá nó Bác của trên vai. đi lấy nối nó bác mi không cần mới Dao. Bên cạch đó đi nó đi Nó nói với bố đó. thế này bye bà của có sẵn rồi có sẵn rồi. tôi là có sẵn rồi Thế vậy thì giờ duyên. đâu mà sa tế. em nói câu đỏ đó trên đâu mà xa tế ông.

Mới trong bụng ông ấy ông sẽ sa tế nó. chính mày đó con mày đang bát của ta đốt. mày luôn đấy mà nó nói câu đó em nói câu. đó thì ông giáo phụ orajel nói này Khi. nào nói chuyện này ba ơi ba của có sẵn. rồi giao có sẵn rồi lửa có sẵn rồi mọi. vật Hiến Tế đâu ông Minh sao trong lòng. hai điều xóa trong lòng thứ nhất là bây. giờ ông vâng lời chúa bảo đen sa tế con. và cái pho lời đó nên lớn hơn cái tình. phụ tử lỡ luôn cái tình phụ tử. một đứa con kheo khác được mà bây giờ vì. vâng lời chúa mà đem sắp Thế lúc sẽ. trông rất như thế nào Cái tình phụ tử nó. lớn cái như nào mà bây giờ bao lời thiên. chú thì ông phải chấp nhận nó có tình. phụ tử nó đi đau lòng đến thế nào Lần. trước tôi có nói với anh chị em một cái. điều này khi có một người sau đó đến gặp. riêng tôi nói khi cho rằng xong suốt đêm. con không ngủ được.

Sẽ dùng một cái hình ảnh tôi có nói cái. này là cái tội phá thai rất là nặng là. mười sát này đó giết người mà lại không. có nói chuyện và thì thông một anh đi. săn cơm Nó bảo nó giết cướp của giết. người mình sẽ người đó là bạn ạ nhưng mà. giấu được tội đây tôi chọc nhưng món này. không bị bạc đều thông. ở các loại giết người nhưng mà là cái. giết cái đứa bé trong lòng mẹ pháp May. lại bị bạ thì thông có chữ là chứ tại. sao mà cũng là giết người mà sắp như hát. hay mà lại bị bạn thì thông còn giết. người kia lại không bị bạn thiệu thông. Vì khi đứng gió này này là bởi vì cái. đứa bé nó không có khả năng tự vệ và cái. lớn đó là nó là cái giọt máu của mình mà. mình đang tâm mình bỏ đi Chúng ta thử. tưởng tượng mày chúng ta bị sức một cái. món tay tôi ngứa xót cái như thế nào mà. chúng ta phải tìm bằng mọi cách chúng ta.

Băng cá bé nó thì hỏi rằng đoàn là cái. đứa con trong lòng của mình Mình bỏ nó. đi nó xóa cái như thế nào cho tao tưởng. tượng xem ý tao nói xong cái ngày mà so. với người khóc của bà suốt đi Con không. ngủ được. ông oglum cái bình mẫu phụ tử của ông. chuông cái tư thế này tao được Thế như. nào mà chết bảo đi hi sinh cho ông auris. xóa bỏ đi xe nói bóng sẽ không bỏ mũ ra. khi nó nói Ba Ơi của đây rồi sao đây lửa. đây rồi mất Hiến Tế đâu con đấy con đó. là điều duy nhất. điều thứ hai nữa là cái gì Cái thằng bé. nói. thấy người khác nói này khác Thằng mẹ nó. nói cũng giống như tôi xin Mượn lời tao. nói về cái đứa con trong lòng mẹ Mẹ ơi. con mà sao mẹ giết con. nói như vậy đó nói như vậy đó. anh nói bà ơi bà. khùng tới rồi Ừ thì nó nói rằng phải rất. là sao ba đánh giết con. đó chính là vậy đó. về phía làm có như thế nào.

Trong lòng mẹ Mẹ ơi Sao mẹ giết con. I. Fall In ông nói là khi mà nghe cái điều. đó thì cần lưu mẫu vú lời thiên chúa Đức. tin của ông lớn luôn là tất cả tài sản. của ông bỏ hết mọi sự máu đi không đi. đến vùng đất chúa chỉ nên các thông tin. của Ivan em về việc mà sắp tế đi sẽ lớn. hơn là bỏ của để đi đến vùng chúa chỉ. cho. Em hãy xem thấy vấn đề đâu. Đây là cấm đức tin của Ngọc iCloud rất. là mạnh nhưng đến lúc bây giờ ống trói. thằng bé đặt cổ trói thằng bé trong lên. một cái là phải nói anh chị em tưởng. tượng trâu nước đứa con của mình một. giấc ruột ra ông trói đó cũng chống hông. đặt bên ông cũng chuẩn bị ông râu dao. chém nó đốt nó anh chị em thường tưởng. tượng có ai mà đánh tao vậy Giống chính. công thương lời Chúa đến ông thơ cao ông. tôi không Đây thiên thần chúa nói của em. Em. đừng chạm đến đứa trẻ.

Khi các con không được chạm đến đứa trẻ. và biết lòng con rồi chẳng biết lòng con. rồi không được chạm đến đứa trẻ. thử thách rất lớn lao của AB làm đó là. giết đứa con nhưng khi iCloud bắt đầu. thực hiện thì thiên chúa sai thiên thần. rừng tay ông liền. đây chính là đức tin bảo thiên Chúa của. aflam mà ông ta vẫn chưa biết thuốc lại. gì ông cha chị tin vào Chúa mà thôi như. là thiên trôi như thế nào ông ta vẫn còn. mơ màng lắm nhưng mà công thần đó. eglantine tuyệt đối và chúa này sẽ là. cái điều rất là lớn nhỏ như vậy xanh cái. bức thứ hai là trong những thiên chúa. chúng ta có thể mô mảnh không có rõ ràng. những cái kinh nghiệm về thiên chú mà. thử thách Air transat ysác. Ừ thì gram vẫn tin bảo chú đến mức độ. như vậy thì dạy cho chúng ta hai bài học. sau đây Thiên số đó dạy cho chúng ta. nhận hai bạn học sao đây.

Là. thiên chú. phân bao giờ để chúng ta thất vọng về. người ngay cả những lúc bị thử thách lớn. nhất đã bạn nhớ khi sau đó nhỉ Đây là. cái học bài học đầu tiên thiên Chú không. bao giờ để chúng ta chất vọng 7 chúa một. khi người đã hứa là sẽ xứ Nghĩa là cho. ahem được đất được con nối nghiệp mẹ đã. hứa trả lại chứ nhưng mà có nhớ thử. thách thì thử thách đó không bao giờ mà. vượt ra khỏi cái điều thiên chúa yêu. thương hứa chúng ta lý do đó có một cái. chuyện. khi chúng ta rất dễ. dừng lại ở cái sư kiện trong cuộc đời. của chúng ta. xe Vision như chúng ta thấy nó thử thách. quá lớn. mà chúng ta không thấy bàn tay của chú. đang dẫn chúng ta đi Cái ở chỗ là cái. chỗ đó đã bàn tay của chú dẫn chúng ta. đi anh sẽ không thấy chúng ta chỉ dừng ở. các sự kiện mà thôi. dừng lại cái chuyện này xương lại có. chuyện kia không lấy được thành công và.

Chúng nó không biết chứ. anh em anh em dạy chúng ta bài học rằng. một ghi chú hứa xuông giữ lời hứa Bà thử. thách làm cho chúng ta chàng tin bảo. chúa giữ lời hứa hơn. ở. đây là địa chỉ biết. chuyện thứ hai xuất tinh của iCloud là. gì. exam dùng là đông thần đó ápram chưa rõ. như thế nào nhưng iCloud tinh thật rằng. là những gì thiên chúa thực hiện nơi. mình sẽ trở thành mẫu gương cho những. người khác arum trở thành mẫu gương. cho chúng ta nói thì em. aflam chảy máu gương. Tôi nói cho các bạn một cái chuyện này. nhưng lại rất là thật nha. chúng ta nhiều khi chúng ta sống chúng. ta hay nghĩ về mình lắm Các bạn nhìn tôi. Này tôi nói rất là chân thật các bạn hãy. nghĩ về mình lắm đấy nhé Mình nghe đây. là điều này điều khiến nó xảy đến cho. tôi mình cứ toàn nghĩ cái điều đó xảy. đến cho tôi chạy đến cho tôi Tôi đang.

Phải chiêu có điều đó tên là bạn gánh. chịu với điều đó nhiều có một điều này. xung quanh xung quanh chúng ta đây họ. đang nhìn chúng ta cách chúng ta cũng sử. đó. Ừ thì kích các chú đặt ứng xử chúng ta. sống như vậy đó không chỉ là chúng ta. đang ứng xử giải quyết cho mình chúng ta. đang trở thành là người tác động nơi. người khác bằng người khác đang tìm chất. sức sống ở nơi khách ứng xử của chúng ta. đấy. Ừ chắc lại các bạn nhìn thấy tôi không. nói tôi nói không có sai tôi không có. nói đùa đâu nha tôi giảng bài ở đây này. tôi dạy học ở đây này học kinh thánh và. phục vụ này từ hôm đó đến đây hơn 2. tháng trục cam kết với anh chị em tôi. gặp một số người họ nói với tôi câu này. mà nói tôi câu này Thưa che con đi học. kinh thánh và phụng vụ Nguyên cách trình. bày và cách nói của cha đó nó tra đến. lòng của con.

Và hôm nay nhiều điều con đang tự nghĩ. lại. nếu họ không nhìn con người ngoài họ là. tôi. chắc hỏng nhất cơ hội không bao giờ họ. dịp để họ thấy một cái girl nào đó Đang. nêu ra à. anh. ra em không chỉ là vấn đề của ông mà ông. trở thành gương cho toàn thể người Do. Thái và chúng ta. khi. cuộc oppenheim ứng xử ông trở thành và. vì thế ông thánh Phaolô ông gọi a. problem là tổ phụ của tất cả những người. tin vào chúa anh em nhớ ý nghĩa chó nhà. em không chỉ ứng xử cho mình arb qua. cách ứng xử của iCloud làm cho iCloud. trở thành gương mẫu. nên các bạn và anh chị em lưu ý như vậy. chúng ta không được phép coi cái chuyện. đó là chuyện đơn thuần của mình. làm bố làm mẹ chúng ta lưu ý phải này. con chúc đã đang nhìn chúng ta đó. 3 cách chữa sử của chúng ta sẽ nâng đỡ. nó. con cứ dửng cho cách làm sao chúng ta sẽ. làm phi xuống tất cả.

Về nhà chưa gà trưa hay nó biết một sự. liên đới rất quan trọng trong Đức tin. chứ làm cho chúng ta trở thành là cái. người nâng đỡ anh em chúng ta. cho nên không được phép coi cái chuyện. này là chuyện Chuyện của mình nhé Chỉ. riêng của mình nha và Chuyện Liên đấy. Mọi người vì thế ai đó Em nói rõ này ai. mà muốn đó về nhà làm cả nhà buồn là cái. tội là tội Linh Lam là virus lên là lên. nhá tội virus đấy nhá á. khi mua nó lại làm cho cả nhà cùng buồn. nó chìm hết kể là không được đâu Niềm. Vui Lan Tỏa một mùa vu lan tỏa hết tất. cả các. Nữa tất cả đó hả Mấy tất cả rồi đó chúng. ta lùi a friend có hai yếu tố eglantine. tuyển và tối tối và chú đấy là đấy là. không biết tên thuốc như thế nào có lưu. mm phải như vậy đâu sẽ là đặc tính của. iCloud iCloud một đặc tính thứ hai đã. đến đó để tin tặc đến thứ hai của học.

Làm rất thường người rất thưa người học. làm rớt thường người. á hậu phụ phải vết thương người. không biết thương người không thương. người chỗ nào đây này á theo người có ba. cái cách ông cho người này theo người. đầu tiên hết thế thì ông mới là một tộc. trưởng. ông là tộc trưởng ông lão già làng không. có đứa cháu là thằng lót đây là thảm lót. roblox Alo tờ lock lock tại thảm đỏ biết. là cao nhé Lát em nói lót kéo nắn nót. nha Có nhiều người Em nói thật Các bác. nhá em. phúc của em bố em đó là cái làng đó đó. là lời chúa là cái đàn con đành Bố em nó. lành là làng quê nội của em khi em đi ra. ngoài bác em đến em làm lễ ở cái nhà thờ. đó em thấy tất cả các thứ đã sinh nhà. quê lên đó là chú Thế là dưới họ thưa tạ. ơn Chúa Gọi làng đến khi em đọc đó là. em im re không thưa địa trơn sẽ không. tra khi ông bảo chứ không phải đọc đó là.

Hết thì thường gọi là cà lang lấy Vậy. thế là ông đọc Em mà đọc coi là lời chúa. thế là họ Nhưng nhưng thế là ông mới. thấy nhưng ông đẹp trước rồi Ông đo là. lời chúa Thế là mọi người thương em đi. về đó em làm lại có một tháng thôi Cho. mẹ em lại thuộc viện các thầy nó bảo ở. 24 học ở đâu vậy anh nhầm đẩy lên nó cứ. để đa là làm nó chứ linh thỉnh thoảng em. đọc bài phúc âm hay em dạng Đây là các. bác có tim loại cốt ra không em loại cốt. Em làm mà cái kết của em là mà làm làm. theo em là biết trạm cái lót l cao. clorid là cháu của lót anh hai bác cháu. thế thì cháu cũng là gần địa chủ gần gần. địa chủ Quốc dõi như vậy thì ông ấy như. mày thế là cái địa chủ thì sao thì có. cái chuyện một trong câu chuyện địa chủ. thời xưa đã gọi là chủ thì trong cái. cách chạy cách mạng này thì ta cứ gọi. địa chủ là bóc lột người ta không có đầu.

Nói cái thẻ sai Giọng anh tôi nói với. dùng từ đó thấy dùng tùy đại gia đi cũng. được đúng tẩy giày da cái thời đại sư. đại gia là tính bằng chiên tính bằng. chiên càng nhiều trên thì là đại gia. chuyên cũng giống như thời xưa cái đất. nước Việt Nam của chúng ta là nhà quê đó. đại gia đó là gì là nhiều trâu bò nhớ. không có biết vụ này không có nhiều trâu. bò là đại gia cả cứ thế thì chiên cho bò. là phải cái đồng cỏ để chăm thế thì ông. ablum ông cũng Ông là một đại gia ông có. chiên Thế mày đem ra cho nó đi năn là cỏ. ông đó cũng đây ra chuyên đem ra thế thì. làm sao hai bên để có chuyện đem lùa Ra. Đồng Cỏ Thế bên này bên kia cứ cãi nhau. suốt cả này tôi cãi nhau có này em có. kia cũng Tết đồng cỏ này thế này đầu nhỏ. kia thế là cãi nhau đem về nói với ông. entrance exam nói sao thôi cháu ạ tất cả. những đồng cỏ nào tốt tươi Cháu cứ dẫn.

Đi hết tất cả con đồng cỏ nào không có. gì hết cả thì phần của bác Hà đấy hạt. lam hay chưa hạ exam khổ luôn luôn dành. phần bếp cho người khác mà phần xấu cho. mình đó là câu chuyện với lót dòng thứ. hai nữa. lúc mấy giờ cái ông thần này mà thiên. chúa đấy tao ra mất chưa hiểu sẽ một. thần này ông ấy Hiện Ra Với lại em không. muốn nói với iCloud này này ta nói cho. người biết nhá Này người có biết không. Các thành sôđôma đó nó tội lỗi quá trời. quá đất ta sẽ giết hết tất cả cho nó lửa. trên trời rớt xuống hết sẽ nắm lại tội. lỗi không icloud Ông nói Ông thấy ông. thương cũng vào Thông ơi Chú ơi thần ơi. thần. Ừ thế bố cả nắm Vì sao trong thành nó. tội tội nhưng mà vẫn còn có người vô tội. thì mình thử cho lửa xuống đó hết tất cả. Vậy thì chết cả những người vô tội sao. thế thì thế chỗ chúa tức là vì ta gọi là. chú đấy là bệnh tố franchi là ông thần.

Còn mơ mơ vậy thôi Thế thì ông Thành nói. mày bây giờ thôi người nói vậy chị cũng. được nhưng mà cho người đi người tìm ở. trong thành nó xem ở trong thành này Nếu. được 50 người công chính đàng hoàng sạch. sẽ thì ta sẽ tha cho thành này ông hoàng. mầm được chúa được con con sẽ cố gắng. tìm. ông Ngô nhĩ như lúc sau hơi mệt đây kiếm. được 50 người cũng hơi khó đây không mà. thôi chúa chúa bây giờ có nói chú nghe. nha Thôi thôi hả con bốn trăm người đi. bốn nhóm người đi phong thần bằng anh. hạnh phúc được thôi bốn nhân cũng được. chọn đồng ý tiếp. thôi chúa chúa 40 46 hạ số 40 lằng nhằng. thế 40 à Thôi cũng được rồi được rồi đâu. được không mà tớ chúa chúa con nói lần. nữa Thôi đừng buồn con nha. từ mỗi năm từ 50 ô tô số 4 số 5 không. xuống 45456 40 lần này lần thứ ba đâu ô. tô xuống không phải là năm thôi 30 này.

Không phải số 5 ở số 30 30 30 chỗ đi. xuống bây giờ 45 47 tôi giờ cho 30 nhé. con tìm 30. gì lằng nhằng quá thôi có được được thôi. chả 30 đến 80 ông mà chú ơi con nói lần. nữa chúa cho đừng có đồ cáo con nhá có. nói là nữa thôi có nói là nữa thôi thôi. 20 20 nhá thức ăn nhân Quá lăng nhăng. quá lăng nhăng quá khi được thôi sao. chấp nhận ngay 20. Chú ơi Chúa con đã trót nói rồi cho con. nói lần cuối nữa. xin chúa tha tội cho con có nói lần nữa. thôi không có nói lần nào đó đâu. sao thôi cho xin 20 thôi từ 50 từ từ. xuống 20. xin chúa tha nếu con tìm được 20 người. bị 20 người đó xin chúa tha tội cho. những người khác được nhưng người nhất. thân mến nghe đây nghe câu này Đây bạn. đây là đức tin của hạt làm tôi đập với. này tôi xúc động lắm thế này con. 20 người mặc cả điều đó là điều tốt. nhưng ta sẽ a cho sodoma không phải vì.

20 người mà là vì chính con quả tim của. con thương người và tra thấy không Ô. mình con ngủ rồi Để chặt a cho tất cả. của ai. Thằng một con người quả tim lớn như vậy. đủ để lay động trái tim của Thiên Chúa. tha cho hết không phải là mặc cả nữa mà. trên cái quả tim của con cương người như. vậy Lúc đến quả tim của ra ta tha cho. tất cả những loại. chúng ta cần một quả tim như vậy Ngủ. thôi đủ rồi. a cho thế giới. không cần tính toán. 10 khoảnh đ** bằng đầu ngón tay. nhưng một con người và cái quả thì mấy. đủ Chạm Đến Thiên Chúa và thiên chúa. thấy con người như vậy ngày Thái và vì. thế chúng ta mới hiểu được tại sao một. mình chú chết trên thánh giá đủ để cứu. được toàn thể chúng ta. hãy cho hay chứ. cũng mỗi một con người của chúng ta có. giá trị cao cả đến như thế nào Thiên số. ship bị trang trong lòng khi chúng ta.

Thương kẻ khác. Thiên Chúa không tính toán không đong. đếm Thiên chút tìm một quả tim lớn để. Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta thiên. chúa Ban ơn cho chúng ta hàng chẳng phải. todd U50 nhưng mà cả 45 54 vân và vân. vân không Đó là cách phép tử mà thôi. thêm thờ của thiên chúa nhưng Ê Trái tim. của lớn của người lòng khoáng tay của. người lòng yêu thương của người đủ chạm. đến quả tim của Thiên Chúa. Em hãy tìm thấy hay yêu làm quá hay thật. thiên Chúa của chúng ta Thiên Chúa của. anh ra ông thần đó đúng là mơ mạnh mạnh. như bây giờ em chưa biết Nhưng mà khi. qua trạm như cái tượng này em ấy hiểu. trùng Ôi cái ông thần khó những như đọc. khác làm gì như thế này tự nhiên chỗ này. ông thần này tuyệt vời Thiên Chúa của. chạnh lòng thương. ý kiến trúc của tình yêu. Thôi đến đây thôi còn y xã và ra cốp lần. trước học giải đáp thắc mắc.

Được không Đến đây Thôi nhé học sinh. đánh đây đối gì vào. chứ Bây giờ mà nói lai rai tỷ lệ dài lắm. đến đây thôi bây giờ giải đáp thắc mắc. Bây giờ muốn một ngày màu sắc cái này. sữa tôi chạy cho biết trái đất đến tận. thế. chúng tôi cho tôi xem này cứ lấy lấy lấy. trai mà đè lên nữa đây một lô sức sống. của mỗi tuần trước còn đang nằm yên kia. thế bây giờ như thế này à. ạ Bây giờ có mấy cái việc như thế này nó. liên hệ đến trong tuần tới là trong. thích nói thứ Tư này là lễ các Thánh lễ. các Thánh Mê Linh linh hồn thì tôi phải. giải đáp ngay mấy cái câu hỏi này. cái kia thì cũng sẽ trả lại tôi đã hứa. anh chị em cứ viết lên đây nhá Tôi sẽ cố. gắng tôi vì tôi đọc có lồng lồng mà các. bạn học thế có một câu chuyện này là có. hai cái lễ liền nhau lễ các Thánh và lễ. các linh hồn mùng 1 tháng 11 và mùng 2. tháng 11 chỉ có hai yếu tố này chúng ta.

Lưu ý chúng ta còn có học này một là tôi. nói ở nhà thờ rất là nhiều suốt lễ nào. cũng nói đó là việc lãnh ơn toàn xá lãnh. ơn toàn xá Thế thì ơn toàn xá như thế. nào trước hết nói ơn toàn xá thì mà nói. đến ân xá với các bạn học nhớ gì mà ân. xá là gì ân xá hãy luôn xá không được có. người gọi lại cũng sẽ có người gọi là ân. xá báo chí ở Việt Nam của chúng ta còn. là ân xá thí dụ Lê Quốc Khánh Chủ tịch. nước ân xá cho các phạm nhân chứ ở báo. chí Việt Nam đã không gọi là ơn xá mà. còn là ân xá vậy thì chúng ta dùng chữ. ân xá Định Mệnh ân xá là gì chỉ ghi. chúng ta ghi chú là người ân xá là gì. cho tao cần học cái này rất thọ cho ta. chất chắc cho tao để chúng ta không giúp. cho người khác ân xá. anh xá đó là cái gì đó là việc ha. a ha cho chúng ta học bổng ân xá lạ tha. bổng cho chúng ta một cái hình phạt. ân xá là việc tha bổng cho chúng ta một.

Cái hình phạt mà một phạm nhân. bị mắt một cái tội nào đó phải chịu thì. chồng cô ấy là một phạm nhân. thì bây giờ ân xá là tha hỏi tô với ân. xá là gì là việc tha một cái hình phạt. nào đó một tội nhân sẽ phải chịu khi. mình phạm một cái độ gì đó thì gọi là ân. xá lắm chưa ân xá là vị tha Vậy tha cái. hình phạt mà chúng ta mà có cứ liên hệ. với cái tội nhân và các bệnh thì mới làm. bánh mì đi mới bị phạt Thì thế bây giờ. phạt Bây giờ tha cho cái hình phạt đó. thì gọi là ánh sáng thế nhưng mà tự. nhiên mà hả Cái phạt ngoài lên Xá Là làm. sao vậy trong anh trong xã hội của chúng. ta như thế nào là thế vậy. Trông già anh cũng là kẻ có tội ai không. có đội giơ tay em xem. ai cũng có tội giơ tay em xem rồi đồng ý. có to hết nhau phải không đồng ý của tôi. không em đưa cả hai tay với hai chân nó. luôn này em lắm tội lắm thì em rơi hết.

Cả đêm trong đời đầy đủ cả cái nào rơi. được lại em đâu rồi Em có tội như vậy. thì trước hết chúng ta phải thỏa thuận. với nhau và đầu tiên với tiền đề đầu. tiên ai trong chúng ta cũng qua tội với. chúng ta đều là tội nhân cả Và nếu. trường là tố nhân thì hoặc tội này hoặc. tối kia chúng ta đều phải chịu một cái. hình phạt đội mà chúng ta là tôi mà. tháng tội mà nếu phải chịu cái thằng bạn. thế thì ở trong xã hội phân biệt là thế. này. tất cả chúng ta khi phạm tội tội trong. tội nhẹ tội gì thì thôi chúng ta đi xưng. tội thì chúa ta hết không có tha mà. không có tội nào bảo ra con cái này tôi. giải thích luôn là có người trong cái. tháng 7 là Khi nào của tha cả nhưng mà. tội phạm đến trước đánh thật thì không. phải tha thì có nghe nè bây giờ không à. Thế tự tội phạm đi chút đây là tội đi mà. lại không được ha các bạn nghe đây này.

Không có chỗ nào mà không tha hết mày. tội phạm đến chuối gần không phải là cái. tội giống như là cái tội ăn cắp tội nó. lão tôi nói tớ kia là các bạn và chúng. ta hay thống kê không phải đây là cách. nói mà thôi Tôi phạt đến chỗ cái thằng. Nghĩa là thế này cùng người đó. loại trừ mình ra khỏi lòng thương xót. của Thiên Chúa như một người con. nhờ thánh thần nhờ chúa thánh thần Chúng. ta là con của thiên chúa nhưng bây giờ. chúng ta khước từ làm con như là Khương. tự được tha thứ thì tội đó là tội chúa. thánh thần đây là ví dụ này cho dễ hiểu. tất cả nhìn lại cho dễ hiểu đây chúng. mình trong nhà hết ai cũng có cha mẹ làm. con hết ai cũng có cha mẹ hết ở trong. nhà khi Super là một điều bất xứng với. ba mẹ chúng ta cha mẹ chúng ta thì không. có tội nào mà cha mẹ không tha tao nói. ví dụ vậy nha làm cuộc lại là không có.

Tội à Nhưng cái này là tổ chức bạn thấy. chỗ này xin lỗi ông bà Ông bà tha cho. tôi À tôi khóc cần. Ừ từ lúc bà luôn Tôi chẳng thèm móng bà. nó luôn đó tôi hỏi cái nhà này luôn đó. Ừ thì khi ấy. tôi tự loại mình nghe khỏi cái tình. thương của cha mẹ tự mình vạt áo ra. không phải là cha mẹ không tha như tôi. tự mình từ ông Bảy. mình. loại ra khỏi gia đình. thì khi ấy thiên chúa rớt nước mắt vì. chúng ta từ ngày thì tội đó là tội phạm. đến Chúa thánh thần chúng ta chết vì. chúng ta ra khỏi nhà có Thiên Chúa. cha mẹ mình ra khỏi nhà của Thiên chó. chứ không phải chút này chúng ta ra. Ý. tôi nói cái này tội phạm đến chỗ đấy. thần phải nói với mẹ đến như vậy này tôi. là tôi có thể nói là tội chúng ta làm. thiên chúa đau khổ. vì chúng ta có cần thuốc lạ á. anh không cần thêm chút nào. loại trừ mình lên e. Ừ. anh chị em tôi nói thật anh chị em này.

Tôi gặp thích nhiều bố mẹ nó rất mắt nói. này trai cha con không Bây giờ mà con có. thể nói là con bỏ con con bao giờ nhưng. con con nó từ con ở Trà. Nóc 2 con này lòng con mắt đau đớn như. thế nào nó đi ra nó từ cha mẹ nó đi nó. bỏ cha mẹ đi cái người khổ là bố mày ạ. Ừ nhưng mà nó hư Đi đâu vào trong cõi. chết. Ừ như vậy nó không phải là cái vấn đề mà. chú tập sàn cái tội đó mà nó cứ bật tư. mình loại khỏi tình thương của Thiên. Chúa. Anh năm mới về chưa như vậy tôi nói luôn. này ngay cả em nhiều khi tôi nói rất. lành mạnh vì tội phá thai tội nó tội kia. vì vạ tuyệt thông nhưng mà thế nào đấy. trong tòa về tội thái thái thái. thấy thế không có nào mà không thể cho. nó là không ta hết hết hai xong rồi cái. thì sao. Em thì khóc khi sao giờ hết Nước mát để. chứ làm sao bây giờ không phải chịu thôi. Thế nhưng mà tôi cứ nói với này.

Chú không có dữ dội nào được hết chú. không có chữ thú Thái Thái hết nhưng mà. có như thế này ý tứ ý tứ ý từ ý tứ. vì đừng lạm dụng sự tha thứ của Thiên. Chúa bởi vì thiên chúa không có thể nào. mà thiên chúa mà không tha cho chúng ta. nhưng khi chúng ta làm dụng sự tha thứ. của Thiên Chúa chúng ta phải đền đấy đây. Các bác nghe này. phạm tội tròn đẩy vào Em biết thằng cho. đấy và là làm sao không có biết đâu có. biết chơi thật tôi chưa Đấy là làm sao. hoa tội cho tôi bảo có biết phạm tội cho. tôi là sao không ăn trộn là gì là ăn. nhiều ngủ ton là gì là ngủ nhiều nghịch. tôi là gì là nghịch nhiều. phạm tội tội là cái gì là phạm tội nhiều. Nhớ nha phạm tội cho đấy vào phạm tội. cho tợn vào Facebook. mấy người giả Cười nghe em nói đấy và. tao bạn nào thích lắm em nói tiếng Việt. em đã yêu bạn vô tư kìa anh cho đấy mà.

Anh cho đấy học tôi như anh sẽ đấy bao. giờ mấy con nghe tạm cho Đấy bây giờ. chưa chưa Nghe. nghe được cái tiếng là tiếng bình dân. anh chị đấy bảo anh cho đấy à à. ở. đấy và học tiếng. Anh tao vẫn là anh. tạm gọi cho tôi mà không. Này nhá. chú không có tha Chú không có chút không. có tội nào chúng ta tội nào Chỗ tha. nhưng mà ăn phạt tù cho đấy bào này nghe. này giống như thế này. khi chúng ta phạm tội chú tha hết nhưng. cái họ quả của tội còn đó ví dụ chúng ta. đi ra ngoài đường kia. chúng ta gây tai nạn thì khi gây tai nạn. như vậy. Chút ra rất hội rất là hối hận rất là. hiện anh chị em quanh nhớ ông bác sĩ. ngồi đọc báo ship tâm làm bác sĩ bệnh. viện Nhi Đồng 2 ông nghĩ Vừa mới mổ cho. các bé ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 xong. thế thì áo mới chạy xe hơi uống đi ra. thì ốm mệt Ừ thì người ta nói là khi làm. việc mệt như vậy nên có tài xế chạy xe.

Hơi nhưng mà ống bảo không có tài xế ông. chạy xe hơi ông chạy xe hơi ông chạy ra. một cái thì lúc nhiều mệt quá cái chân. Thắng kéo không đạp không đạp chân ga. Đúng rồi chỗ mất bây giờ là đèn xanh đèn. đỏ ông đạp chân ga 1 phát Đấy bố tồi một. mát chết 10 người luôn trước mưa người. liền chết 10 người đẹp ông rất dụng sách. mình ông Dạy nói ông đã sinh ra mạnh quá. đang lên đèn đỏ đặt một cái chết 10. người sẽ nó công chết Mọi người lên. xuống xuống ông khóc quá trông khá ông. mà tôi vừa mới cứu người xong tao vừa. mới có người xong thì bây giờ tôi Z10. người không muốn hơn không Sức bắt của. công an đến bằng ông mô ống cống xỉu. luôn ta sẽ xử lý là hoàn toàn giống như. là trong cái thâm tâm của ông bao giờ. ông ấy động giết người để như vậy mà bảo. Ám Ảnh Bóng Cô có người xong mà bây giờ. cũng giết người người về ông anh thanh.

Hận quá sông này không Thế thì ông khóc. Ông khá là đàn ông hết sẽ là Em nói cái. việc làm này nhưng các bạn biết làm sao. ông xin lỗi hết tất cả những người đó. chính là một số người đem ở nhà thương. chết ngay tại chỗ đen mà thương ông đứng. Tưng gia đình của ông khóc cũng xin ông. xin thương tha đâu rồi sự ân hận của ông. ấy Tôi của ông Phạm đó một cái vô tình. tất cả các gia đình nạn nhân tha hết trả. hết nhưng các bạn nghe đây. công an bàn làm việc và đưa ra Tòa án. chỉ số về tội còn là nhu sát. không cố ý nhưng các hành vi này đã gây. hậu quả nghiêm trọng 10 người chết đem. ra tòa đi tù 3 năm. nền tất cả mai táng cho những người đó. và tất cả những người đó mà có con mà. còn nhỏ thì phải nuôi hết cho đến 18. tuổi. Thế thì qua các vị đó tôi giải thích cho. các bạn thấy này sự thống muối ừ ừ. à mà có lợi giúp chân thật.

Nhưng hậu quả của các biện hàng đến châm. trọng đến Đỏ giết 10 người ra toà thì. người ta nói anh Thắng thối thì tất cả. tha rồi nhưng cái hao quả của tội còn đó. anh phải đền vì thế bây giờ người ta. chết anh chóng lỗi thật Ăn Năn tội Thật. nhưng bây giờ là cái chết rồi anh cũng. phải lớn chứ. Nói Bây Thương Thư Bình người ta bị. thương bây giờ phải ba bệnh viện chứ bác. sĩ nó kia anh phải đền chứ trâu mà cho. rồi Thôi chịu khó nhỉ đã mở được con. người ta còn bé mà ta sống thì ta nuôi. Bây giờ anh phải nuôi chứ hao quả của. tội hãy còn đó anh phải đền. Mỗi tội chúng ta phạm tội tố tội nhỏ tội. lớn rồi bé Chúa tha hết những cái hậu. quả của tội vẫn còn đó vẫn còn Ừ vậy thì. sao khi chết thì chết. thì từ khi tấm bé chúng ta khôn lớn bao. nhiêu tội đó chúng ta sẽ phải đèn. nên bằng cách nào chúng ta không biết. nhưng mà chúng ta phải đẹp trong đời tội.

Cứ thế mà đèn đền cho đến khi hết không. còn đèn cái gì nữa thôi. nên. càng phạm tội chọn và tội cho đấy vào. thì mai mốt chết tha hồ mà đền đền cho. đấy vào nhá. Để cho đấy mà sao tháo mà đem đến cho. khỏe vào tôi nói cho toàn về tội tao nói. này chú tha hết nhưng giết con Bảo Khang. phạm tội nhiều như vậy thì nhớ sẽ đến. ngày chết thì tha hồ mà đền nhá đèn mệt. mệt mệt mệt mệt. mày lắm ạ. Ừ thế thì làm sao bây giờ trong năm giáo. hội có dịp nói gì kia đặc biệt là dịp lễ. các linh hồn thì xã hội biết là có nhiều. người chết cách này lại cái khác mà có. những người học tham tội nhiều lắm trong. đó có những người thân hương của chúng. ta phải cho tao biết rõ cái người đó khi. còn sống mình không biết là ăn cơm đó. thì làm sao đây là cơ hội để chúng ta. biểu lộ mối liên hệ mậu dịch khách nhân. công thì giáo hội ban cho chúng ta ân xá.

Phải ăn sáng đó là cái gì ăn sáng cái là. cái người đó phải đền thì bây giờ Cái. dịp này con sáng chúng ta nhường cho. người đó người đó được tham mỏng à Đó là. như vậy được khá bóng đá như vậy đèn thì. bây giờ được tha bổng. thay đổi chưa do đó chúng ta có ân xá. trong dịp này sư tổ nước lấy chúng ta. chỉ cho hoặc cho các anh hưởng trong. hoặc chỉ cho ai chúng ta em có người đó. cần đến lòng chúa xót của Chúa thì chỉ. cho người đó luôn thì cho người đó luôn. thì xin chúc ghép phần phạt cho người đó. đó là vậy gọi là ân xá cái vì ân xá thì. nó phân biệt anh sáng là tham vọng với. ân xá nó chia thành hai loại ơn toàn xá. và ơn tiểu giá vậy an toàn xã và đơn. Tiểu Sát nghĩa là làm sao. Ơn toàn xá nghĩa là thế này là ơn đó hà. các hình phạt cho tội trọng. hả các tổ trọng ơn toàn xá là tha các. hình phạt ma cái tội trọng đó chúng ta.

Phải mà chúng ta phải đền ơn toàn xá cho. pha các mẫu đó. cứ tự trọng. ơn tiểu xá là tha các hình phạt mà chúng. ta phạm bởi cái tội nhẹ. và dưới tôi nhẹ Cảm ơn toàn xá tha có. tội đấy. Thế thì chúng ta trong năm chẳng hạn như. năm thánh của giáo xứ An Nhơn chúng ta. được những ảnh của giác chúng ta có thể. dùng cơn xá đó chỉ cho chúng ta Chúa tha. cho chúng ta phần Phạt ngay từ bây giờ. chúng ta đánh lý chết chúng ta phải đền. nhưng bây giờ ơn xá đó thì chúng ta có. nhiều tội nọ thế kia thì chúng ta chỉ. cho mình khi mà chúng ta còn sống để đến. khi chết chúng ta đỡ phải đền đó là khi. nếu ở trong năm riêng tháng 11 thì chúng. ta không chỉ cho chúng ta được mà chúng. ta phải chỉ cho các linh hồn bởi vì có. các linh hồn hiện nay các ngài không có. ai hay là chúng ta này không có thể làm. cái gì được hơn thì chính chúng ta chỉ.

Cho các ngài thì đó là Còn lại hơn xá ơn. toàn xá chỉ có các người mà đã qua đời. Lý do là như vậy tại sao nên chúng ta cố. gắng đừng có bị quên Đừng có bỏ sót cái. dịp này khi mà chúng ta ổn tôi xin nói. các bạn là chết lúc một cái chi tiết này. hát ahem. mặc cả với chúa để xuyên Chúa thương. Soma. nhưng ablum mặc cả tới mà cả Lôi Thiên. chú không tính cái đó Thiên Chú chỉ đọc. và cách tâm hồn của ABS em và Thiên Chúa. cứu độ cả sodoma hôm nay tôi nói về cái. đời sống thiêng liêng của tôi nhầm tôi. nói về sống thiêng liêng từ khi mà tôi. hiểu biết về việc ân xá này trong năm. được bao nhiêu ăn sáng mà tôi làm được. và cái cái hồn tôi nói với chúa cái này. Lạy chúa con được ân xá đây. nhưng lại chú con không có chỉ cho con. một tí gì hết tôi con Phạm. con xếp đền sau khi con chết nhưng con. được máu yêu An Xá. Xin chúa thương anh hơn xã đó chỉ cho.

Các linh hồn mà đang cần lòng Chúa. thương xót hơn chúa thấy ai cần con. không chỉ cho mẹ con riêng con không chỉ. cho bố con riêng con không chỉ cho ai. riêng vì bố con mẹ con cũng cần đến lòng. Chúa thương xót của thiên chúa nhưng Lạy. chúa ân xá của con con dành cho ai mặt. cần đến lòng Chúa thương xót hơn còn con. không chỉ gì cho mình cả con ra trước. bàn tay chú với hai bàn tay trắng Tôi. của con con sẵn sàng đền nhưng con chỉ. xin một điều duy nhất mà thôi Lạy chúa. xin thương lấy lòng thương xót mà xét xử. con đừng dựa trên Đức công bằng mà xét. xử vì con không đứng vững trước lòng. trước sự công bằng của Thiên Chúa Vậy. con chỉ ở những tình thương của Chúa. Thôi chú cứ lấy tình thương mà xét xử. cho con thì nó như thế này Tại sao tôi. nói vậy khôn lắm nghe em hôm lắm em. Nhường hết ăn sáng như khôn lắm nghe em.

Nói chúa là khôn lắm đó hôn là như thế. này khả này các bạn nghe này. khi mà người ta xét xử. ra trước cả chú cho đứa nhiều này chúng. ta không biết là chúa sẽ xét xử chúng ta. chúng ta phải đền cho tôn trọng là bao. nhiêu thì chung là không biết được con. đó tôi nói ví dụ kẹo bác sĩ đâu Làm sao. không biết được cái tội trọng của ông. đạp xe hỏng giấc tới 10 người trong khi. có người nói một cái Đạp ga cái thì. người ta bị thương thôi còn ông làm cá. chết 10 người luôn Lạy Chúa tôi có làm. sao mà biết được làm xong rồi chúng tôi. đã biết được các hậu quả của các tổ chức. trầm trọng đến như thế nào Tôi đã không. thể mường tượng nó hậu quả của tội lỗi. trầm trọng đến như thế nào đâu chị chút. mình khi vẫn xảy ra rồi mà Thiên Chúa là. đức quan phòng này biết hết lúc mấy giờ. tôi của chúng ta phạt hậu quả nó trầm. trọng đến vậy Thiên chúng mày vạch tội.

Lại cái hậu quả nó như vậy đó lúc mấy. giờ chúng ta biết trơ mắt ra lại cho anh. đòi hậu quả nó lớn tới như thế này để. cho đến bao giờ nó rồi Kiểu vấn đề không. hiểu vấn đề cho kéo cái này Thế thì khi. mà mình thấy như vậy đó Thì cái ông quan. toà ạ Thấy độ chẳng hạn kẹo bác sĩ tâm. đó ông ra họ muốn nói nói nói cho ông. đang nói vậy Vầng em biết tội của em. nhưng xin thưa quan tòa. và thật là trong lòng của em là em cứu. người nhưng mà em ra em mệt quá nên em. đã ngỡ Đạp ga Em giết 10 người em Thống. Hối Xin quan tòa xét xử em mới một sự. coi là Thống Hối của em để cho em nhất. cái hình phạt. Đáng lý ra dựa trên luật hình sự em phải. thế này nhưng vì sẽ Thống Hối của tội. nhân của phạm nhân quan toà họ sẽ ra cái. phạt hết à thì các bạn có biết vụ này. không có bên Bộ Công an tạo ra các khoản. khác đâu không tố viên đề nghị thế này.

Nhưng mà quan tòa thấy phạm nhân thế này. thì quan tòa sẽ ra hình phạt giảm nhẹ đi. do sự thống hối hay là dự con là Ăn Năn. của phạm nhân không biết đâu Một là yêu. có biết luật này không có biết không. ai biết dưới tay xe nào Ai không biết. thì nghe vì chống lại tiếp nhá. Thiên Chú thấy hết hậu quả của nó nhưng. lại chú. con ra trước tòa chú. con xin chúa đừng cân tội con trên bảng. cân. một bên 9b 10 Nhưng con chỉ xin chúa lấy. lòng thương xót mà tha thứ cho con và. chó con nhận tiếp phần phạt mà phần phạm. đó không phải bởi tội con Phạm mà bởi. tình thương của Thiên Chúa à vì lạy chúa. chúa đọc lòng con vì con thương người ta. con dành hết cho mọi người bàn tay con. trắng là bởi vì con đã thương người ta. nên con mới trắng tay như thế và vì thế. Lạy chúa xin chúa xét xử con vì con. trắng tay bởi thương người.

Chúa cách nào mà chúa thua mình được. xuống mà nghe cái đó là chịu thua luôn. chút chịu thua luôn thì cái phần mà phạt. đó sẽ là tối thiểu. nhưng em vẫn nói với các bác này cho đến. giờ này em vẫn nói nhầm em làm như Chúc. em sẽ có người chết sau em lại mất sẽ. chết rồi chắc để lại cái đó nghe không. anh. em không sợ trong lệ tội em chắc chắn. lên thiên đàng nhưng bao giờ lên thiên. đàng thì em không biết. em cũng biết chắc chắn này lẳng Nhưng mà. em lấy bao giờ thì em không biết chắc. không hơi bị lâu đây mà em ở lâu quá thì. các bác nghe đây này em có đi trước 50. năm các bác mới đi sau thì các bác vào. trong điện Tội thấy em ở đó thì em chỉ. Xin các bác một câu này bà cho nó đã đi. lâu rồi hãy còn ở đây à Đừng có nói câu. đó nghe mất lòng ra liều lắm tội lắm Ở. đây đang tội lắm nên giờ đây mãi mà. không chịu ra không Em ở đó không sao.

Cho đến tận thế em cũng vui. em nếu mà chú hỏi ai ở trong được độ này. mà xâm Phong ở lại con dơi tay trước con. không chịu ra con người không để tội này. thôi Sao mà kỳ vậy Dạ thưa Bởi vì trong. lệ tội cũng là thiên đàng bởi vì con vẫn. sống trong tình thương của Chúa. lên thiên đàng trước đi chứ đề. nghị luyện tội thì nó không chấm dứt. thôi toàn thế cũng sẽ phải có ngày tận. thế và có chữ nào đời đây cái mà Thế thì. thôi em cố lên diễn đàn thì bác lên. trước đi Em lên rồi em có lên đời đó mà. Nhưng mà em à trong là tội đề gì để. những người quen vào em biết đường em. chỉ dẫn cho họ đền tội cho đẹp lòng chúa. em ở trong Luyện tội lâu em sẽ lên Tổ. trưởng. cái phát là tổ viên em bay cho khách mà. đền tội cho đẹp lòng chúa em sẵn sàng ở. trong đó bao lâu cũng được không có việc. gì xét cả các bà cười lên hết lên chốt.

https://www.youtube.com/watch?v=duiWrT3kh60
https://youtu.be/duiWrT3kh60Thừa tác viên Công Bố Lời Chúa là thế nào. Sự khác nhau giữa Đọc Sách Thánh và Đọc Kinh Thánh…
Ạ. Bây giờ chọn tiếp tục đời sống tu trì. tiếp tục Vẫn gọi mà ngờ á Tôi thấy tôi. để ý bên này ban đầu chúa đều mới gọi. lại luôn gọi mới vậy mới

md

Related Posts

ĐỌC HIỆU QUẢ Xây dựng thói quen, kỹ năng và động lực đọc sách

ĐỌC HIỆU QUẢ // Xây dựng thói quen, kỹ năng và động lực đọc sách Ừ thế là mọi người chào mừng các bạn đã. trở lại khi những thứ…

Read more

ĐỌC SÁCH "Bản đồ thành công dành cho Bạn – Bí mật thành công trên không gian số" Buổi 32

ĐỌC SÁCH "Bản đồ thành công dành cho Bạn – Bí mật thành công trên không gian số" Buổi 32 Hôm nay được đọc cái chương này cũng rất. là…

Read more

Đọc Sách Không Nhớ Được Gì, phải làm sao

Đọc Sách Không Nhớ Được Gì, phải làm sao? Ừ rồi Xin em mến chào tất cả quý vị và. các bạn chào mừng tất cả quý vị và các….

Read more

ĐỌC SÁCH nào tốt Đọc sách sao cho tốt Đọc sách tốt chỗ nào [KienThucNe] [Dưa Leo DBTT]

ĐỌC SÁCH nào tốt? Đọc sách sao cho tốt? Đọc sách tốt chỗ nào? [KienThucNe] [Dưa Leo DBTT] Anh đọc sách rất tốt cái đó ai cũng biết. hết Thậm…

Read more

Đọc sách sao cho hiệu quả

Đọc sách sao cho hiệu quả Hi xin chào anh chị và các bạn hôm nay. sẽ là một cái tật khá là dài thì trước. khi bắt đầu thì…

Read more

Đọc Đúng Sách Yêu Đúng Cách – Anh Rồng Video lyrics

Đọc Đúng Sách Yêu Đúng Cách – Anh Rồng | Video lyrics Mình đã yêu nhau từ lâu. rồi chia tay kết thúc Mau thật mau. có lẽ tình yêu…

Read more